Dokument & lagar (184 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM10 KOM(2011) 551

FPM20111210 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM10 Meddelande om EU-rättslig utbildning Justitiedepartementet 2011-10-18 Dokumentbeteckning KOM2011 551 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Att bygga förtroende för en europeisk

2011-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM10 KOM(2011) 551 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM105 KOM (2011) 789

FPM201112105 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM105 Förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp m.m. Miljödepartementet 2012-02-06 Dokumentbeteckning KOM 2011 789 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser

2012-02-06

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM105 KOM (2011) 789 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM104 COM(2011)884

FPM201112104 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM104 Programmet Ett Europa för medborgarna Justitiedepartementet 2012-01-03 Dokumentbeteckning COM2011884 Förslag till rådets förordning om inrättande för perioden 2014-2020 programmet Ett Europa för medborgarna Sammanfattning Kommissionens förslag att inrätta

2012-01-27

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM104 COM(2011)884 (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM113 KOM (2011) 941

FPM201112113 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM113 Grönbok om kort-internet- och mobilbetalningar Finansdepartementet 2012-02-17 Dokumentbeteckning KOM 2011 941 Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments Sammanfattning Den digitala inre marknaden är en resurs som i

2012-02-17

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM113 KOM (2011) 941 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM112 KOM (2012) 2

FPM201112112 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM112 Förordning om förenklad deklaration av mervärdesskatt på elektroniska tjänster Finansdepartementet 2012-02-17 Dokumentbeteckning KOM 2012 2 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets genomförandeförordning EU nr 282/2011 vad gäller de särskilda

2012-02-17

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM112 KOM (2012) 2 (doc, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM111 KOM(2011) 593

FPM201112111 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM111 Direktiv om strålskydd Miljödepartementet 2012-02-14 Dokumentbeteckning KOM2011 593 Förslag till Rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd

2012-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM111 KOM(2011) 593 (doc, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM110 KOM(2011)942

FPM201112110 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM110 Den digitala inre marknaden, e-handel och onlinetjänster Utrikesdepartementet 2012-02-15 Dokumentbeteckning KOM2011942 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En enhetlig ram för att

2012-02-15

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM110 KOM(2011)942 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM109 KOM (2011) 743 slutlig

FPM201112109 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM109 Meddelande om den övergripande strategin för migration och rörlighet Justitiedepartementet 2012-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2011 743 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén och

2012-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM109 KOM (2011) 743 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM108 KOM(2012) 6 slutlig

FPM201112108 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM108 En strategi för djurskydd Landsbygdsdepartementet 2012-02-14 Dokumentbeteckning KOM2012 6 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande

2012-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM108 KOM(2012) 6 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM114 KOM (2012) 7 slutlig

FPM201112114 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM114 Grönboken Omstruktureringar och planering för förändringar: Vilka lärdomar kan vi dra av de senaste årens erfarenheter Arbetsmarknadsdepartementet 2012-02-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 7 slutlig GRÖNBOK Omstrukturering och förutse förändringar: vilka

2012-02-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM114 KOM (2012) 7 slutlig (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM31 KOM (2011) 642 slutlig

FPM20111231 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM31 Industripolitik för stärkt konkurrenskraft Näringsdepartementet 2011-11-17 Dokumentbeteckning KOM 2011 642 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Industripolitik stärkt

2011-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM31 KOM (2011) 642 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM107 KOM(2011) 783

FPM201112107 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM107 Förslag om fortsatt unionsstöd för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien Miljödepartementet 2012-02-08 Dokumentbeteckning KOM2011 783 Förslag till rådets förordning om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien,

2012-02-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM107 KOM(2011) 783 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM106 KOM(2011) 888 slutlig

FPM201112106 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM106 Handelsrestriktioner mot länder som inte vidtar åtgärder mot icke hållbart fiske Landsbygdsdepartementet 2012-02-08 Dokumentbeteckning KOM2011 888 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter

2012-02-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM106 KOM(2011) 888 slutlig (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM82 KOM (2011) 778, KOM (2011) 779

FPM20111282 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM82 Revisorer och revision Justitiedepartementet 2012-01-13 Dokumentbeteckning KOM 2011 778 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning KOM 2011 779

2012-01-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM82 KOM (2011) 778, KOM (2011) 779 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM81 KOM (2011) 836, KOM(2011) 837, KOM (2011) 838, KOM (2011) 839, KOM (2011) 840, KOM (2011) 841, KOM (2011) 842, KOM (2011) 843, KOM (2011) 844, KOM (2011) 845, KOM (2011) 846, KOM (2011) 865

FPM20111281 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM81 Budgetrubriken Europa i världen i nästa fleråriga budgetram Utrikesdepartementet 2012-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2011 836 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som skall antas av Europeiska unionen inom AVS-EU-ministerrådet beträffande den fleråriga

2012-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM81 KOM (2011) 836, KOM(2011) 837, KOM (2011) 838, KOM (2011) 839, KOM (2011) 840, KOM (2011) 841, KOM (2011) 842, KOM (2011) 843, KOM (2011) 844, KOM (2011) 845, KOM (2011) 846, KOM (2011) 865 (doc, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM80 KOM (2011) 862

FPM20111280 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM80 Europeiska sociala entreprenörskapsfonder Näringsdepartementet 2012-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2011 862 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska sociala entreprenörskapsfonder Sammanfattning Kommissionen lämnade den 7 december

2012-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM80 KOM (2011) 862 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM79 KOM(2011) 851

FPM20111279 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM79 Meddelande om mervärdesskattens framtid Finansdepartementet 2012-01-10 Dokumentbeteckning KOM2011 851 Meddelande om mervärdesskattens framtid Mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som anpassats till den inre marknaden Sammanfattning

2012-01-10

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM79 KOM(2011) 851 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM83 KOM (2011)886

FPM20111283 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM8383 EU:s strategi om mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet 2012-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2011886 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet om mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder Effektivare metoder

2012-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM83 KOM (2011)886 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM95 KOM (2011) 885

FPM20111295 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM95 Energy Roadmap 2050 Näringsdepartementet 2012-01-24 Dokumentbeteckning KOM 2011 885 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Energifärdplan för 2050 Sammanfattning Europeiska

2012-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM95 KOM (2011) 885 (doc, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM94 KOM(2011) 883

FPM20111294 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM94 Ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet Utbildningsdepartementet 2012-01-23 Dokumentbeteckning KOM2011 883 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning om administrativt

2012-01-23