Dokument & lagar (948 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:249 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 21 december Svar på fråga 2011/12:249 Kompetens inom rehabiliteringsgarantin Statsrådet Ulf Kristersson Roger Haddad har frågat mig på vilket sätt jag avser att uppmuntra att upphandlingar genomförs i syfte att i högre grad säkerställa att utförare som har bäst resultat och kvalitet anlitas inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:247 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 21 december Svar på fråga 2011/12:247 Arbetsmiljöfrågor vid banarbeten Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att verka för att Trafikverket förbättrar sitt eget arbetsmiljöarbete för personal som jobbar längs spåren och dessutom kraftigt stärker kontrollen av entreprenörernas

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:150 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 30 november Svar på fråga 2011/12:150 Kvinnors företagande Näringsminister Annie Lööf Carina Hägg har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av att hon i frågan anför att Sverige inte lever upp till FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor CedawFör att skapa

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:148 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 30 november Svar på fråga 2011/12:148 Momsersättning för samordningsförbunden Statsrådet Peter Norman Hans Olsson har frågat finansministern om han avser att ta något initiativ med anledning av vad frågeställaren anför om momsersättning för samordningsförbund. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:147 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 30 november Svar på fråga 2011/12:147 Esma och offentlighetsprincipen Statsrådet Peter Norman Hans Olsson har frågat mig i vilken utsträckning jag avser att offentlighetsprincipen ska gälla för Esma relativt hur förhållandena är för samma frågor som i dag ligger under Finansinspektionen. Bakgrunden till frågan

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:183 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:183 Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet Justitieminister Beatrice Ask Gunilla Svantorp har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av de uppgifter som framkom i programmet Uppdrag granskning som sändes den 23 november 2011. Informatörsverksamheten

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:182 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 30 november Svar på fråga 2011/12:182 Behov av satsningar på arbetsmarknadsutbildning i Gävleborgs län Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Arbetsförmedlingen ska klara sitt matchningsuppdrag. Sedan regeringen tillträdde 2006 har vårt

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:181 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 30 november Svar på fråga 2011/12:181 Flygförbindelse Östersund Umeå Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Siv Holma har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med att rullstolsburna inte kan förvänta sig hjälp när de reser med den upphandlade flyglinjen mellan Östersund och Umeå. Trafikverkets

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:180 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 30 november Svar på fråga 2011/12:180 Anslag till Nyföretagarcentrums mentorprogram Näringsminister Annie Lööf Krister Örnfjäder har frågat mig vad jag avser att göra för att säkra den framgångsrika mentorverksamheten Mentor Eget Företag, så att den kan fortsätta drivas 2012 och framåt på samma sätt som 2011.

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:178 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 november Svar på fråga 2011/12:178 Women 2 Drive Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka initiativ jag beredd att ta med anledning av kvinnors situation i Saudiarabien. Sverige ser allvarligt på bristen på mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien. Kvinnor förblir diskriminerade

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:176 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 november Svar på fråga 2011/12:176 Kvinnokonventionen Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta i bilaterala kontakter men också inom EU:s grannskapspolitik för att reservationer till kvinnokonventionen ska komma att undanröjas. De mänskliga rättigheterna ska

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:175 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 november Svar på fråga 2011/12:175 Stöd till FN-tribunalen för Libanon Utrikesminister Carl Bildt Roger Haddad har frågat mig vad jag avser att göra för att Sverige ska bidra till att stötta FN-processen i Libanon, särskilt den så kallade Hariritribunalen Special Tribunal for Lebanon. Målet med tribunalens

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:174 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 november Svar på fråga 2011/12:174 Palestinskt medlemskap i FN Utrikesminister Carl Bildt Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att klargöra det svenska förhållningssättet till palestinskt medlemskap i FN mot bakgrund av agerandet vad gäller Palestinas medlemskap i Unesco. Svaret är nej. Jag har i olika sammanhang redan besvarat den frågan.

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:173 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:173 Polisens nya fördelningsmodell Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att områden med omfattande turism och landsbygd ska ha god tillgång till en fungerande polisverksamhet. Frågan har ställts mot bakgrund av att Rikspolisstyrelsen

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:172 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:172 FN:s internationella dag den 25 november Justitieminister Beatrice Ask Carina Hägg har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lämnar förslag för ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:171 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 30 november Svar på fråga 2011/12:171 Internationella idrottsevenemang Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Gunnar Sandberg har frågat mig om jag är beredd att se över möjligheten att inrätta en idrottsfond öronmärkt till stora internationella idrottsevenemang. Jag delar Gunnar Sandbergs uppfattning

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:169 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 30 november Svar på fråga 2011/12:169 Graviditetspenning för egenföretagare Näringsminister Annie Lööf Johan Andersson har frågat mig vad jag avser att göra i frågan om graviditetspenning för egenföretagare. Som framgår av budgetpropositionen för 2012 bereder Regeringskansliet frågan om egenföretagares möjligheter

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:168 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 30 november Svar på fråga 2011/12:168 Tillgänglighet för funktionshindrade på Norrlandstågen Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Jonas Sjöstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra tågtrafiken till övre Norrland tillgänglig för funktionshindrade. Nattågstrafiken på övre Norrland är företagsekonomiskt

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:167 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 30 november Svar på fråga 2011/12:167 Försäkringskassans nationella center i Karlshamn Statsrådet Ulf Kristersson Suzanne Svensson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder så att förändringar inom Försäkringskassans organisation, såsom till exempel i Karlshamn, sker på ett sådant sätt att skattemedel och

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Suzanne Svensson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:166 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 30 november Svar på fråga 2011/12:166 Miljöskadliga subventioner Miljöminister Lena Ek Jens Holm har frågat mig hur min strategi för att fasa ut miljöfarliga subventioner till 2020 ser ut. Som Jens Holm tar upp togs beslut i Nagoya om ett globalt mål om att till 2020 fasa ut eller reformera subventioner som är

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Jens Holm (V)