Dokument & lagar (39 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:39 Datum 2007-06-07 Tid 10.00-10.10 10.30-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Ulrica Messing s förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:38. 3 Justering FöU10 Fortsätts behandlingen av betänkande

2007-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:38 Datum 2007-05-31 Tid 10.00-10.25 10.30-11.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:37. 3 Kanslianmälningar Intresseanmälningar för att

2007-05-31

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:37 Datum 2007-05-29 Tid 11.0011.30 12.3013.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:36. 3 Kanslianmälningar Påminns om de tidigare aviserade

2007-05-29

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:36 Datum 2007-05-24 Tid 09.0011.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB gen Håkan Syrén rapporterar om från EU:s försvarschefsmöte CHOD m.m. Ledamöternas frågor besvaras.

2007-05-24

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:35 Datum 2007-05-22 Tid 11.0011.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:34. 3 Kanslianmälningar Anmäls inkomna hemliga bilagor till Försvarsmaktens

2007-05-22

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:34 Datum 2007-05-15 Tid 11.0011.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:33. 3 Kanslianmälning Anmäls att generaldirektör Mats Sjöstrand

2007-05-15

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum 2007-05-10 Tid 10.00-10.20 10.30-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarar sammanträdet öppnat. 2 Uppföljning- och utvärderingsarbetet Utskottets utredningsman, generalmajor Lars Frisk, informerar om

2007-05-10

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum 2007-05-08 Tid 11.00 12.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsmakten representerat av Lennart Bengtsson, Klas-Henrik Gustafsson samt Carl Johan Engblom redovisar inför EU:s

2007-05-08

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum 2007-04-26 Tid 10.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsmakten redogör för utskottet om materielplaneringen med följande representanter: Försvarsmaktens materielproduktionschef

2007-04-26

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum 2007-04-24 Tid 11.00-11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:29. 3 Justering av FöU7 Fortsätts behandlingen av betänkande FöU 7 Justering av Studsviksavgiften

2007-04-24

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum 2007-04-19 Tid 11.00- 11.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Christer Lidström samt överste Per Nilsson från Försvarsmaktens högkvarter redogör för Försvarsmaktens avgivna

2007-04-19

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum 2007-04-17 Tid 11.00- 11.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:26 samt 27. 3 Kanslianmälningar Anmäls att Rådet för rättssäkerhet och personalvård

2007-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum 2007-04-12 Tid 09.3011.55 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Ordförande Ulrica Messing s förklarar sammanträdet öppnat, och inleder med att upplysa om några förhållningsregler som gäller för utskottsutfrågningen

2007-04-12

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum 2007-03-29 Tid 10.0010.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:25 3 Justering Fortsätts behandlingen av betänkande FöU 5 Kärnteknisk säkerhet och

2007-03-29

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum 2007-03-27 Tid 11.0011.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:24 3 Kanslianmälningar Anmäls förfrågan från Elöverkänsligas riksförbund att uppvakta

2007-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum 2007-03-22 Tid 10.00 10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Särskilde utredaren Anders Svärd orienterar om utredningen om nationell krisledning Fö 2006:02Ledamöternas frågor besvaras.

2007-03-22

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum 2007-03-20 Tid 11.00 11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:22 3 Kanslianmälningar Anmäls att behandlingen av proposition En anpassad försvars-underrättelseverksamhet

2007-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum 2007-03-15 Tid 10.00 10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Rättssakskunnig Daniel Ström och politisk sakkunnig Malin Werner från Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition

2007-03-15

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum 2007-03-13 Tid 11.10 11.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Yttrande till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:51 Den

2007-03-13

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-02-20 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:19. 3 Överläggning Fortsatt behandling av utkast till betänkande 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20

Paginering