Dokument & lagar (569 träffar)

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets

2007-04-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-31 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael

2007-05-31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-29 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.2 Godkännande

2007-05-29

Finansutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Deltog

2007-05-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-22 TID 10.4512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående 1.

2007-05-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-16 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning

2007-05-16

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

Skatteutskottets protokoll 2006/07:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Jacob Johnson v välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:12. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2007-01-30

utskottsdokument 2006/07:835

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM Tisdagen den 20 februari 2007 TID 11:45 12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2007. 2 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd

2007-02-20

Civilutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-02-20 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 februari 2007. 2 Utfrågning Rikskronofogden Eva Liedström Adler och verksjuristen Peter Löfgren från Kronofogdemyndigheten informerade om Skatteverkets

2007-02-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-08 TID 10.15-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:12. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med statssekreterare Gustaf

2007-02-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-15 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 UD:s diplomatprogram Beslutades att Tove Grönberg och Anna Mark-Jungkvist, från UD:s diplomatprogram, fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Protokollsjustering Justerades

2007-02-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Torsdagen den 22 februari 2007 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2007-02-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-02-15 TID 08.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfråga På förfrågan av ordföranden godkände utskottet att Margareta Hjorth, föredragande vid EU-nämnden, närvarade under sammanträdet. 2 Samråd Med hänvisning till tidigare

2007-02-15

EU-nämndens dokument 2006/07:82C

EUNÄMNDEN PROTOKOLL 2006/07:16 DATUM 2007-02-13 TID 13.00 14.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro Nämnden godkänner att föredragandena Gun Lombach, konstitutionsutskottet, och Mattias Möller, justitieutskottet, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att ledamoten i utbildningsutskottet, Rossana Dinamarca v

2007-02-13

Näringsutskottets protokoll 2006/07:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-01 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Riksrevisionens granskning av de statliga bolagen Riksrevisor Lennart Grufberg samt medarbetarna Göran Hyltander, Dan Ljungberg och

2007-02-01

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:14

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-13 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Nicola Clase och departementsrådet Torbjörn Haak, båda SB, lämnar föredragning om aktuella EU-frågor. 2 Meddelanden och administrativa frågor Utrikesutskottets

2007-02-13

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:13

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-2930 TID 14.1516.05 16.2018.15 09.0010.30 10.4511.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:12. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Kerstin Engle s utsetts till ledamot i utskottet.

2007-01-29

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2007-02-20 TID 11.00-12.00 12.05-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Statsrådet Jan Björklund och statssekreterare Bertil Östberg informerar om aktuella frågor. 2 Information Statsrådet Lars Leijonborg, Therese Wallqvister och Sara Bringle

2007-02-20