Dokument & lagar (1 838 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:328 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 27 januari Svar på fråga 2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna Finansminister Anders Borg Mikael Damberg har frågat statsministern om han delar ESV:s bedömning i december 2013 att den offentliga sektorn kommer att uppvisa ett underskott i det finansiella sparandet om nära 90 miljarder kronor 2014.

Svarsdatum: 2014-01-27 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:307 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 24 januari Svar på fråga 2013/14:307 Nattågen Skåne Stockholm Statsrådet Peter Norman Magnus Sjödahl har frågat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vilka åtgärder hon avser vidta för att möjliggöra fortsatt nattågstrafik mellan Skåne och Stockholm. Bakgrunden till frågan är SJ AB:s beslut att från

Svarsdatum: 2014-01-24 Frågeställare: Magnus Sjödahl (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:330 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 28 januari Svar på fråga 2013/14:330 Krisen inom naturvetenskap och matematik Utbildningsminister Jan Björklund Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder och initiativ jag vill stärka naturvetenskap, matematik och teknik i den svenska skolan. Att det finns lärare med djup ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens

Svarsdatum: 2014-01-28 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:339 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 28 januari Svar på fråga 2013/14:339 Järnvägstrafiken mellan Storlien och den norska gränsen Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Gunnar Sandberg har frågat mig om jag avser att noga följa Trafikverkets arbete så att Sveriges och Norges gemensamma intressen avseende gränsöverskridande trafik fullföljs på den svenska

Svarsdatum: 2014-01-28 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:322 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 28 januari Svar på fråga 2013/14:322 Underhållsstöd Socialminister Göran Hägglund Phia Andersson har frågat socialförsäkringsministern om han avser att föreslå en höjning av underhållsstödet inom den närmaste framtiden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Genom underhållsstödet

Svarsdatum: 2014-01-28 Frågeställare: Phia Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:469 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 11 mars Svar på fråga 2013/14:469 Parkeringsplatser för bilpooler Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Johansson har frågat mig hur jag tänker arbeta för att kommuner ska ges laglig möjlighet att reservera bilpoolsplatser på gatumark. För många privatpersoner, offentliga organisationer och företag innebär

Svarsdatum: 2014-03-11 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:468 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:468 Försöksverksamhet med samordnare Statsrådet Maria Larsson Lennart Axelsson har frågat mig hur den nuvarande planeringen ser ut för att påbörja den utlovade försöksverksamheten med samordning av insatser för barn och unga med funktionsnedsättning. Som jag tidigare svarat Lennart

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:466 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:466 F 17:s flygverkstad Försvarsminister Karin Enström Peter Jeppsson har frågat mig om jag med anledning av försvaret av Gotland är beredd att ge FMV de ekonomiska resurser som krävs för att bibehålla flygverkstaden på F17 enligt den modell som finns i dagsläget. Regeringens inriktning

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:464 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 11 mars Svar på fråga 2013/14:464 Lågt utnyttjande av det särskilda tandvårdsbidraget Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag som socialminister tänker vidta för att fler ska utnyttja det särskilda tandvårdsbidraget så att grupper med sjukdomar och funktionsnedsättningar som

Svarsdatum: 2014-03-11 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:463 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 11 mars Svar på fråga 2013/14:463 Biljettkaos i kollektivtrafiken Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Ardalan Shekarabi har frågat Birgitta Ohlsson om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att se till att stärka tågresenärers konsumenträttsliga rättigheter. Detta med anledning av påstått biljettkaos

Svarsdatum: 2014-03-11 Frågeställare: Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:461 besvarad av Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:461 Statistiken från Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Hans Hoff har frågat mig om vad jag som arbetsmarknadsminister avser att vida för åtgärder för att säkerställa att manipulation av arbetslöshetsstatistiken inte har satts i system på fler orter. Arbetsförmedlingens

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:460 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:460 Ubåtsbeställning Försvarsminister Karin Enström Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att agera för att säkerställa en svensk ubåtsproduktion. Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att Försvarsmakten får beställa byggnationsfas för nästa generations ubåt NGUSamma datum beslutade

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:458 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 11 mars Svar på fråga 2013/14:458 Stärkt patentskydd för företagare Justitieminister Beatrice Ask Jan Ericson har frågat mig om jag och regeringen har tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patenthavare att rättsligt

Svarsdatum: 2014-03-11 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:447 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 mars Svar på fråga 2013/14:447 Nedläggning av skattekontoret i Åmål Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har frågat mig om jag avser att ta regionalpolitiska hänsyn och rädda skattekontoret i Åmål. Enligt vad jag har erfarit utreder Skatteverket förutsättningar för och konsekvenser av att flytta

Svarsdatum: 2014-03-06 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:440 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 mars Svar på fråga 2013/14:440 Borgerliga skattesänkningsförslag Finansminister Anders Borg Leif Jakobsson har frågat mig om vilka skattesänkningsförslag som för närvarande bereds i Regeringskansliet. Vilka reformer som kan bli aktuella framöver är något som regeringen prövar inom ramen för budgetarbetet där

Svarsdatum: 2014-03-06 Frågeställare: Leif Jakobsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:436 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 mars Svar på fråga 2013/14:436 Hushållens ekonomiska standard Finansminister Anders Borg Peter Persson har ställt frågan om bakgrund och fakta kring den ekonomiska politiken och klyftor i Sverige. Den långsiktigt bästa fördelningspolitiken är att få fler i arbete. Det är genom att fler arbetar och färre är

Svarsdatum: 2014-03-06 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:471 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:471 Utredning om beskattning av personaloptioner Finansminister Anders Borg Per Bolund har frågat mig när jag har för avsikt att tillsätta utredningen om sänkt skatt på personaloptioner och om regeringen har för avsikt att bjuda in exempelvis Miljöpartiet till förhandlingar om utredningsdirektiven

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:462 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:462 Statistik som grund för den ekonomiska politiken Finansminister Anders Borg Hans Hoff har frågat mig om jag har säkerställt att den arbetslöshetsstatistik som ligger till grund för regeringens ekonomiska politik är helt korrekt. Detta mot bakgrund av rapporterna från SVT Sydnytt

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:459 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:459 Utvidgat ROT och RUT Finansminister Anders Borg Jan Ericson har frågat näringsministern om det finns någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger och om det görs några kalkyler eller beräkningar av vad nya reformer skulle kunna tänkas

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:449 besvarad av Statsminister Fredrik Reinfeldt

den 12 mars Svar på fråga 2013/14:449 Statsministern och främlingsfientligheten Statsminister Fredrik Reinfeldt Peter Persson har frågat mig på vilket sätt jag tog upp det olämpliga i att Erna Sohlberg sett till att Norge som enda land inom Europa idag har låtit ett högerextremt parti ingå i landets regering.Det

Svarsdatum: 2014-03-12 Frågeställare: Peter Persson (S)