Dokument & lagar (236 träffar)

Föredragningslista 2012/13:73

Föredragningslista 2012/13:73 Onsdagen den 6 mars 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Utökning av antalet suppleanter 1 Från 27 till 28 i finansutskottet Val av extra suppleant 2 Lotta Olsson M som suppleant i finansutskottet Ärenden för hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 3 KOM2013 95 Förslag

2013-03-06

Föredragningslista 2012/13:73 (pdf, 131 kB)

Föredragningslista 2012/13:72

Föredragningslista 2012/13:72 Tisdagen den 5 mars 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2012/13:260 av Ann-Christin Ahlberg S En bra och tillgänglig förskola 2 2012/13:262 av Gunilla Svantorp S Omskolning till kommande bristyrke

2013-03-05

Föredragningslista 2012/13:72 (pdf, 262 kB)

Föredragningslista 2012/13:71

Föredragningslista 2012/13:71 Måndagen den 4 mars 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena tisdagen den 19, onsdagen den 20, torsdagen den 21 och fredagen den 22 februari Meddelande om frågestund Torsdagen den 7 mars kl. 14.00 2 Frågor besvaras av: Landsbygdsminister

2013-03-04

Föredragningslista 2012/13:71 (pdf, 131 kB)

Föredragningslista 2012/13:53

2012/13:53 Torsdagen den 17 januari 2013 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. KOM2012

2013-01-17

Föredragningslista 2012/13:53 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:53 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:52

2012/13:52 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Avsägelse 2  Anti Avsan M som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Teres Lindberg S som suppleant i EU-nämnden 4  Hans Wallmark M som suppleant i EU-nämnden Meddelande om frågestund

2013-01-16

Föredragningslista 2012/13:52 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:52 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:54

2012/13:54 Fredagen den 18 januari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om namnändring 1  Christina Karlsson S har bytt namn till Kristina Nilsson S Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM48 En integrerad marknad för leverans av

2013-01-18

Föredragningslista 2012/13:54 (doc, 47 kB) Föredragningslista 2012/13:54 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2012/13:57

2012/13:57 Torsdagen den 24 januari 2013 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 18 januari Avsägelser 2  Jonas Åkerlund SD som suppleant i näringsutskottet 3  Margareta Larsson SD som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval

2013-01-24

Föredragningslista 2012/13:57 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:57 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:56

2012/13:56 Onsdagen den 23 januari 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 januari Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Erik Ullenhag FP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 22 januari 2013 Anmälan om ny ersättare 3  Anna Steele

2013-01-23

Föredragningslista 2012/13:56 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2012/13:56 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:55

2012/13:55 Tisdagen den 22 januari 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14, tisdagen den 15 och onsdagen den 16 januari  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning 2  Nyamko Sabuni FP har entledigats

2013-01-22

Föredragningslista 2012/13:55 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2012/13:55 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:58

2012/13:58 Fredagen den 25 januari 2013 Kl. 10.00 Bordläggningsplenum Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv KOM2012 788 SoU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:188 av Thomas Strand

2013-01-25

Föredragningslista 2012/13:58 (doc, 50 kB) Föredragningslista 2012/13:58 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2012/13:87

2012/13:87 Tisdagen den 9 april 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Ansökan om fortsatt ledighet 1  Johan Forssell M fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 28 april Ersättare Mohamoud M. Enow M Avsägelser 2  Gunvor G Ericson MP som ledamot i riksdagsstyrelsen 3  Mehmet Kaplan

2013-04-09

Föredragningslista 2012/13:87 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2012/13:87 (pdf, 32 kB)

Föredragningslista 2012/13:86

2012/13:86 Måndagen den 8 april 2013 Kl. 16.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 22 mars, tisdagen den 26 mars och onsdagen den 27 mars Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen den 11 april kl. 14.00-14.45 Meddelande om aktuell debatt om den

2013-04-08

Föredragningslista 2012/13:86 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2012/13:86 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:77

2012/13:77 Onsdagen den 13 mars 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 mars Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM71 Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i

2013-03-13

Föredragningslista 2012/13:77 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2012/13:77 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:75

2012/13:75 Fredagen den 8 mars 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM66 Fjärde järnvägspaketet järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet KOM2013 27, KOM2013 31, KOM2013 30 TU 2  2012/13:FPM67 Fjärde järnvägspaketet

2013-03-08

Föredragningslista 2012/13:75 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2012/13:75 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:74

2012/13:74 Torsdagen den 7 mars 2013 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om kompletteringsval 1  Gulan Avci FP som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 8 mars t.o.m. den 14 augusti under Fredrik Malms FP ledighet 2  Anna Rheyneuclaudes Kihlman M som suppleant i trafikutskottet

2013-03-07

Föredragningslista 2012/13:74 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2012/13:74 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:70

2012/13:70 Fredagen den 22 februari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Anna Hagwall SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 21 februari 2013 Anmälan om ny ersättare 2  Olle Larsson SD som ersättare för Julia Kronlid SD fr.o.m. den 11 mars t.o.m. den 24 september 3  Anmälan

2013-02-22

Föredragningslista 2012/13:70 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2012/13:70 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:99

2012/13:99 Fredagen den 26 april 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om fortsatt ledighet 1  Walburga Habsburg Douglas M fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 27 juni Ersättare Nils Brown M Anmälan om kompletteringsval 2  Nils Brown M som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 27 juni under Walburga

2013-04-26

Föredragningslista 2012/13:99 (doc, 76 kB) Föredragningslista 2012/13:99 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:101

2012/13:101 Torsdagen den 2 maj 2013 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena onsdagen den 24 och torsdagen den 25 april Ansökan om ledighet 2  Margareta Larsson SD fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 juni Ersättare Adam Marttinen SD Fastställande

2013-05-02

Föredragningslista 2012/13:101 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2012/13:101 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:100

2012/13:100 Måndagen den 29 april 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 23 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Josefin Brink V fr.o.m. den 1 maj Därmed upphör Ali Esbatis V uppdrag som ersättare Meddelande om frågestund Torsdagen

2013-04-29

Föredragningslista 2012/13:100 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2012/13:100 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:102

2012/13:102 Fredagen den 3 maj 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 26 april Anmälan om kompletteringsval 2  Adam Marttinen SD som suppleant i socialutskottet och i kulturutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 juni under Margareta Larssons SD ledighet

2013-05-03

Föredragningslista 2012/13:102 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2012/13:102 (pdf, 24 kB)