Dokument & lagar (236 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2012/13:11 EU-nämndens sammanträde 2012-11-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-21 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 22-23 november. ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger

2012-11-21

Kallelse och föredragningslista 2012/13:12 EU-nämndens sammanträde 2012-11-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor handel Statsrådet Ewa Björling Återrapport från möte i rådet den 22-24 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 29 november ca.

2012-11-23

utskottsdokument 2012/13:2B15EC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 10.28-10.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär plan för vårens granskning.

2012-11-29

Kallelse och föredragningslista 2012/13:10 EU-nämndens sammanträde 2012-11-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 16 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 20 november ca 09.30

2012-11-16

utskottsdokument 2012/13:2B00FD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.24-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades.

2012-11-08

utskottsdokument 2012/13:2AFF1E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.19-11.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran om

2012-10-23

utskottsdokument 2012/13:2AFF1D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.40-09.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

2012-10-18

utskottsdokument 2012/13:2AFF1C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 12.36-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Regeringens

2012-11-06

Kallelse och föredragningslista 2012/13:14 EU-nämndens sammanträde 2012-12-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-12-07 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 20 november Information och samråd inför möte i rådet den 11 december ca. 09.15

2012-12-07

utskottsdokument 2012/13:2B13FB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.37-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få tillgång till allmänna handlingar

2012-11-27

utskottsdokument 2012/13:2B13FA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.13-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade ärendet Regeringens

2012-11-22

utskottsdokument 2012/13:2B0A26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.50-09.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:9 2 Fråga om utlämnande av allmän handling Ärendet bordlades. Vid protokollet Anna Öhman Justeras Peter

2012-11-15

Kallelse och föredragningslista 2012/13:13 EU-nämndens sammanträde 2012-11-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-30 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 13 november Information och samråd inför möte i rådet den 4 december

2012-11-30

Kallelse och föredragningslista 2012/13:17 EU-nämndens sammanträde 2012-12-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-12-14 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 28-29 november Information och samråd inför möte i rådet den 18-20

2012-12-14

Kallelse och föredragningslista 2012/13:16 EU-nämndens sammanträde 2012-12-12

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-12-12 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Europeiska rådet Från Statsrådsberedningen: Brev från Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy till statsminister Fredrik Reinfeldt Mot en verklig ekonomisk och monetär

2012-12-12

utskottsdokument 2012/13:2AFBBD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.18-10.30 10.42-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-10-25

Kallelse och föredragningslista 2012/13:9 EU-nämndens sammanträde 2012-11-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 9 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 13 november

2012-11-09

utskottsdokument 2012/13:2B976D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:46 DATUM 2013-05-02 TID 14.00-14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d statssekreterare Utskottet höll en sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d. statssekreterare, rörande granskningsärende 6 Förra

2013-05-02

utskottsdokument 2012/13:2B976C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:45 DATUM 2013-05-02 TID 9.20-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40, 2012/13:41, 2012/13:42, 2012/13:43 och 2012/13:44. 2 Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp

2013-05-02

Kallelse och föredragningslista 2012/13:36 EU-nämndens sammanträde 2013-05-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-05-17 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 22 april Information och samråd inför möte i rådet den 21 maj Justering av protokoll

2013-05-17