Dokument & lagar (389 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2BA303

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:50 DATUM 2013-05-23 TID 09.3910.15 10.25-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan Utskottet behandlade Regeringens hantering av införande av nya betygssteg

2013-05-23

Kallelse och föredragningslista 2012/13:39 EU-nämndens sammanträde 2013-05-31

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-05-31 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 7-8 mars Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni

2013-05-31

utskottsdokument 2012/13:2BAF54

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52 DATUM 2013-05-30 TID 09.0710.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade förslag till betänkande 2012/13:KU20. Ärendet bordlades. 2 Fråga om utlämnande av allmänna handlingar dnr 2024-2012/13

2013-05-30

utskottsdokument 2012/13:2BAF51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51 DATUM 2013-05-28 TID 11.4213.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:49 och protokoll 2012/13:50. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde en inkommen begäran om att

2013-05-28

Kallelse och föredragningslista 2012/13:42 EU-nämndens sammanträde 2013-06-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-20 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 21 maj Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni ca 09.30 Utrikes

2013-06-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 22 komplettering 3 Samrådet avslutades den 31 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP, V

2013-05-31

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående rådsbeslut om sanktioner Syrien Samrådet avslutades den 30 maj. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, V

2013-05-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 22 komplettering 2 Samrådet avslutades den 30 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-05-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 22 komplettering Samrådet avslutades den 29 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-05-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 22 Samrådet avslutades den 29 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-05-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående rådsdeklaration Syrien Samrådet avslutades den 28 maj. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP

2013-05-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 21 Samrådet avslutades den 24 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-05-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut angående restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 18 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-04-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut angående restriktiva åtgärder Libyen Samrådet avslutades den 18 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-04-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut angående restriktiva åtgärder Burma/Myanmar Samrådet avslutades den 18 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-04-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut angående restriktiva åtgärder Nordkorea Samrådet avslutades den 18 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-04-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 15 Samrådet avslutades den 12 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD, V

2013-04-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande genomförande av restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 10 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-04-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 13 Samrådet avslutades den 28 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2013-03-28