Dokument & lagar (1 000 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:541 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:541 Svenskt deltagande i projektet BEPS Finansminister Anders Borg Peter Persson har frågat mig, med anledning av Sveriges deltagande i projektet BEPS, vilka åtgärder jag avser att vidta för att slarv och missar inte återupprepas i departementet. Bakgrunden till frågan är att OECD

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:540 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:540 Skatt på biosyntetiska drivmedel Finansminister Anders Borg Johan Löfstrand har frågat mig av vilket skäl jag och regeringen valt att skattemässigt missgynna biosyntetiska drivmedel. Förverkligandet av visionen om inga nettoutsläpp av klimatgaser i atmosfären 2050 och den långsiktiga

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:538 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:538 Landsbygdsprogrammet Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Eva Sonidsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att återställa omfattningen av landsbygdsprogrammet. Låt mig först säga att jag delar Eva Sonidssons oro över att många svenska bönder har svårt med lönsamheten

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:537 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:537 Granskningskommission Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra historien om Sture Bergwall och för att undvika upprepning av detta. Lena Olsson ställde i augusti 2012 en liknande fråga till mig. Jag svarade då

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:536 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:536 Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan Utbildningsminister Jan Björklund Gunilla Svantorp har frågat mig om ifall ungdomar med hörselnedsättning kan byta ut ämnet moderna språk som ingår obligatoriskt på samhällsvetenskapsprogrammet mot teckenspråk. Regeringen är väl

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:535 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:535 Bristande transparens i AP-fondernas köp av jordbruksmark Statsrådet Peter Norman Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för garantier att Andra AP-fondens markköp inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring. Ansvaret för AP-fondernas förvaltning

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:534 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:534 Identitetskapning för enskilda firmor Finansminister Anders Borg Kent Härstedt har frågat näringsministern om hon avser att ta initiativ till att organisationsnummer också ska kunna omfatta enskilda firmor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:532 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:532 Fågeldöd i fisknät Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig ifall jag avser att i linje med vad som föreslagits av forskare på Högskolan Gotland verka för åtgärder som påverkar fisket i mycket begränsad omfattning men som kan skona ett stort antal fåglar från

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:531 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:531 Regelverk som rör ordningsvakter Justitieminister Beatrice Ask Lars Eriksson har mot bakgrund av ett exempel från Västerås frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av skillnaderna i befogenhet mellan ordningsvakter och väktare. Det är polisen som har huvudansvaret

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:528 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 29 maj Svar på frågorna 2012/13:527 Skatteflykten till Färöarna 2012/13:528 Färöarnas fartygsregister och nordiskt samarbete Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har dels frågat mig genom vilka initiativ jag avser att stoppa skatte- och jobbflykten till Färöarna, dels frågat handelsministern om hon

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:527 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 29 maj Svar på frågorna 2012/13:527 Skatteflykten till Färöarna 2012/13:528 Färöarnas fartygsregister och nordiskt samarbete Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har dels frågat mig genom vilka initiativ jag avser att stoppa skatte- och jobbflykten till Färöarna, dels frågat handelsministern om hon

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:526 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:526 Självmord bland unga med aktivitetsersättning Statsrådet Ulf Kristersson Catharina Bråkenhielm har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra livssituationen för unga med aktivitetsersättning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:521 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:521 Jämställdhetsintegrering av regeringens politik avseende hälso- och sjukvård Socialminister Göran Hägglund Eva-Lena Jansson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder i syfte att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera regeringens politik avseende hälso- och sjukvården.

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:519 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:519 Underbehandling av benskörhet Socialminister Göran Hägglund Agneta Luttropp har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att Socialstyrelsens riktlinjer ska implementeras i landsting och regioner så att äldre kvinnor med osteoporos kan få de insatser de behöver. Benskörhet,

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Agneta Luttropp (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:518 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 27 maj Svar på fråga 2012/13:518 Skolgårdar Utbildningsminister Jan Björklund Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka initiativ jag vill höja kravet på att skolor ska erbjuda utrymmen för utevistelse och lek. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar för

Svarsdatum: 2013-05-27 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:514 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 24 maj Svar på fråga 2012/13:514 Arbetsgivaravgiften för unga Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat näringsminister Annie Lööf vad det finns för argument att den nedsatta avgiften för unga har varit ett framgångsrikt närings- och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Arbetet inom regeringen är så

Svarsdatum: 2013-05-24 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:511 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 maj Svar på fråga 2012/13:511 Försäljningen av apoteken Socialminister Göran Hägglund Lennart Axelsson har frågat mig om jag anser det vara en rimlig ordning att det är hemligt hur våra skattemedel används när, enligt frågeställaren, uppenbart undervärderade apotek säljs vidare efter kort tid. Apoteket Omstrukturering

Svarsdatum: 2013-05-29 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:509 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 maj Svar på fråga 2012/13:509 ITS-rådet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Suzanne Svensson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att få till stånd ett väl fungerande ITS-råd även i fortsättningen. Vägverket redovisade ett regeringsuppdrag om att ta fram en trafikslagsövergripande handlingsplan

Svarsdatum: 2013-05-24 Frågeställare: Suzanne Svensson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:508 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 27 maj Svar på fråga 2012/13:508 Kryssningskajen i Visby hamn Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att projektet Kryssningskaj i Visby kommer till stånd. Först vill jag säga att regeringen är medveten om att kryssningsverksamheten

Svarsdatum: 2013-05-27 Frågeställare: Gunnar Andrén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:507 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 maj Svar på fråga 2012/13:507 Trafiksäkerheten på Odensalavägen Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Ardalan Shekarabi har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra trafiksäkerheten på Odensalavägen i Knivsta och Sigtuna kommuner i enlighet med nollvisionen. Inledningsvis vill jag säga att

Svarsdatum: 2013-05-24 Frågeställare: Ardalan Shekarabi (S)