Dokument & lagar (245 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 EU-nämndens sammanträde 2009-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-27 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 november Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-11-27

Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 EU-nämndens sammanträde 2009-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-11 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 20 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14-16

2009-12-11

Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 EU-nämndens sammanträde 2009-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-09 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 10-11 december ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2009-12-09

Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 EU-nämndens sammanträde 2009-12-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Statssekreteraren Elisabet Falemo Återrapport från ministerrådsmöte den 23 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 december Justering

2009-12-18

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 EU-nämndens sammanträde 2009-10-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-23 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 14-15 september

2009-10-23

utskottsdokument 2009/10:230F47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.45-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under

2009-09-17

Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 EU-nämndens sammanträde 2009-10-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-02 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april

2009-10-02

Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 EU-nämndens sammanträde 2009-09-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N 3 Föredragningslista Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28-29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24-25 september

2009-09-18

Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-16 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar: Rättsliga och inrikes frågor

2009-09-16

utskottsdokument 2009/10:2327D2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Torsdagen den 19 november 2009 TID 11.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-19

Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 EU-nämndens sammanträde 2009-10-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-16 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 7 juli Återrapport från informellt ministermöte den 1-2 oktober

2009-10-16

Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 EU-nämndens sammanträde 2009-11-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-17 kl. 9:30: Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november ev.Övriga

2009-11-17

Kallelse och föredragningslista 2009/10:10 EU-nämndens sammanträde 2009-11-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-20 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11-12 maj Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-11-20

utskottsdokument 2009/10:23156A

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.24-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades. 2 Bidragsgivning till organisationer Utskottet behandlade granskningsärendet

2009-10-15

utskottsdokument 2009/10:23154E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.16-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

2009-10-20

Kallelse och föredragningslista 2009/10:7 EU-nämndens sammanträde 2009-11-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:7 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-06 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 20 oktober Information och samråd inför ministerrådsmöte den

2009-11-06

utskottsdokument 2009/10:2330AA

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM Tisdagen den 1 december 2009 TID 11.09-11.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 november 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit en granskningsanmälan

2009-12-01

utskottsdokument 2009/10:23DC57

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:44 DATUM Torsdagen den 20 maj 2010 TID 10.25 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 maj justerades. 2 Dröjsmålränta på tullavgift till EU Utskottet behandlade granskningsärende

2010-05-20

Kallelse och föredragningslista 2009/10:36 EU-nämndens sammanträde 2010-06-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-06-04 kl. 08:45 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljöminister Andreas Carlgren Återrapport från möte i rådet den 15 mars Information och samråd inför möte i rådet den 11 juni ca. kl. 9.30 Ekonomiska

2010-06-04