Dokument & lagar (236 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2B1771

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.31-11.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att två granskningsanmälningar inkommit: Granskning

2012-12-04

Kallelse och föredragningslista 2012/13:15 EU-nämndens sammanträde 2012-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-12-11 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 4 december Information och samråd inför extra möte i rådet den

2012-12-11

utskottsdokument 2012/13:2B30C8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 09.42-11.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade ärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades. 3 Vissa

2012-12-06

utskottsdokument 2012/13:2AEF44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID 10.09-10.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande gransknings-anmälningar inkommit. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet

2012-09-20

utskottsdokument 2012/13:2B743F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-14 TID 9.29-9.35 09.46-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade två protokoll: 2012/13:29 och 2012/13:30. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet

2013-03-14

utskottsdokument 2012/13:2B6BED

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-12 TID 14.00-14.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien G6 Utskottet behandlade granskningsärendet förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal

2013-03-12

utskottsdokument 2012/13:2B6BEC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.32-11.40 12.17-12.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete

2013-03-12

utskottsdokument 2012/13:2B6BEB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 9.46-10.48 11.10-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av uppföljningsansvaret

2013-03-07

utskottsdokument 2012/13:2B6BE9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.22-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27 samt 2012/13:28. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkommit.

2013-03-05

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2

En utvärdering av riksdagens parlamentariska ledningsorganisation och riksdagens förvaltningsorganisation ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-87-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2011 att förordna en särskild utredare med uppdrag att

2013-02-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2 (pdf, 236 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B076E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 12.34-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Internationella överenskommelser inklusive beslut rörande GUSP Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-11-20

utskottsdokument 2012/13:2B02A1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.21-11.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet behandlade granskningsärendet Vissa förvaltningsärenden. Ärendet

2012-11-15

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1

Omställningsstöd för riksdagsledamöter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-85-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2012/13:1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 november 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag till åtgärder som syftar till att underlätta för ledamöter som

2013-01-30

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1 (pdf, 2080 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B5065

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 8.59-9.03 9.22-10.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Utskottet behandlade

2013-02-14

Kallelse och föredragningslista 2012/13:29

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-03-01 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 12 februari Information och samråd inför möte i rådet den 5 mars ca. 10.00 Rättsliga och inrikes frågor

2013-03-01

utskottsdokument 2012/13:2B3FA3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.1509.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien ärende 4 Utskottet begärde att få ta del av alla sedan hösten 2007 daterade promemorior som innehåller

2013-01-24

utskottsdokument 2012/13:2B3FA2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 12.00-13.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet behandlade ärendet AB Svensk

2013-01-22

Kallelse och föredragningslista 2012/13:21 EU-nämndens sammanträde 2013-02-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-01 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om det irländska ordförandeskapet Ambassadören Elisabet Borsiin Bonnier ca 09.00 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare

2013-02-01

Kallelse och föredragningslista 2012/13:22 EU-nämndens sammanträde 2013-02-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-06 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 7-8 februari 2013 ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde

2013-02-06

Kallelse och föredragningslista 2012/13:23 EU-nämndens sammanträde 2013-02-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-08 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 22 januari 2013 Information och samråd inför möte i rådet den

2013-02-08