Dokument & lagar (40 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2006/07:39

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:39 DATUM 2007-05-31 TID Kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 2 EU-information från Näringsdepartementet.

2007-05-31

Trafikutskottets protokoll 2006/07:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38 DATUM 2007-05-29 TID Kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:37 från den 24 maj 2007. 2 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU16 Statens

2007-05-29

Trafikutskottets protokoll 2006/07:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37 DATUM 2007-05-24 TID Kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Utredare Björn Hansson och rättschef Lennart Renbjer från Näringsdepartementet informerar om delbetänkande av 2007 års körkortsutredning Släpvagnskörning

2007-05-24

Trafikutskottets protokoll 2006/07:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM 2007-05-22 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Pernilla Skantze och Marcus Nordmeyer, ämnesråd Per Björklund och kanslirådet Erik Kiesow

2007-05-22

Trafikutskottets protokoll 2006/07:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35 DATUM 2007-05-15 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:33 från den 8 maj och protokoll 2006/07:34 från den 10 maj 2007. 2 Nya hastighetsgränser Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2007-05-15

Trafikutskottets protokoll 2006/07:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-05-10 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information om hur vi möter framtidens ökade energibehov med en hållbar utveckling inom transportpolitiken. Program med förteckning över inbjudna myndigheter,

2007-05-10

Trafikutskottets protokoll 2006/07:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-05-08 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:32 från den 24 april 2007. 2 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet Utskottet upptar till fortsatt behandling av betänkande 2006/07:TU12

2007-05-08

Trafikutskottets protokoll 2006/07:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-04-24 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vägverket Generaldirektör Ingemar Skogö och projektledare Jan Moberg, Vägverket, informerar med anledning av proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. 2 Protokollsjustering

2007-04-24

Trafikutskottets protokoll 2006/07:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-04-19 TID Kl. 09.30-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från VTI Generaldirektör Urban Karlström, avdelningschef Pontus Matstom, avdelningschef Jan-Eric Nilsson och kommunikationschef Helena Sederström informerar om verksamheten vid

2007-04-19

Trafikutskottets protokoll 2006/07:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-04-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:29 från den 12 april 2007. 2 Utlåtande om grönboken om en framtida havspolitik för EU Utskottet behandlar utlåtande 2006/07:TU14 om grönboken

2007-04-17

Trafikutskottets protokoll 2006/07:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-12 TID Kl. 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg, granskningschef Anette Wik, biträdande granskningschef Inge Danielsson och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt informerar

2007-04-12

Trafikutskottets protokoll 2006/07:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-04-10 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar forskningssekreteraren Helene Limén från RUT välkommen att närvara under dagens utskottssammanträde. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:27

2007-04-10

Trafikutskottets protokoll 2006/07:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-03-29 TID Kl. 09.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar utredare Lena Sandström från riksdagens utredningstjänst och AMS-praktikanten Maria Vladimirova välkomna att tjänstgöra i utskottet under våren 2007. 2

2007-03-29

Trafikutskottets protokoll 2006/07:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-03-22 TID Kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:25 från den 20 mars 2007. 2 Sjöfart Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart. Ärendet bordläggs för fortsatt

2007-03-22

Trafikutskottets protokoll 2006/07:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-03-20 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Katja Anell från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 2 EU-information från Näringsdepartementet.

2007-03-20

Trafikutskottets protokoll 2006/07:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-03-15 TID Kl. 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, ämnesråd Per Björklund, ämnesråd Lars Österberg departementssekreterare Marcus Nordmeyer, departementssekreterare

2007-03-15

Trafikutskottets protokoll 2006/07:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-03-13 TID Kl. 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:22 från den 27 februari 2007. 2 Sjöfart Utskottet behandlar betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 3 IT-politik

2007-03-13

Trafikutskottets protokoll 2006/07:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-02-27 TID Kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Carl Jeding och Lina Feltwall, ämnesråd Per Björklund, ämnessakkunnig Johan Schelin samt politisk

2007-02-27

Trafikutskottets protokoll 2006/07:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-02-20 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:19 från den 13 februari och 2006/07:20 från den 15 februari 2007. 2 Trafiksäkerhet Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU6

2007-02-20

Trafikutskottets protokoll 2006/07:20

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T15:01:00Z 2007-02-20T15:01:00Z 6 836 4766 Sveriges Riksdag 145920 39 9 5852 9.2720 7E389666-D324-40FE-9DFF-D750ED84815C Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-02-15 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-15

Paginering