Dokument & lagar (189 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-01-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 22 januari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD

Kommenterad dagordning Rådet 2018-01-15 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 23 januari 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 8 januari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Ett fördjupat EMU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD (pdf, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lista över lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Efter Cotonou Diskussion Libyen Diskussion Israel-Palestina Fredsprocessen i Mellanöstern Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BB

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke-lagstiftning b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Ett fördjupat EMU Riktlinjedebatt Övriga frågor a Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet b ev.Momspaketet: Förenkling av de små och medelstora


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-15 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Presentation av Bulgariens ordförandeskapsprioriteringar Informationspunkt Bakgrund Det bulgariska ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207 (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-19 Statsrådsberedningen Allmänna rådets art. 50 möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206 (pdf, 242 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-02-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 26 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205 (pdf, 130 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491204

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Republiken Moldavien Diskussion Rådets slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern Diskussion Venezuela Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491203

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Presentation av det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 22-23 mars 2018 Diskussion Rättsstatsprincipen i Polen artikel 7.1 i EU-fördraget motiverat förslag Föredragning av kommissionen Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491202

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 22 eller 23 mars 2018 Utkast till kommenterad dagordning Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-02-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 19 februari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Meddelande från kommissionen Framtiden för livsmedel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB

Kommenterad dagordning Rådet 2018-02-12 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 20 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Meddelande från kommissionen: Framtiden för livsmedel och jordbruk Information från kommissionen Diskussion Översyn över EU:s bioekonomistrategi och jordbrukssektorns roll Diskussion EU:s proteinplan Information från kommissionen Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FA9

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Hållbara finanser: högnivågruppens rekommendationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA

Promemoria 2018-01-29 U2018/ 00321/AI Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Rådets möte utbildning den 15 februari 2018 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 9 februari Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA (docx, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DB9

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkterna a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Halvtidsutvärderingen av Erasmus och framtida riktlinjer efter 2020 Riktlinjedebatt Europeiska rådets slutsatser från december 2017 utbildningsaspekter Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A

Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Statsrådsberedningen Allmänna rådets art. 50 möte den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A (pdf, 159 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490949

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet 4. Meddelande från kommissionen:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490948

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkterna Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport Utkast till rådets beslut om komplettering av rådets beslut av den 22 maj


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B (pdf, 120 kB)