Dokument & lagar (322 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:46 EU-nämndens sammanträde 2012-09-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-09-14 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:45 EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-20 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 26 juni Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:44 EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-13 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 18 juni Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli Justering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:39 EU-nämndens sammanträde 2012-06-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 15 maj Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:34

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-05-11 kl. 8:45: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas Information och samråd inför beslut om att sammankalla en regeringskonferens för att anta protokollet om det irländska folkets oro rörande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:32

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-04-27 kl. 8:15: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 13 mars. Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 mars. Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:29 EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 23 januari. Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:28 EU-nämndens sammanträde 2012-03-09

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Ekonomiska och finansiella frågor Från Finansdepartementet: Komplettering till kommenterad dagordning Draft Recommendation for a Council recommendation with a view to bringing


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:26 EU-nämndens sammanträde 2012-03-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-02 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 13-14 december. Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:25 EU-nämndens sammanträde 2012-02-29

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-29 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Europeiska rådet Från Finansdepartementet: Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:24 EU-nämndens sammanträde 2012-02-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2011/12:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-24 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 27 januari. Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:23 EU-nämndens sammanträde 2012-02-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-17 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 24 januari Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:22 EU-nämndens sammanträde 2012-02-10

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-10 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Transport, telekommunikation och energi Från Näringsdepartementet: SE contribution to the policy debate on Europe 2020-strategy TTE-council 14 February 2012dp. 5 Till pp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AABC0

Ekofin Annotering 2012-06-29 Fi 2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 10 juli 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 20 juni 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. Godkännande av listan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AABC0 (docx, 29 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A89B9

Kommenterad dagordning 2012-04-27 Kulturdepartementet Utbildningsdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 10-11 maj 2012 MÖTE TORSDAGEN DEN 10 MAJ 2012 kl. 9.30 1. Godkännande av dagordningen AUDIOVISUELLA FRÅGOR Lagstiftningsöverläggning offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A89B9 (docx, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A89B8

Godkännande av dagordningen AUDIOVISUELLA FRÅGOR Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Utkast till rådets slutsatser om digitalisering av och tillgång via internet till kulturellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A881A


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A880B

Annotering 2012-04-23 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 2 maj 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 18-19 april 1. Antagande av den preliminära dagordningen Lagstiftande verksamhet 2. ev.Godkännande av listorna över A-punkter 3. Förslag till direktiv


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A880B (doc, 144 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A880A

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Reviderade kapitalkravsregler CRD IV Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag första behandlingen Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A7F7F

Rådspromemoria 2012-04-12 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Värdepappersmarknadsenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 26-27 april 2012 i Luxemburg Dagordningspunkt 13 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A7F7F (doc, 56 kB)