Dokument & lagar (236 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2012/13:27 EU-nämndens sammanträde 2013-02-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 31 januari Information och samråd inför möte i rådet den

2013-02-15

Kallelse och föredragningslista 2012/13:24 EU-nämndens sammanträde 2013-02-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 31 januari Information och samråd inför möte i rådet den 18 februari ca. 10.00

2013-02-15

utskottsdokument 2012/13:2B4A74

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 9.17-10.22 10.32-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Regeringens tillsättande av insynsråd G 17 Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-01-31

utskottsdokument 2012/13:2B4611

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2012-12-13 TID 14.04-14.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Hantering av hemliga handlingar inom Regeringskansliet Utskottet behandlade ärendet Hantering av

2012-12-13

utskottsdokument 2012/13:2B4610

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.28-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Utrikesdepartementets

2013-01-15

utskottsdokument 2012/13:2B460D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 9.21-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-01-17

utskottsdokument 2012/13:2B460C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.14-11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av två protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21 samt 2012/13:22. 2 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

2013-01-29

Kallelse och föredragningslista 2012/13:28 EU-nämndens sammanträde 2013-02-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-22 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 28 januari Återrapport från informellt ministermöte den 13 februari

2013-02-22

Kallelse och föredragningslista 2012/13:40 EU-nämndens sammanträde 2013-06-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-05 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor handel Statsrådet Ewa Björling Återrapport från möte i rådet den 29 november 2012 Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 april

2013-06-05

Kallelse och föredragningslista 2012/13:34 EU-nämndens sammanträde 2013-04-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-04-19 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 18-19 mars Information och samråd inför möte i rådet den 22 april

2013-04-19

Kallelse och föredragningslista 2012/13:41 EU-nämndens sammanträde 2013-06-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-14 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 14 maj Information och samråd inför möte i rådet den 21 juni ca

2013-06-14

Kallelse och föredragningslista 2012/13:8 EU-nämndens sammanträde 2012-11-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:8 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-11-07 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreteraren Hans Lindblad Information och samråd inför möte i rådet den 9 november ca 09.30 Europeiska revisionsrätten

2012-11-07

Kallelse och föredragningslista 2012/13:2 EU-nämndens sammanträde 2012-09-28

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-09-28 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministermöte den 21-22 juni Information

2012-09-28

Kallelse och föredragningslista 2012/13:3 EU-nämndens sammanträde 2012-10-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-10-05 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 10 juli Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 september

2012-10-05

utskottsdokument 2012/13:2AEF46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 12.07-12.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran hos

2012-10-16

utskottsdokument 2012/13:2AEF45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-02 TID 11.55-12.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran hos

2012-10-02

Kallelse och föredragningslista 2012/13:7 EU-nämndens sammanträde 2012-10-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:7 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-10-26 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi transport Statssekreteraren Ingela Bendrot Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni Återrapport från informellt ministermöte

2012-10-26

Kallelse och föredragningslista 2012/13:4 EU-nämndens sammanträde 2012-10-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-10-12 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 23 juli Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 september Information och

2012-10-12

Kallelse och föredragningslista 2012/13:6 EU-nämndens sammanträde 2012-10-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:6 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-10-19 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli

2012-10-19

Kallelse och föredragningslista 2012/13:1 EU-nämndens sammanträde 2012-09-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-09-21 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 24 juli Återrapport från informellt ministermöte den 30 augusti Information och

2012-09-21