Dokument & lagar (342 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 3 6 9 R I R 2 0 1 7 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Exportkontrollen

2017-01-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2 (pdf, 362 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 1 5 1 R I R 2 0 1 7 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2017-01-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1 (pdf, 364 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 2 2 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 2 0 2 R I R 2 0 1 7 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Internrevisionen

2017-02-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:5 (pdf, 252 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 3 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 9 6 R I R 2 0 1 7 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Pensionssystemets

2017-04-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7 (pdf, 400 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 3 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 2 2 R I R 2 0 1 7 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Trafikverkets

2017-04-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8 (pdf, 387 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 1 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 5 1 6 R I R 2 0 1 7 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Lärdomar

2017-02-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4 (pdf, 594 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 5 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 5 3 R I R 2 0 1 7 1 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Regeringens

2017-05-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11 (pdf, 387 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:9

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 4 1 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 4 R I R 2 0 1 7 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Bostadsbidraget

2017-04-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:9 (pdf, 711 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 3 2 0 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 2 0 3 R I R 2 0 1 7 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Tingsrätters

2017-03-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6 (pdf, 683 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:10

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 4 2 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 7 3 R I R 2 0 1 7 1 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Kommunersättningar

2017-05-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:10 (pdf, 953 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:16

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 6 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 6 0 R I R 2 0 1 7 1 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Från spår till bevis Polisens

2017-06-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:16 (pdf, 309 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:13

G R A N S K N I N G S R A P P O R T T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 5 1 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 8 1 R I R 2 0 1 7 1 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Bredband i världsklass Regeringens insatser

2017-06-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:13 (pdf, 584 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 0 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 1 8 R I R 2 0 1 7 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

2017-09-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17 (pdf, 365 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:15

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 6 0 7 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 9 3 R I R 2 0 1 7 1 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Samisk

2017-06-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:15 (pdf, 1103 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 5 1 0 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 5 2 R I R 2 0 1 7 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Regeringens

2017-05-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12 (pdf, 303 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 3 R I R 2 0 1 7 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Riktade statsbidrag till

2017-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30 (pdf, 350 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 6 R I R 2 0 1 7 3 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Avskaffandet av revisionsplikten

2017-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35 (pdf, 407 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 3 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 2 2 3 R I R 2 0 1 7 3 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Sida-finansierad myndighetssamverkan

2017-12-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36 (pdf, 342 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 4 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 0 6 R I R 2 0 1 7 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Finansieringssystemet för

2017-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31 (pdf, 460 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 9 3 1 R I R 2 0 1 7 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillämpningen av det finanspolitiska

2017-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32 (pdf, 235 kB)