Dokument & lagar (412 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A

Allmänna rådets möte den 7 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Ev.A-punkter Ev.Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69

Utrikesministrarnas möte den 6 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Libyen Diskussions- och eventuell beslutspunkt Ansvarigt statsråd: Margot Wallström Förslagets innehåll: Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i Libyen och det styrande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB68

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Libyen 4. Egypten 5. Ukraina 6. ev.Fredsprocessen i Mellanöstern 7. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 30 november1 december och i Strasbourg den 1215 december 2016 och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63

Rådets möte jordbruks- och fiskeministrar den 23 januari 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 4. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet Bakgrund: Det maltesiska ordförandeskapet kommer att vid rådsmötet presentera sitt arbetsprogram för det kommande halvåret.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet Internationella handelsfrågor Studie av följderna av koncessioner i frihandelsavtal om jordbruksprodukter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Reviderad kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 2017 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Syrien Diskussionspunkt Rådet förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 2017 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Egypten Diskussionspunkt Rådet förväntas diskutera


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC3

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Egypten Syrien Libyen Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B5

Rådspromemoria Uppdaterad 2017-02-15 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Konsumentenheten Rådets möte konkurrenskraft den 20 februari 2017 Information om dagordningspunkt 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för tillsyn


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B5 (pdf, 124 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B4

Reviderad Kommenterad dagordning rådet 2017-02-15 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Konsumentenheten Reviderad kommenterad dagordning inför konkurrenskraftrådet den 20 februari 2017 Dagordningspunkt 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B4 (pdf, 265 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:47266C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan ev.Direktivet mot skatteflykt Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv EU 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer ATAD 2 Allmän riktlinje Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4724BC

Reviderad Kommenterad dagordning rådet 2017-02-202017-02-22 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Rådets möte arbetsmarknads- och socialministrarna den 3 mars 2017 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3. A-punkter lagstiftningsöverläggningar 4.Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4724BC (pdf, 228 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4729C9

Allmänna rådets möte den 7 mars 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Ev.A-punkter Ev.Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4729C9 (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4729C8

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 12 februari 2017 och i Strasbourg den 1316 februari 2017 Förberedelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:473005

Rådets möte jordbruks- och fiskeministrar den 6 mars 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen 4. Förslag till Europaparlamentets och förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska arter i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:473005 (docx, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:473004

Utrikesministrarnas möte den 6 mars 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Säkerhet och försvar Diskussions- och beslutspunkt Ansvarigt statsråd: Margot Wallström Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:473004 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:473002

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan FISKE Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska arter i Adriatiska havet Föredragning av kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4760CE

Promemoria 2017-03-20 Justitiedepartementet EU-nämnden Riksdagen EU-enheten Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 2728 mars 2017 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4760CE (pdf, 550 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:477A52

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Syrien Jemen ev.Libyen ev.Turkiet Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information