Dokument & lagar (948 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:236 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 21 december Svar på frågorna 2011/12:236 Taxibranschen och redovisningscentraler 2011/12:238 Taxibranschen och redovisningscentraler Finansminister Anders Borg Anders Karlsson och Raimo Pärssinen har frågat infrastrukturministern när hon avser att ta något initiativ i fråga om att införa obligatoriska redovisningscentraler

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:234 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 21 december Svar på fråga 2011/12:234 Kvalificerade arbetstillfällen vid Statens folkhälsoinstitut Socialminister Göran Hägglund Per Åsling har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att den positiva utveckling som omlokaliseringen inneburit för folkhälsoområdet och för arbetsmarknaden i Östersund säkerställs.

Svarsdatum: 2011-12-21 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:100 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 25 november Svar på fråga 2011/12:100 Svenskt ställningstagande i frågan om palestinskt medlemskap i FN:s underorgan Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om omröstningen i Unesco ska betraktas som indikativ för Sveriges kommande ställningstagande i frågan om Palestinas medlemskap också i andra

Svarsdatum: 2011-11-25 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:44 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:44 Regeringen och kvotering till börsbolagens styrelser Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat statsminister Fredrik Reinfeldt mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter han och regeringen tillstyrker eller avstyrker kvotering till börsbolagens styrelser. Frågan

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:43 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:43 Bolagskonstruktioner, avdrag och bolagsskatt Finansminister Anders Borg Jennie Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att riskkapitalister via bolagskonstruktioner och skattelagstiftningens utformning undviker bolagsskatt. Jag har tidigare

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:42 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:42 Telefoni på landsbygden Statsrådet Peter Norman Ingemar Nilsson har frågat it- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta avseende hur Telia sköter sitt uppdrag med mera i samband med det pågående teknikskiftet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Ingemar Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:41 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:41 Skyddsnät för ungdomar som hoppar av gymnasiet Utbildningsminister Jan Björklund Esabelle Dingizian har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för ökad flexibilitet i gymnasieutbildningen. Goda förkunskaper från grundskolan är en förutsättning för att eleverna ska klara

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:40 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:40 Sjukvården inom hemvärnet Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de problem som Allan Widman tar upp ska avhjälpas. Bakgrunden till Allan Widmans fråga är att generalläkaren i Försvarsmakten i sin tillsynsverksamhet

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:38 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:38 EPA-avtalens framtid och nya ultimatum till utvecklingsländerna Statsrådet Ewa Björling Hans Linde har frågat mig om EPA-avtalens Ekonomiska Partnerskapsavtalen framtid och nya ultimatum mot utvecklingsländer med anledning av ett meddelande från EU-kommissionen att de länder

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:37 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:37 Satsning på Södra stambanan och Ostlänken Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Karin Granbom Ellison har frågat mig hur jag avser att kapacitetsbristen på Södra stambanan, särskilt sträckan LinköpingStockholm, ska lösas. Trafiken på det svenska järnvägsnätet har haft en mycket

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:36 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 oktober Svar på frågorna 2011/12:35 Ett nytt sparandedirektiv 2011/12:36 Liechtenstein och sparandedirektivet Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har frågat mig dels om jag avser att ta några särskilda initiativ för att samla en koalition av villiga stater bakom kommissionens förslag till ändringar

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:35 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 oktober Svar på frågorna 2011/12:35 Ett nytt sparandedirektiv 2011/12:36 Liechtenstein och sparandedirektivet Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har frågat mig dels om jag avser att ta några särskilda initiativ för att samla en koalition av villiga stater bakom kommissionens förslag till ändringar

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:33 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:33 Överenskommelsen om svensk migrationspolitik Statsrådet Tobias Billström Björn Söder har frågat mig om jag kommer att verka för att regeringen står fast vid ramöverenskommelsen med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Frågan är ställd mot bakgrund av att Björn Söder anser att

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:31 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 19 oktober Svar på fråga 2011/12:31 Reformering av vallagen Justitieminister Beatrice Ask Sven-Erik Österberg har frågat mig om och i så fall när jag avser att starta arbetet med den av riksdagen efterlysta och regeringen tidigare utlovade reformeringen av vallagen. Inom Regeringskansliet pågår arbetet med utformningen

Svarsdatum: 2011-10-19 Frågeställare: Sven-Erik Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:556 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 3 maj Svar på fråga 2011/12:556 Konkurrenshinder Näringsminister Annie Lööf Jan Lindholm har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon åtgärd eller ta något initiativ på det konkurrensrättsliga området för att säkerställa att villkor som Konkurrensverket ställer i samband med förvärvsprövningar efterlevs.

Svarsdatum: 2012-05-03 Frågeställare: Jan Lindholm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:554 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 3 maj Svar på fråga 2011/12:554 Otydligheter i lagen om bevakningsföretag Justitieminister Beatrice Ask Elin Lundgren har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att förtydliga vad som avses med bevakning i lagen om bevakningsföretag. Frågan är ställd mot bakgrund av ett pågående brottmål. Av

Svarsdatum: 2012-05-03 Frågeställare: Elin Lundgren (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:553 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 3 maj Svar på fråga 2011/12:553 Referensgrupp inför arbetet med färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050 Miljöminister Lena Ek Johan Löfstrand har frågat mig om jag avser att bredda referensgruppen inför arbetet med färdplan 2050 och bjuda in alla fyra trafikslagen. Jag har bjudit in intressenter från näringsliv,

Svarsdatum: 2012-05-03 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:552 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 3 maj Svar på fråga 2011/12:552 Rosenholz-kartoteket rörande svenska medborgare Justitieminister Beatrice Ask Thoralf Alfsson har frågat mig på vilka grunder den svenska regeringen avstår från att vidta åtgärder och agera för att det så kallade Rosenholz-kartoteket när det gäller svenska medborgare lämnas över

Svarsdatum: 2012-05-03 Frågeställare: Thoralf Alfsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:551 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 3 maj Svar på fråga 2011/12:551 Lärlingsutbildningarnas kvalitet Utbildningsminister Jan Björklund Esabelle Dingizian har frågat mig vad jag avser att göra för att kvalitetssäkra lärlingsutbildningarna i den svenska gymnasieskolan. I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan prop. 2008/09:199

Svarsdatum: 2012-05-03 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:549 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 2 maj Svar på fråga 2011/12:549 Försäljningen av Rakelsystemet Försvarsminister Karin Enström Åsa Lindestam har frågat mig om försäljningen av Rakelsystemet går enligt plan så att hela Sverige har nödvändig täckning genom Rakel. Infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel har färdigställts

Svarsdatum: 2012-05-02 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)