Dokument & lagar (31 803 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:498 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 02100/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:498 av Sten Bergheden M Naturvårdsverkets allvarliga misstag Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen har fortsatt förtroende för Naturvårdsverket och generaldirektör Björn Risinger.

Svarsdatum: 2019-12-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:498 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:433 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03008/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:433 av Boriana Åberg M Säkerheten på flygplatser Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerheten vid landets flygplatser ska upprätthållas. Säkerheten på våra flygplatser ska vara

Svarsdatum: 2019-12-05 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:433 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM8 KOM (2019) 564

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM8 Förordning om ändring av flerartsplanen 2019/20:FPM8 för Östersjön och ändring av EU:s havs- och fiskerifond Näringsdepartementet 2019-12-05 Dokumentbeteckning KOM 2019 564 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU 2016/1139 vad

2019-12-05

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM8 KOM (2019) 564 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM8 KOM (2019) 564 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM9 KOM (2019) 580, KOM (2019) 581

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM9 Övergångsregler för den gemensamma 2019/20:FPM9 jordbrukspolitiken Näringsdepartementet 2019-11-28 Dokumentbeteckning KOM 2019 580 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning EU nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och

2019-12-05

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM9 KOM (2019) 580, KOM (2019) 581 (doc, 76 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM9 KOM (2019) 580, KOM (2019) 581 (pdf, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:495 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 0 3 153 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:495 av Åsa Coenraads M Riksrevisionens rapport om höghastighetståg Åsa Coenraads har frågat mig om höghastighetsbanans kostnader. Riksrevisionen har granskat statens planering av höghastighetsjärnväg. Resultatet

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:495 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:472 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

N2019/03035/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:472 av Ida Drougge M Minskande andel kvinnor som startar företag Ida Drougge har frågat jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation vilka slutsatser statsrådet och regeringen

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:472 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:493 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03152/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:493 av Ann-Sofie Alm M Vägnätet på landsbygden Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att se över Trafikverkets agerande och vidta åtgärder för att bilister på landsbygden ska vara säkra. En god tillgänglighet i

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:493 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:459 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:459 av Jonas Sjöstedt V Färjeförbindelsen till Holmön Jonas Sjöstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Trafikverket fullgör sitt uppdrag och garanterar Holmöborna rimliga kommunikationer denna vinter. Inledningsvis vill jag börja med att redogöra för vilket

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:459 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:496 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 0 3 15 4 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:496 av Åsa Coenraads M Slutrapport från Arlandarådet Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att lämna någon slutrapport från Arlandarådet. Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars 2019. Hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klar. Stockholm den 3 december 2019 Tomas

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:496 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:489 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2019/20:489 av Aron Emilsson SD Kristendomen och svensk kultur Aron Emilsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att värna betydelsen av kristendomen som en del av den svenska kulturen. Med anledning av frågan vill jag framhålla att de nationella kulturpolitiska målen slår fast att kulturen

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:489 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:473 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01942/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:473 av Jonas Andersson SD Framtiden för klostermuseet i Vadstena Jonas Andersson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att säkerställa att klostermuseiverksamheten i Vadstena kan bestå i framtiden.

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:473 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:501 av Maria Malmer Stenergard M Återkallelse av svenskt medborgarskap Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen avser att utreda möjligheten att återkalla svenskt medborgarskap, t.ex. från svenskar som stridit för Islamiska staten eller begått brott mot mänskligheten. Ingen svensk medborgare

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:476 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:476 av Anders Hansson M Fiberutbyggnad på landsbygd Anders Hansson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta för att öka anslutningsgraden såväl i storstad som på landsbygden, som i dagsläget inte når upp till mer än 81 respektive 41 procent utbyggnad. Regeringens vision är ett helt uppkopplat

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:476 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:475 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/03127/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:475 av Anders Hansson M Lokaliseringsprincipen inom bredbandsutbyggnad Anders Hansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en förändring av lokaliseringsprincipen i syfte att undanröja

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:475 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:480 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 03946 B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:480 av Peter Persson S Penningtvätt Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag helt ska

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:480 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:466 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03935/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:466 av Rickard Nordin C Skattebefrielsen för biodrivmedel Rickard Nordin har frågat mig vad jag avser att göra för att värna de svenska höginblandade biodrivmedlens ekonomiska förutsättningar. Nordin har bl.a. anfört att EU verkar

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:466 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:505 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03166/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:505 av Mikael Larsson C Vinterdäck på tyngre fordon Mikael Larsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att de hittillsvarande reglerna ska fortsätta tillämpas till dess det finns en definition på vad

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:505 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:470 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03880 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:470 av Linda Westerlund Snecker V Hemlig dataavläsning Linda Westerlund Snecker har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson hur de brottsförebyggande myndigheternas handlingsutrymme, förmåga och möjlighet

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Linda Westerlund Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:470 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:499 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03981/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:499 av Johan Forssell M Polisens sjunkande utredningsresultat Johan Forssell har frågat mig varför jag accepterar att Polismyndighetens utredningsresultat blir lidande av gängkriminaliteten i stället för att skjuta till de

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:499 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:503 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03165/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:503 av Jessica Thunander V Trafikverkets basprognoser och klimatmålen Jessica Thunander har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stärka åtgärdsområdet Transporteffektivt samhälle i basprognoser samt övrigt

Svarsdatum: 2019-12-04 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:503 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)