Dokument & lagar (948 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:161 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 5 december Svar på frågorna 2011/12:156 Förlängt SRSG-mandat 2011/12:157 Ambassadör för 1325 2011/12:161 Förnyad handlingsplan för 1325 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för ett förlängt mandat för FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka

Svarsdatum: 2011-12-05 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:157 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 5 december Svar på frågorna 2011/12:156 Förlängt SRSG-mandat 2011/12:157 Ambassadör för 1325 2011/12:161 Förnyad handlingsplan för 1325 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för ett förlängt mandat för FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka

Svarsdatum: 2011-12-05 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:156 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 5 december Svar på frågorna 2011/12:156 Förlängt SRSG-mandat 2011/12:157 Ambassadör för 1325 2011/12:161 Förnyad handlingsplan för 1325 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för ett förlängt mandat för FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka

Svarsdatum: 2011-12-05 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:151 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 5 december Svar på fråga 2011/12:151 Internationella aidsdagen Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta något särskilt initiativ inför aidsdagen med anledning av att Sveriges regering nedprioriterar anslagen till hiv- och aidsområdet. Mitt svar till Carina Hägg är att Sveriges

Svarsdatum: 2011-12-05 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:185 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 6 december Svar på fråga 2011/12:185 Elområden Statsrådet Anna-Karin Hatt Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ mot bakgrund av effekterna av införande av elområden. Arbetet med att utveckla den nordiska elmarknaden är en ständigt pågående process. Själv har jag lagt stor vikt vid energisamarbetet

Svarsdatum: 2011-12-06 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:244 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 20 december Svar på fråga 2011/12:244 Statens personalpolitik Statsrådet Peter Norman Siv Holma har mot bakgrund av en personalfråga inom SJ AB frågat civil- och bostadsminister Stefan Attefall vad han kan och kommer att göra för att säkerställa att staten bedriver en anständig personalpolitik. Frågan har överlämnats

Svarsdatum: 2011-12-20 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:227 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 20 december Svar på fråga 2011/12:227 Kvarskrivna i vården Socialminister Göran Hägglund Désirée Liljevall har frågat mig vad jag avser att göra för att lösa de problem som journalföring av, och kommunikation kring, patienter med kvarskrivning medför. Informationshantering och utbyte av information är ett av de

Svarsdatum: 2011-12-20 Frågeställare: Désirée Liljevall (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:225 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 20 december Svar på fråga 2011/12:225 Besked om den personliga assistansen Statsrådet Maria Larsson Lennart Axelsson har frågat mig när jag kommer att ge besked i frågan om hur jag avser att den personliga assistansen ska hanteras. Socialutskottet har i sitt betänkande Personlig assistans och andra insatser åtgärder

Svarsdatum: 2011-12-20 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:251 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 21 december Svar på fråga 2011/12:251 Övervältring av kostnader för försörjningsstöd Statsrådet Maria Larsson Johan Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att kompensera kommunerna för ökade kostnader på grund av övervältring från försäkringssystemet till försörjningsstöd. De kostnadsökningar för bistånd

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:241 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 21 december Svar på fråga 2011/12:241 Sanningskommission om Enbomsaffären Justitieminister Beatrice Ask Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en sanningskommission som ges i uppdrag att utreda Enbomsaffären. Det skeende i svensk historia som inrymmer den så kallade Enbomsaffären

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:233 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 21 december Svar på fråga 2011/12:233 Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län Statsrådet Maria Larsson Carina Hägg har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av att behovet av ekonomiskt bistånd väntas fortsätta att öka i Jönköpings län. Carina Hägg har tidigare ställt en fråga till arbetsmarknadsminister

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:248 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 21 december Svar på fråga 2011/12:248 Tydligare information om Euronorm på registreringsbevis Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag ser på möjligheten till att Sverige kompletterar registreringsbevisen för fordon så att det mycket tydligt framgår vilken Euronorm de tillhör,

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:243 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 21 december Svar på fråga 2011/12:243 Statligt bidrag till funktionshindersorganisationer Statsrådet Maria Larsson Lennart Axelsson har frågat mig hur de framtida planerna för stödet till funktionshindersorganisationer ser ut. Funktionshindersorganisationerna utför ett viktigt arbete och har en betydande roll,

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:239 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 21 december Svar på fråga 2011/12:239 Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor Utbildningsminister Jan Björklund Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att högskolornas grundutbildning ska ge nödvändig kunskap om mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:240 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 21 december Svar på fråga 2011/12:240 Bankgarantin Statsrådet Peter Norman Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag har några planer på att ta initiativ till att omformulera bankgarantin så att den i stället anges i svenska kronor. Den svenska insättningsgarantilagstiftningen är baserad på ett EU-direktiv. Insättningsgarantins

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:237 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 21 december Svar på fråga 2011/12:237 Tullverkets beslag i postförsändelser Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig om jag kan redovisa vilka fakta och omständigheter som är bakgrund till att beslagen i postförsändelserna svängt så kraftigt mellan olika ytterligheter åren 20072010. Som Anders

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:235 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 21 december Svar på fråga 2011/12:235 Kuben och organiserad brottslighet Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat justitieministern på vilka sätt hon avser att bistå Skatteverket i Malmö så att det värdefulla arbetet mot grov organiserad brottslighet kan fortsätta att bedrivas effektivt och utan

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:260 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 21 december Svar på fråga 2011/12:260 Svenska företag och offentlig upphandling Statsrådet Stefan Attefall Anders Karlsson har frågat näringsministern genom vilka kontakter och initiativ hon avser att främja upphandling från svenska producenter av varor och tjänster. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:253 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 21 december Svar på fråga 2011/12:253 Ombyggnation av riksväg 26/47 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att tidigarelägga den planerade ombyggnationen av riksväg 26/47. Inledningsvis vill jag säga att det är med sorg jag beklagar de trafikolyckor

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:252 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 21 december Svar på fråga 2011/12:252 Skyddet för den enskilde vid sjukdom eller arbetslöshet Statsrådet Ulf Kristersson Johan Andersson har frågat mig om jag har någon avsikt att förstärka skyddet för den enskilde vid sjukdom eller arbetslöshet. Sjukpenningförsäkringen är en försäkring för inkomstbortfall på

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Johan Andersson (S)