Dokument & lagar (948 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:772 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 25 september Svar på fråga 2011/12:772 Insynsrådet vid Migrationsverket Statsrådet Tobias Billström Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att se till att regeringen förordnar nya ledamöter i Migrationsverkets insynsråd. Jag delar Christina Höj Larsens uppfattning att insynsråden

Svarsdatum: 2012-09-25 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:771 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:771 24-timmarsregeln Socialminister Göran Hägglund Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att regeln om att receptbelagd medicin ska kunna levereras inom 24 timmar ska fungera i praktiken. Ett av de starkaste motiven till att omreglera apoteksmarknaden

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:770 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:770 Åtgärder mot smuggling Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta mot den grova, ekonomiska brottslighetens nya form av sprit- och alkoholsmuggling som utnyttjar svagheter i regelverket kring skatteupplagen. Tullverket och Skatteverket

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:769 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:769 Förenklade regler för att ta till vara utländska talanger Utbildningsminister Jan Björklund Kent Härstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta möjligheterna för att utländska studenter, forskare och kvalificerade talanger ska kunna verka i Sverige. Internationella

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:768 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2011/12:768 Viseringar för studenter Utrikesminister Carl Bildt Kent Härstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta viseringar för studenter som vill studera i Sverige men bor i länder utan svensk ambassad. Regeringen anser att det är av stor vikt att underlätta för

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:767 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:767 Yrkesprogrammen i gymnasieskolan Utbildningsminister Jan Björklund Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra de nya yrkesprogrammen så att unga människor rustas både för yrkeslivet och för kommande behov av studier. Frågeställaren

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:766 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:766 Utländska bärplockares arbetssituation Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att ytterligare en bärplockarsäsong gett upphov till mänsklig tragedi, outbetalda ersättningar och oseriösa

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:765 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:765 Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förändra regelverket så att unga under 25 år kan få pendlingsstöd och flyttbidrag. Frågan är ställd mot bakgrund

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:764 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:764 Höjt tak i a-kassan Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka mer generella och empiriska fakta och underlag som ligger till grund för min bedömning om att ett höjt tak i a-kassan skulle innebära en minskning med just 30 000 jobb. Det är viktigt med

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:763 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 19 september Svar på fråga 2011/12:763 Utförsäkrade och ekonomisk politik Statsrådet Ulf Kristersson Anders Karlsson har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta i sin ekonomiska politik så att gruppen som försörjs av anhöriga kan minska. Då frågan huvudsakligen avser de personer som har fått

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:762 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:762 Bidragsberoende Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i den ekonomiska politiken så att gruppen som försörjs av ekonomiskt bistånd kan minska. Den finanskris som 2008 orsakade det kraftigaste internationella tillväxtfallet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:761 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 19 september Svar på fråga 2011/12:761 Utbetalning av EU-medel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Sven-Erik Bucht har frågat mig vilken uppföljning av rutiner och åtgärder jag avser att vidta med anledning av utbetalning av EU-medel. Frågan rör stöd från den europeiska fiskerifonden. Ansvarig för förvaltningen

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:760 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 21 september Svar på fråga 2011/12:760 Antidumpningsåtgärder mot Kinas pris på solceller Statsrådet Ewa Björling Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att EU ska undvika en handelsdispyt med Kina kring solceller. Inledningsvis vill jag tacka Jens Holm för att han uppmärksammar en viktig fråga. Frågan

Svarsdatum: 2012-09-21 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:759 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 21 september Svar på fråga 2011/12:759 Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen Statsrådet Birgitta Ohlsson Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka initiativ och insatser jag avser att sanera sms-lånebranschen. Jag har tagit del av Kronofogdemyndighetens senaste statistik som visar en ökning av obetalda

Svarsdatum: 2012-09-21 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:758 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 2 oktober Svar på frågorna 2011/12:757 SJ:s biljettpolicy 2011/12:758 Reseföretag och konsumentmakt Statsrådet Birgitta Ohlsson Hans Olsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att stärka konsumentmakten samt pröva reseanordnarnas verksamhet ur barnens och de äldres perspektiv 2011/12:758Hans Olsson

Svarsdatum: 2012-10-02 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:757 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 2 oktober Svar på frågorna 2011/12:757 SJ:s biljettpolicy 2011/12:758 Reseföretag och konsumentmakt Statsrådet Birgitta Ohlsson Hans Olsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att stärka konsumentmakten samt pröva reseanordnarnas verksamhet ur barnens och de äldres perspektiv 2011/12:758Hans Olsson

Svarsdatum: 2012-10-02 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:756 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2011/12:756 Terrorlistning av Hizbullah Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har frågat mig om regeringen avser att verka för att EU ska terrorlista Hizbullah. Frågan har nyligen diskuterats inom EU och det råder samförstånd om att en sådan listning i dag inte är aktuell.

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:755 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 21 september Svar på fråga 2011/12:755 Lagstiftningen mot ocker Justitieminister Beatrice Ask Christina Oskarsson har frågat vilka initiativ jag avser att ta för att se till att lagstiftningen mot ocker och orimliga lånevillkor fungerar. Regeringen ser allvarligt på de problem som snabblånen för med sig och har

Svarsdatum: 2012-09-21 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:754 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:754 Förändring av arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag är beredd att ompröva arbetsmarknadspolitiken genom att avveckla fas 3. Syftet med sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin har hela tiden varit

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:753 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 19 september Svar på frågorna 2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs 2011/12:748 Flytt av helikopterflottiljen i Såtenäs 2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan Försvarsminister Karin Enström Allan Widman har frågat mig vad jag avser att göra för att bibehålla en etablering av helikopterverksamhet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)