Dokument & lagar (236 träffar)

Föredragningslista 2012/13:27

2012/13:27 Tisdagen den 20 november 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 13 och onsdagen den 14 november Meddelande om frågestund Torsdagen den 22 november kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Socialminister

2012-11-20

Föredragningslista 2012/13:27 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2012/13:27 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:37

2012/13:37 Onsdagen den 5 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 29 november Anmälan om ordförande i utskott 2  Jessica Polfjärd M som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda

2012-12-05

Föredragningslista 2012/13:37 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2012/13:37 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:24

2012/13:24 Onsdagen den 14 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Parentation Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet den 8 november Ansökan om ledighet 2  Ann Arleklo S fr.o.m. i dag t.o.m. den 19 december Ersättare Christin Hagberg S Anmälan om kompletteringsval 3  Christin Hagberg

2012-11-14

Föredragningslista 2012/13:24 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2012/13:24 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:23

2012/13:23 Tisdagen den 13 november 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 5, tisdagen den 6 och onsdagen den 7 november Meddelande om parentation Onsdagen den 14 november 2  För att hedra minnet av tidigare

2012-11-13

Föredragningslista 2012/13:23 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2012/13:23 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:22

2012/13:22 Fredagen den 9 november 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Margareta Larsson SD som suppleant i försvarsutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Stellan Bojerud SD som suppleant i försvarsutskottet Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 3  2012/13:41 Fortsatt svenskt

2012-11-09

Föredragningslista 2012/13:22 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2012/13:22 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:21

2012/13:21 Torsdagen den 8 november 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ansökan om ledighet 1  Sofia Arkelsten M fr.o.m. den 19 november 2012 t.o.m. den 31 mars 2013 Ersättare Mohamoud M. Enow Avsägelse 2  Gunilla Nordgren M som suppleant i socialförsäkringsutskottet Anmälan om kompletteringsval

2012-11-08

Föredragningslista 2012/13:21 (doc, 65 kB) Föredragningslista 2012/13:21 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:36

2012/13:36 Tisdagen den 4 december 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 november Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Markus Wiechel SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 3 december 2012 Meddelande

2012-12-04

Föredragningslista 2012/13:36 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2012/13:36 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:42

2012/13:42 Onsdagen den 12 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 6 december Avsägelse 2  Mats Gerdau M som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2012/13:168 av Jennie

2012-12-12

Föredragningslista 2012/13:42 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2012/13:42 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:31

2012/13:31 Tisdagen den 27 november 2012 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 22-23 november Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 22-23 november

2012-11-27

Föredragningslista 2012/13:31 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2012/13:31 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2012/13:45

2012/13:45 Måndagen den 17 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 10 och tisdagen den 11 december Anmälan om kompletteringsval 2  Annika Duàn S som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 15 januari t.o.m.

2012-12-17

Föredragningslista 2012/13:45 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2012/13:45 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:44

2012/13:44 Fredagen den 14 december 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om ledighet 1  Roza Güclü Hedin S fr.o.m. den 15 januari t.o.m. den 31 juli 2013 Ersättare Hans Unander S Senaste dag för avlämnande av propositioner 2  Tisdagen den 26 mars 2013 föreslås som senaste dag för inlämnande av propositioner

2012-12-14

Föredragningslista 2012/13:44 (doc, 96 kB) Föredragningslista 2012/13:44 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:41

2012/13:41 Tisdagen den 11 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 5 december Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 18 december 2  Kammarens sammanträde gör inget

2012-12-11

Föredragningslista 2012/13:41 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:41 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:20

2012/13:20 Onsdagen den 7 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM17 Ny förordning om medicintekniska produkter KOM2012 542 SoU 2  2012/13:FPM18 Ny förordning om medicintekniska produkter

2012-11-07

Föredragningslista 2012/13:20 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:20 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:19

2012/13:19 Tisdagen den 6 november 2012 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Aktuell debatt 1  Debatt om sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram Utökning av antalet suppleanter 2  Från 30 till 31 i utrikesutskottet Val av extra suppleant

2012-11-06

Föredragningslista 2012/13:19 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2012/13:19 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2012/13:18

2012/13:18 Måndagen den 5 november 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 23, onsdagen den 24, torsdagen den 25 och fredagen den 26 oktober Meddelande om frågestund Torsdagen den 8 november kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Miljöminister Lena Ek

2012-11-05

Föredragningslista 2012/13:18 (doc, 61 kB) Föredragningslista 2012/13:18 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:104

2012/13:104 Tisdagen den 14 maj 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 16 maj kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Statsrådet Peter Norman M Statsrådet Gunilla Carlsson M Finansminister Anders Borg M Statsrådet Ewa Björling M Statsrådet Catharina

2013-05-14

Föredragningslista 2012/13:104 (doc, 108 kB) Föredragningslista 2012/13:104 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2012/13:103

2012/13:103 Måndagen den 13 maj 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 29 april, torsdagen den 2 och fredagen den 3 maj Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2012/13:31 Torsdagen den 2 maj SfU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag

2013-05-13

Föredragningslista 2012/13:103 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2012/13:103 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:105

2012/13:105 Onsdagen den 15 maj 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 1  2012/13:34 Fredagen den 19 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:398 av Fredrik Olovsson S Bedömningen av tillståndet i svensk ekonomi 3  2012/13:400 av

2013-05-15

Föredragningslista 2012/13:105 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2012/13:105 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:106

2012/13:106 Torsdagen den 16 maj 2013 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2012/13:30 Tisdagen den 14 maj JuU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM98 Modernisering av

2013-05-16

Föredragningslista 2012/13:106 (doc, 65 kB) Föredragningslista 2012/13:106 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:76

2012/13:76 Tisdagen den 12 mars 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 4, tisdagen den 5 och onsdagen den 6 mars Anmälan om kompletteringsval 2  Anna Hagwall SD som ledamot i näringsutskottet fr.o.m. den

2013-03-12

Föredragningslista 2012/13:76 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2012/13:76 (pdf, 27 kB)