Dokument & lagar (51 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2BA303

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:50 DATUM 2013-05-23 TID 09.3910.15 10.25-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan Utskottet behandlade Regeringens hantering av införande av nya betygssteg

2013-05-23

utskottsdokument 2012/13:2BAF54

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52 DATUM 2013-05-30 TID 09.0710.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade förslag till betänkande 2012/13:KU20. Ärendet bordlades. 2 Fråga om utlämnande av allmänna handlingar dnr 2024-2012/13

2013-05-30

utskottsdokument 2012/13:2BAF51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51 DATUM 2013-05-28 TID 11.4213.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:49 och protokoll 2012/13:50. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde en inkommen begäran om att

2013-05-28

utskottsdokument 2012/13:2B9E21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:48 DATUM 2013-05-16 TID 09.0011.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:47. 2 Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson Utskottet

2013-05-16

utskottsdokument 2012/13:2B9A8A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:47 DATUM 2013-05-14 TID 11.2011.29 11.4313.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:45 och 2012/13:46. 2 Inkommen begäran om utlämnande av allmänna handlingar Bitr. kanslichefen

2013-05-14

utskottsdokument 2012/13:2BD699

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:49 DATUM 2013-05-21 TID 11.13-12.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:48. 2 Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring

2013-05-21

utskottsdokument 2012/13:2BD697

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.37-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att två granskningsanmälningar inkommit. Granskning

2013-02-12

utskottsdokument 2012/13:2BB7BD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:53 DATUM 2013-06-04 TID 10.3111.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:51 och protokoll 2012/13:52. 2 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade betänkande KU20 Granskningsbetänkande,

2013-06-04

utskottsdokument 2012/13:2BB7BE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:54 DATUM 2013-06-18 TID 08.59-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:53. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en skrivelse från Regeringskansliet inkommit och

2013-06-18

utskottsdokument 2012/13:2B15EC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 10.28-10.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär plan för vårens granskning.

2012-11-29

utskottsdokument 2012/13:2B00FD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.24-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades.

2012-11-08

utskottsdokument 2012/13:2AFF1E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.19-11.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran om

2012-10-23

utskottsdokument 2012/13:2AFF1D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.40-09.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

2012-10-18

utskottsdokument 2012/13:2AFF1C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 12.36-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Regeringens

2012-11-06

utskottsdokument 2012/13:2B13FB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.37-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få tillgång till allmänna handlingar

2012-11-27

utskottsdokument 2012/13:2B13FA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.13-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade ärendet Regeringens

2012-11-22

utskottsdokument 2012/13:2B0A26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.50-09.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:9 2 Fråga om utlämnande av allmän handling Ärendet bordlades. Vid protokollet Anna Öhman Justeras Peter

2012-11-15

utskottsdokument 2012/13:2AFBBD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.18-10.30 10.42-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-10-25

utskottsdokument 2012/13:2B976D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:46 DATUM 2013-05-02 TID 14.00-14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d statssekreterare Utskottet höll en sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d. statssekreterare, rörande granskningsärende 6 Förra

2013-05-02

utskottsdokument 2012/13:2B976C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:45 DATUM 2013-05-02 TID 9.20-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40, 2012/13:41, 2012/13:42, 2012/13:43 och 2012/13:44. 2 Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp

2013-05-02

Paginering