Dokument & lagar (270 träffar)

Föredragningslista 2016/17:9

Föredragningslista 2016/17:9 Tisdagen den 27 september 2016 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 1 Aktuell debatt om polisens situation Avsägelser 2 Julia Kronlid SD som ledamot i utrikesutskottet 3 Markus Wiechel SD som ledamot i socialförsäkringsutskottet

2016-09-27

Föredragningslista 2016/17:9 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:9 (pdf, 121 kB)

Föredragningslista 2016/17:8

Föredragningslista 2016/17:8 Fredagen den 23 september 2016 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 1 2016/17:1 Tisdagen den 20 september NU Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens satsning på enkla jobb Anmälan

2016-09-23

Föredragningslista 2016/17:8 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:8 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2016/17:7

Föredragningslista 2016/17:7 Torsdagen den 22 september 2016 Kl. 14.00 Frågestund 15.15 Återrapportering från Europeiska rådets möte Frågestund kl. 14.00 1 Frågor besvaras av: Statsrådet Ibrahim Baylan S Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Miljöminister Karolina Skog

2016-09-22

Föredragningslista 2016/17:7 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:7 (pdf, 83 kB)

Föredragningslista 2016/17:6

Föredragningslista 2016/17:6 Onsdagen den 21 september 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1 2015/16:793 av Mikael Oscarsson KD Skrotning av Gripen C Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt utskott 2 RiR 2016:19 Statens servicecenter Har administrationen

2016-09-21

Föredragningslista 2016/17:6 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:6 (pdf, 109 kB)

Föredragningslista 2016/17:3

Föredragningslista 2016/17:3 Torsdagen den 15 september 2016 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 augusti Anmälan om förändring i regeringens sammansättning 2 Anna Ekström S har förordnats som statsråd fr.o.m. den 13

2016-09-15

Föredragningslista 2016/17:3 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:3 (pdf, 126 kB)

Föredragningslista 2016/17:2

Föredragningslista 2016/17:2 Tisdagen den 13 september 2016 Kl. 14.00 Riksmötets öppnande 1 Riksmötets öppnande

2016-09-13

Föredragningslista 2016/17:2 (docx, 37 kB) Föredragningslista 2016/17:2 (pdf, 46 kB)

Föredragningslista 2016/17:1

Föredragningslista 2016/17:1 Tisdagen den 13 september 2016 Kl. 11.00 Upprop 1 Inledning 2 Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde 3 Upprop Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 4 2015/16:43 Tisdagen den 6 september TU Anmälan om faktapromemorior 5 2015/16:FPM124 Förordning om ansvarsfördelning

2016-09-13

Föredragningslista 2016/17:1 (docx, 36 kB) Föredragningslista 2016/17:1 (pdf, 107 kB)

Föredragningslista 2016/17:5

Föredragningslista 2016/17:5 Tisdagen den 20 september 2016 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 1 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 2 2016/17:1 Torsdagen den 15 september

2016-09-20

Föredragningslista 2016/17:5 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:5 (pdf, 111 kB)

Föredragningslista 2016/17:4

Föredragningslista 2016/17:4 Fredagen den 16 september 2016 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om ersättare 1 Pål Jonson M som ersättare fr.o.m. den 14 september t.o.m. den 30 oktober under Pia Hallströms M ledighet Anmälan om kompletteringsval 2 Pål Jonson M som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. i dag

2016-09-16

Föredragningslista 2016/17:4 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2016/17:4 (pdf, 88 kB)

Föredragningslista 2016/17:39

Föredragningslista 2016/17:39 Fredagen den 2 december 2016 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 11 november Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2016/17:133 av Stig Henriksson V Det svenska stödet för Indiens medlemskap i Nuclear

2016-12-02

Föredragningslista 2016/17:39 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2016/17:39 (pdf, 102 kB)

Föredragningslista 2016/17:38

Föredragningslista 2016/17:38 Torsdagen den 1 december 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 10 november Avsägelse 2 Andreas Norlén M som ledamot i krigsdelegationen Anmälan om kompletteringsval 3 Tobias

2016-12-01

Föredragningslista 2016/17:38 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:38 (pdf, 105 kB)

Föredragningslista 2016/17:37

Föredragningslista 2016/17:37 Onsdagen den 30 november 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokollet från onsdagen den 9 november Anmälan om faktapromemorior Ansvarigt utskott 2 2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot skatteundandraganden hybrida missmatchningar

2016-11-30

Föredragningslista 2016/17:37 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:37 (pdf, 117 kB)

Föredragningslista 2016/17:36

Föredragningslista 2016/17:36 Tisdagen den 29 november 2016 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 8 november Anmälan om ersättare 2 Faradj Koliev S som ersättare fr.o.m. den 9 januari t.o.m. den 30

2016-11-29

Föredragningslista 2016/17:36 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:36 (pdf, 134 kB)

Föredragningslista 2016/17:64

Föredragningslista 2016/17:64 Onsdagen den 1 februari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 och onsdagen den 11 januari Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Ida Drougge M fr.o.m. i dag Därmed upphör Alexandra Anstrells

2017-02-01

Föredragningslista 2016/17:64 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:64 (pdf, 120 kB)

Föredragningslista 2016/17:63

Föredragningslista 2016/17:63 Tisdagen den 31 januari 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om statsministerns frågestund 1 Torsdagen den 2 februari kl. 14.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2016/17:228 av Erik Ottoson M Digitaliseringspolitiken

2017-01-31

Föredragningslista 2016/17:63 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:63 (pdf, 94 kB)

Föredragningslista 2016/17:62

Föredragningslista 2016/17:62 Fredagen den 27 januari 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari 1 Tisdagen den 14 februari klockan 13.00 Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2 Tisdagen den 14 mars klockan 13.00

2017-01-27

Föredragningslista 2016/17:62 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:62 (pdf, 100 kB)

Föredragningslista 2016/17:61

Föredragningslista 2016/17:61 Torsdagen den 26 januari 2017 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om ersättare för statsråd 1 Anders Lönnberg S som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson S fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 augusti 2017 under Serkan Köses S ledighet 2 Gustaf Lantz S som

2017-01-26

Föredragningslista 2016/17:61 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:61 (pdf, 109 kB)

Föredragningslista 2016/17:60

Föredragningslista 2016/17:60 Onsdagen den 25 januari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 1 2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller TU 2 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. SfU Skrivelse

2017-01-25

Föredragningslista 2016/17:60 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:60 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2016/17:59

Föredragningslista 2016/17:59 Tisdagen den 24 januari 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund 1 Torsdagen den 26 januari kl. 14.00 Meddelande om utrikespolitisk debatt 2 Onsdagen den 15 februari kl. 09.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2017-01-24

Föredragningslista 2016/17:59 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:59 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2016/17:51

Föredragningslista 2016/17:51 Tisdagen den 10 januari 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 30 november, torsdagen den 1, fredagen den 2 och tisdagen den 6 december Anmälan om återtagande av plats

2017-01-10

Föredragningslista 2016/17:51 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2016/17:51 (pdf, 135 kB)