Dokument & lagar (199 träffar)

Departementsserien 2012:9

Ds 2012:9 Karenstid för egenföretagare, m.m. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2013-01-01

Departementsserien 2012:9 (pdf, 431 kB)

Departementsserien 2012:8

Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:8 (pdf, 542 kB)

Departementsserien 2012:59

ds 2012 59 Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete en ny åtgärd vid djupa kriser Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:59 (pdf, 2259 kB)

Departementsserien 2012:53

Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-01-01

Departementsserien 2012:53 (pdf, 934 kB)

Departementsserien 2012:19

Innehåll Termer och förkortningar 9 1 Promemorians innehåll 13 2Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.15 3 EU:s utvidgningsprocess ett enat Europa 19 3.1Fortsatt utvidgning mot västra Balkan mot ett enat Europa som lever i fred.19 3.2 Köpenhamnskriterierna

2013-01-01

Departementsserien 2012:19 (pdf, 595 kB)

Departementsserien 2012:11

Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-01-01

Departementsserien 2012:11 (pdf, 689 kB)

Departementsserien 2012:10

Ds 2012:10 Blankning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598

2013-01-01

Departementsserien 2012:10 (pdf, 1492 kB)

Departementsserien 2012:49

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.6 2 Författningsförslag 7 2.1Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:7637 2.2 Förslag till lag om ändring i tobakslagen 1993:5818 2.3 Förslag till lag om ändring i epizootilagen 1999:65712 2.4 Förslag till lag om ändring i zoonoslagen 1999:658

2012-11-09

Departementsserien 2012:49 (pdf, 286 kB)

Departementsserien 2012:48

Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2012-11-12

Departementsserien 2012:48 (pdf, 962 kB)

Departementsserien 2012:56

Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-12-03

Departementsserien 2012:56 (pdf, 462 kB)

Departementsserien 2012:55

Ds 2012:55 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-12-11

Departementsserien 2012:55 (pdf, 265 kB)

Departementsserien 2012:44

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Promemorians lagförslag.7 Förslag till lag om ändring i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.7 2 Ärendet.15 3 Direktivet 17 4 Genomförande av direktivet.19 4.1 Skyddstiden för ljudupptagningar 19 4.2 Skyddstiden för musikaliska

2012-11-05

Departementsserien 2012:44 (pdf, 354 kB)

Departementsserien 2012:42

Förord Chefen för Justitiedepartementet gav den 1 mars 2011 i uppdrag åt hovrättsrådet Niklas Wågnert att biträda Justitiedepartementet med en översyn av bestämmelserna om förverkande av fordon vid trafikbrott. Genom denna promemoria är uppdraget slutfört. Stockholm i augusti 2012 Niklas Wågnert 3 Innehåll Sammanfattning.9

2012-11-07

Departementsserien 2012:42 (pdf, 953 kB)

Departementsserien 2012:58

Ds 2012:58 EU-miljömärket Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2013-01-01

Departementsserien 2012:58 (pdf, 1326 kB)

Departementsserien 2012:41

Ds 2012:41 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2012-10-17

Departementsserien 2012:41 (pdf, 324 kB)

Departementsserien 2012:35

Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-09-20

Departementsserien 2012:35 (pdf, 705 kB)

Departementsserien 2012:45

Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi Förord Genom beslut den 6 februari 2012 av Regeringskansliet upp- drogs åt hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedöm- ningen av

2012-11-15

Departementsserien 2012:45 (pdf, 2053 kB)

Departementsserien 2012:46

Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2012-11-16

Departementsserien 2012:46 (pdf, 470 kB)