Dokument & lagar (184 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM93 KOM (2011) 804 slutlig.

FPM20111293 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM93 Förordning om europeisk havs- och fiskerifond Landsbygdsdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 804 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning

2012-01-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM93 KOM (2011) 804 slutlig. (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM91 COM(2011) 860, SEC(2011) 1515

FPM20111291 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM91 Europeiska riskkapitalfonder Finansdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning COM2011 860 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds SEC2011 1515 Impact assessment accompanying the document

2012-01-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM91 COM(2011) 860, SEC(2011) 1515 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM90 KOM(2011) 895, KOM(2011) 896, KOM(2011) 897

FPM20111290 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM90 Nya direktiv på upphandlingsområdet Socialdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM2011 895 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter

2012-01-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM90 KOM(2011) 895, KOM(2011) 896, KOM(2011) 897 (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM89 KOM (2011) 877 slutlig

FPM20111289 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM89 Ändring av direktiv om vidareutnyttjande av information från offentliga sektorn Socialdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 877 slutlig Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG

2012-01-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM89 KOM (2011) 877 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM88 KOM (2011) 873

FPM20111288 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM88 Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR Justitiedepartementet 2012-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2011 873 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR Sammanfattning Syftet med

2012-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM88 KOM (2011) 873 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM87 KOM (2011) 822 slutlig, KOM (2011) 817 slutlig

FPM20111287 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM87 EIT- Europeiska institutet för Innovation och Teknik 2014 2020 Näringsdepartementet 2012-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2011 822 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för

2012-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM87 KOM (2011) 822 slutlig, KOM (2011) 817 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM86 KOM(2011) 881

FPM20111286 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM86 Direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands för EU-medborgare utomlands Utrikesdepartementet 2012-01-18 Dokumentbeteckning Förslag till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands, KOM2011 881. Sammanfattning Förslaget tar

2012-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM86 KOM(2011) 881 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM99 KOM (2011) 928

FPM20111299 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM99 Förordning om programmet för europeisk statistik 2013-2017 Finansdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 928 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om programmet för europeisk statistik 2013-2017 Sammanfattning Genom förslaget

2012-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM99 KOM (2011) 928 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM98 KOM (2011) 798

FPM20111298 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM98 Förordning om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg Landsbygdsdepartementet 2012-01-24 Dokumentbeteckning KOM 2011 798 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på

2012-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM98 KOM (2011) 798 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM97 KOM(2011) 874

FPM20111297 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM97 Förordning om program för miljö och klimatpolitik LIFE Miljödepartementet 2012-01-24 Dokumentbeteckning KOM2011 874 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik LIFE Sammanfattning Kommissionens

2012-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM97 KOM(2011) 874 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM100 KOM(2011) 903

FPM201112100 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM100 Förordning om befolkningsstatistik Finansdepartementet 2012-01-24 Dokumentbeteckning KOM2011 903 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik Sammanfattning Genom förslaget fastställs en gemensam ram för systematisk

2012-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM100 KOM(2011) 903 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM119 KOM (2012) 10 slutlig

FPM201112119 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM119 Direktiv om dataskydd på det brottsbekämpande området Justitiedepartementet 2012-02-29 Dokumentbeteckning KOM 2012 10 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling

2012-02-29

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM119 KOM (2012) 10 slutlig (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM118 KOM(2011) 835 slutlig

FPM201112118 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM118 Meddelande om ökad solidaritet inom EU på asylområdet Justitiedepartementet 2012-02-28 Dokumentbeteckning KOM2011 835 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2012-02-28

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM118 KOM(2011) 835 slutlig (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM117 KOM (2012) 11 slutlig

FPM201112117 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM117 Allmän dataskyddsförordning Justitiedepartementet 2012-02-27 Dokumentbeteckning KOM 2012 11 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet

2012-02-27

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM117 KOM (2012) 11 slutlig (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM101 KOM(2011) 934

FPM201112101 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM101 Beslut om civilskyddsmekanism för unionen Försvarsdepartementet 2012-01-25 Dokumentbeteckning KOM2011 934 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen Sammanfattning Kommissionens förslag om en civilskyddsmekanism

2012-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM101 KOM(2011) 934 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM92 KOM(2011) 793 slutlig, KOM(2011) 794 slutlig, KOM(2011) 791 slutlig

FPM20111292 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM92 Direktiv och förordning om tvistlösning för konsumenter Justitiedepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM2011 793 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning

2012-01-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM92 KOM(2011) 793 slutlig, KOM(2011) 794 slutlig, KOM(2011) 791 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM102 KOM(2011) 866 slutlig, SEK(2011)1520 slutlig, SEC(2011) 1519 final

FPM201112102 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM102 Beslut om gränsöverskridande hot Socialdepartementet 2012-01-25 Dokumentbeteckning KOM2011 866 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets Beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa SEK20111520 slutlig Arbetsdokument från

2012-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM102 KOM(2011) 866 slutlig, SEK(2011)1520 slutlig, SEC(2011) 1519 final (doc, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM103 KOM (2011)931

FPM201112103 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM103 Förslag till ett kompletterande forskningsprogram för ITER-projektet 2014-2018 Utbildningsdepartementet 2012-01-20 Dokumentbeteckning KOM 2011931 Förslag till RÅDETS BESLUT om antagande av ett kompletterande forskningprogram för ITER-projektet 2014-2018

2012-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM103 KOM (2011)931 (doc, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM121 KOM (2012) 55

FPM201112121 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM121 Vitbok om pensioner Socialdepartementet 2012-03-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 55 VITBOK En agenda för adekvata, säkra och stabila pensioner Sammanfattning Vitboken om pensioner kartlägger de gemensamma utmaningar som pensionssystemen i Europa står

2012-03-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM121 KOM (2012) 55 (doc, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM122 KOM (2012) 64

FPM201112122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM122 Omarbetad förordning om tullkodex Finansdepartementet 2012-03-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 64 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen omarbetning Sammanfattning Förslaget består i att ersätta

2012-03-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM122 KOM (2012) 64 (doc, 87 kB)