Dokument & lagar (185 träffar)

Föredragningslista 2012/13:41

2012/13:41 Tisdagen den 11 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 5 december Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 18 december 2  Kammarens sammanträde gör inget

2012-12-11

Föredragningslista 2012/13:41 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:41 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:20

2012/13:20 Onsdagen den 7 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM17 Ny förordning om medicintekniska produkter KOM2012 542 SoU 2  2012/13:FPM18 Ny förordning om medicintekniska produkter

2012-11-07

Föredragningslista 2012/13:20 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:20 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:19

2012/13:19 Tisdagen den 6 november 2012 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Aktuell debatt 1  Debatt om sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram Utökning av antalet suppleanter 2  Från 30 till 31 i utrikesutskottet Val av extra suppleant

2012-11-06

Föredragningslista 2012/13:19 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2012/13:19 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2012/13:18

2012/13:18 Måndagen den 5 november 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 23, onsdagen den 24, torsdagen den 25 och fredagen den 26 oktober Meddelande om frågestund Torsdagen den 8 november kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Miljöminister Lena Ek

2012-11-05

Föredragningslista 2012/13:18 (doc, 61 kB) Föredragningslista 2012/13:18 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:104

2012/13:104 Tisdagen den 14 maj 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 16 maj kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Statsrådet Peter Norman M Statsrådet Gunilla Carlsson M Finansminister Anders Borg M Statsrådet Ewa Björling M Statsrådet Catharina

2013-05-14

Föredragningslista 2012/13:104 (doc, 108 kB) Föredragningslista 2012/13:104 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2012/13:103

2012/13:103 Måndagen den 13 maj 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 29 april, torsdagen den 2 och fredagen den 3 maj Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2012/13:31 Torsdagen den 2 maj SfU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag

2013-05-13

Föredragningslista 2012/13:103 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2012/13:103 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:105

2012/13:105 Onsdagen den 15 maj 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 1  2012/13:34 Fredagen den 19 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:398 av Fredrik Olovsson S Bedömningen av tillståndet i svensk ekonomi 3  2012/13:400 av

2013-05-15

Föredragningslista 2012/13:105 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2012/13:105 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:106

2012/13:106 Torsdagen den 16 maj 2013 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2012/13:30 Tisdagen den 14 maj JuU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM98 Modernisering av

2013-05-16

Föredragningslista 2012/13:106 (doc, 65 kB) Föredragningslista 2012/13:106 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:76

2012/13:76 Tisdagen den 12 mars 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 4, tisdagen den 5 och onsdagen den 6 mars Anmälan om kompletteringsval 2  Anna Hagwall SD som ledamot i näringsutskottet fr.o.m. den

2013-03-12

Föredragningslista 2012/13:76 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2012/13:76 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2012/13:73

Föredragningslista 2012/13:73 Onsdagen den 6 mars 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Utökning av antalet suppleanter 1 Från 27 till 28 i finansutskottet Val av extra suppleant 2 Lotta Olsson M som suppleant i finansutskottet Ärenden för hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 3 KOM2013 95 Förslag

2013-03-06

Föredragningslista 2012/13:73 (pdf, 131 kB)

Föredragningslista 2012/13:72

Föredragningslista 2012/13:72 Tisdagen den 5 mars 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2012/13:260 av Ann-Christin Ahlberg S En bra och tillgänglig förskola 2 2012/13:262 av Gunilla Svantorp S Omskolning till kommande bristyrke

2013-03-05

Föredragningslista 2012/13:72 (pdf, 262 kB)

Föredragningslista 2012/13:71

Föredragningslista 2012/13:71 Måndagen den 4 mars 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena tisdagen den 19, onsdagen den 20, torsdagen den 21 och fredagen den 22 februari Meddelande om frågestund Torsdagen den 7 mars kl. 14.00 2 Frågor besvaras av: Landsbygdsminister

2013-03-04

Föredragningslista 2012/13:71 (pdf, 131 kB)

Föredragningslista 2012/13:53

2012/13:53 Torsdagen den 17 januari 2013 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. KOM2012

2013-01-17

Föredragningslista 2012/13:53 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:53 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:52

2012/13:52 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Avsägelse 2  Anti Avsan M som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Teres Lindberg S som suppleant i EU-nämnden 4  Hans Wallmark M som suppleant i EU-nämnden Meddelande om frågestund

2013-01-16

Föredragningslista 2012/13:52 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:52 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:54

2012/13:54 Fredagen den 18 januari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om namnändring 1  Christina Karlsson S har bytt namn till Kristina Nilsson S Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM48 En integrerad marknad för leverans av

2013-01-18

Föredragningslista 2012/13:54 (doc, 47 kB) Föredragningslista 2012/13:54 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2012/13:57

2012/13:57 Torsdagen den 24 januari 2013 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 18 januari Avsägelser 2  Jonas Åkerlund SD som suppleant i näringsutskottet 3  Margareta Larsson SD som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval

2013-01-24

Föredragningslista 2012/13:57 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:57 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:56

2012/13:56 Onsdagen den 23 januari 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 januari Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Erik Ullenhag FP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 22 januari 2013 Anmälan om ny ersättare 3  Anna Steele

2013-01-23

Föredragningslista 2012/13:56 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2012/13:56 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:55

2012/13:55 Tisdagen den 22 januari 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14, tisdagen den 15 och onsdagen den 16 januari  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning 2  Nyamko Sabuni FP har entledigats

2013-01-22

Föredragningslista 2012/13:55 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2012/13:55 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:58

2012/13:58 Fredagen den 25 januari 2013 Kl. 10.00 Bordläggningsplenum Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv KOM2012 788 SoU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:188 av Thomas Strand

2013-01-25

Föredragningslista 2012/13:58 (doc, 50 kB) Föredragningslista 2012/13:58 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2012/13:87

2012/13:87 Tisdagen den 9 april 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Ansökan om fortsatt ledighet 1  Johan Forssell M fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 28 april Ersättare Mohamoud M. Enow M Avsägelser 2  Gunvor G Ericson MP som ledamot i riksdagsstyrelsen 3  Mehmet Kaplan

2013-04-09

Föredragningslista 2012/13:87 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2012/13:87 (pdf, 32 kB)