Dokument & lagar (481 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2012/13:33 EU-nämndens sammanträde 2013-03-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-03-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 25-26 februari Information och samråd inför möte i rådet den 18-19

2013-03-15

Kallelse och föredragningslista 2012/13:32

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-03-13 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Europeiska rådet Från Statsrådsberedningen: Europeiska rådet den 1415 mars 2013 Utkast till slutsatser 5642/13

2013-03-13

utskottsdokument 2012/13:2B5806

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 9.54-10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Regeringens

2013-03-05

utskottsdokument 2012/13:2B5804

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.11-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel inlämnad

2013-02-19

Kallelse och föredragningslista 2012/13:31 EU-nämndens sammanträde 2013-03-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-03-08 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 4 februari Information och samråd inför möte i rådet den 11 mars ca 09.15 Utrikes

2013-03-08

Kallelse och föredragningslista 2012/13:30 EU-nämndens sammanträde 2013-03-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-03-01 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 12 februari Information och samråd inför möte i rådet den 5 mars

2013-03-01

Kallelse och föredragningslista 2012/13:19 EU-nämndens sammanträde 2013-01-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-01-16 kl. 17:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför extra möte i rådet den 17 januari ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum

2013-01-16

Kallelse och föredragningslista 2012/13:18 EU-nämndens sammanträde 2013-01-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-01-18 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 12 december Information och samråd inför möte i rådet 22 januari

2013-01-18

utskottsdokument 2012/13:2B3771

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2012-12-18 TID 8.15-8.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Granskning

2012-12-18

Kallelse och föredragningslista 2012/13:5 EU-nämndens sammanträde 2012-10-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-10-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 oktober. ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger

2012-10-17

Kallelse och föredragningslista 2012/13:20 EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-01-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 10 december 2012 Återrapport från möte i rådet den 17 januari Information

2013-01-25

utskottsdokument 2012/13:2B90C8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 2013-04-22 TID 13.00-14.47 15.30-16.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sluten utfrågning med Håkan Jevrell, f.d. statssekreterare Utskottet höll en sluten utfrågning med Håkan Jevrell, f.d. statssekreterare, rörande granskningsärende

2013-04-22

utskottsdokument 2012/13:2B90C7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-04-18 TID 09.30-10.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade två protokoll 2012/13:38 och protokoll 2012/13:39. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en granskningsanmälan

2013-04-18

utskottsdokument 2012/13:2B90CA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:43 DATUM 2013-04-25 TID 09.00-09.39 10.21-11.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med näringsminister Annie Lööf Utskottet höll en offentlig utfrågning med näringsminister Annie Lööf rörande granskningsärende 12-13

2013-04-25

utskottsdokument 2012/13:2B90C9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:42 DATUM 2013-04-23 TID 10.28-10.38 11.00-11.46 12.00-13.25 13.46-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få ta del av allmänna handlingar inkommit 1781-2012/132

2013-04-23

utskottsdokument 2012/13:2B90CB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:44 DATUM 2013-04-25 TID 14.15-14.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utlämnande av allmänna handlingar dnr 1713-2012/13, dnr 1726-2012/13, dnr 1781-2012/13 och dnr 1790-2012/13 Utskottet behandlade fyra begäran att få ut vissa

2013-04-25

Kallelse och föredragningslista 2012/13:35 EU-nämndens sammanträde 2013-05-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-05-08 kl. 10:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 5 mars Återrapport från informellt ministermöte den 12-13 april

2013-05-08

utskottsdokument 2012/13:2B87BC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-04-09 TID 12.24-13.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:36. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar inkommit. Förfarandet

2013-04-09

utskottsdokument 2012/13:2B87B9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-03-26 TID 10.00-10.50 11.00-12.37 13.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Madelene Sandström och Jan-Olof Lind. 2 Sluten utfrågning

2013-03-26

utskottsdokument 2012/13:2B87B7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-21 TID 08.51-10.50 11.00-11.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Överblick och beslut om utredningar Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena

2013-03-21