Dokument & lagar (372 träffar)

Riksdagens protokoll 2012/13:112

Riksdagens protokoll 2012/13:112 Tisdagen den 28 maj Kl. 13:00 18:15 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Europeiska rådet möttes i onsdags i förra veckan för att under en halv dag diskutera två aktuella frågor som båda är viktiga för Europas ekonomiska

2013-05-28

Riksdagens protokoll 2012/13:112 (pdf, 637 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:111

Riksdagens protokoll 2012/13:111 Fredagen den 24 maj Kl. 09:00 12:09 1 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2013:8 Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser  2 Anmälan om fördröjda svar

2013-05-24

Riksdagens protokoll 2012/13:111 (pdf, 665 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:110

Riksdagens protokoll 2012/13:110 Torsdagen den 23 maj Kl. 12:00 19:18 1 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 22 maj JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning  Punkt 1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång 1. utskottet  2. res. 1 MP 3. res. 2 V Förberedande votering: 21 för res. 1 

2013-05-23

Riksdagens protokoll 2012/13:110 (pdf, 1197 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:109

Riksdagens protokoll 2012/13:109 Onsdagen den 22 maj Kl. 09:00 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 maj. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Carina Ohlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

2013-05-22

Riksdagens protokoll 2012/13:109 (pdf, 1642 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:99

Riksdagens protokoll 2012/13:99 Fredagen den 26 april Kl. 09:00 09:28 1 Ledighet Talmannen meddelade att Walburga Habsburg Douglas M ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 maj27 juni. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Nils Brown M skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Walburga

2013-04-26

Riksdagens protokoll 2012/13:99 (pdf, 397 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:101

Riksdagens protokoll 2012/13:101 Torsdagen den 2 maj Kl. 12:00 20:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 25 april. 2 Ansökan om ledighet Förste vice talmannen meddelade att Margareta Larsson SD ansökt om ledighet under tiden den 2 maj26 juni. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice

2013-05-02

Riksdagens protokoll 2012/13:101 (pdf, 1379 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:100

Riksdagens protokoll 2012/13:100 Måndagen den 29 april Kl. 15:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 april. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Josefin Brink V skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2013-04-29

Riksdagens protokoll 2012/13:100 (pdf, 341 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:102

Riksdagens protokoll 2012/13:102 Fredagen den 3 maj Kl. 09:00 12:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 april. 2 Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Adam Marttinen som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet under Margareta Larssons

2013-05-03

Riksdagens protokoll 2012/13:102 (pdf, 732 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:131

Riksdagens protokoll 2012/13:131 Fredagen den 28 juni Kl. 09:00 09:23 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Walburga Habsburg Douglas M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 29 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Nils Brown M2 Meddelande

2013-06-28

Riksdagens protokoll 2012/13:131 (pdf, 355 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:130

Riksdagens protokoll 2012/13:130 Torsdagen den 27 juni Kl. 12:00 17:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 juni. 2 Allmänna motionstiden riksmötet 2013/14 Kammaren biföll talmannens förslag att den allmänna motionstiden vid riksmötet 2013/14 skulle utgå den 4 oktober 2013 kl. 16.30 3 Ansökan

2013-06-27

Riksdagens protokoll 2012/13:130 (pdf, 1059 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:129

Riksdagens protokoll 2012/13:129 Onsdagen den 26 juni Kl. 09:00 12:35 1 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2012/13:FPM120 Ändring av

2013-06-26

Riksdagens protokoll 2012/13:129 (pdf, 736 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:128

Riksdagens protokoll 2012/13:128 Tisdagen den 25 juni Kl. 09:00 11:18 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 juni. 2 Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Fredrik Lundh Sammeli S ansökt om ledighet under tiden den 15 augusti 201315 februari 2014. Kammaren biföll denna ansökan.

2013-06-25

Riksdagens protokoll 2012/13:128 (pdf, 575 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:127

Riksdagens protokoll 2012/13:127 Måndagen den 24 juni Kl. 11:00 11:52 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 14 och 17 juni. 2 Ansökan om fortsatt ledighet Förste vice talmannen meddelade att Walburga Habsburg Douglas M ansökt om fortsatt ledighet till och med den 28 juni. Kammaren biföll denna

2013-06-24

Riksdagens protokoll 2012/13:127 (pdf, 438 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:126

Riksdagens protokoll 2012/13:126 Onsdagen den 19 juni Kl. 09:00 16:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni. 2 Ansökan om fortsatt ledighet Talmannen meddelade att Mikael Sandström M ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 juli31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen

2013-06-19

Riksdagens protokoll 2012/13:126 (pdf, 1218 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:125

Riksdagens protokoll 2012/13:125 Tisdagen den 18 juni Kl. 09:00 17:19 1 Val till Nordiska rådets svenska delegation Företogs val av 20 ledamöter och 20 suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation. Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter till Nordiska

2013-06-18

Riksdagens protokoll 2012/13:125 (pdf, 1262 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:124

Riksdagens protokoll 2012/13:124 Måndagen den 17 juni Kl. 10:00 18:36 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 juni. 2 Ansökan om ledighet Förste vice talmannen meddelade att Caroline Szyber KD ansökt om ledighet under tiden den 1 september 201328 februari 2014. Kammaren biföll denna ansökan.

2013-06-17

Riksdagens protokoll 2012/13:124 (pdf, 1425 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:123

Riksdagens protokoll 2012/13:123 Fredagen den 14 juni Kl. 09:00 11:17 1 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Patrik Björck S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 17 juni. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2013-06-14

Riksdagens protokoll 2012/13:123 (pdf, 611 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:122

Riksdagens protokoll 2012/13:122 Torsdagen den 13 juni Kl. 09:00 16:18 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade att val till Nordiska rådets svenska delegation skulle äga rum tisdagen den 18 juni kl. 9.00 3

2013-06-13

Riksdagens protokoll 2012/13:122 (pdf, 1265 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:121

Riksdagens protokoll 2012/13:121 Onsdagen den 12 juni Kl. 09:00 17:54 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Jobben lägger grund för ett bra samhälle och en trygg ekonomisk grund för alla. Det skapar utmaning och självförverkligande och innebär ett kliv in i det svenska samhället för

2013-06-12

Riksdagens protokoll 2012/13:121 (pdf, 1402 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:120

Riksdagens protokoll 2012/13:120 Tisdagen den 11 juni Kl. 13:00 20:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2012/13:451 Till riksdagen  Interpellation 2012/13:451 Kvinnor och

2013-06-11

Riksdagens protokoll 2012/13:120 (pdf, 998 kB)