Dokument & lagar (31 981 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:285 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:285 Licensjakt på varg av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta är en nödvändighet ur flera aspekter, inte minst för att få någon sorts acceptans

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:285 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:284 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:284 Inventering av fjällnära skogar av Kjell-Arne Ottosson KD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Det har via en artikel i Land Skogsbruk nr 37 den 4 september 2020 framkommit att länsstyrelsen på Naturvårdsverket uppdrag under 2020 bedriver en inventering av stora arealer fjällnära skog i bland

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:284 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:283 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2020/21:283 Fattigdom och social utslagning i Sverige av Margareta Cederfelt M till Finansminister Magdalena Andersson S Den negativa utvecklingen i Sverige är allvarlig. Samtliga svenskar påverkas på något sätt av att flera av de uppgifter som mäts av EU:s statistikbyrå Eurostat visar på en negativ utveckling för

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:283 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:282 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Fråga 2020/21:282 Syrgas på äldreboenden av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Socialstyrelsens riktlinjer om syrgas vid palliativ vård av covid-19-patienter ändrades efter att remissvar inkommit om att syrgas saknas på äldreboenden. Från att tydligt förorda syrgas vid andnöd och syrebrist

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:282 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:281 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:281 Taiwans deltagande vid WHO:s världshälsoförsamling av Hans Wallmark M till Socialminister Lena Hallengren S Den svenska regeringen har i olika sammanhang och via olika företrädare i skriftliga svar och anföranden i kammaren uttalat sig positivt kring att stå bakom önskemål från Taiwans sida att på lämplig

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:281 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:280 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:280 Dubbelbeskattning av gränspendlare av Hans Wallmark M till Finansminister Magdalena Andersson S För de boende i Öresundsregionen har under hela pandemin Sverige och Danmark uppfattats spela något av gränsbingo med varandra. Svårbedömt har förutsättningarna för pendling och att ta sig mellan länderna

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:280 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:279 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:279 Hot och trakasserier mot bönder av Alexandra Anstrell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Ministern har tidigare i år uttalat sig om att det pågår ett prioriterat arbete inom Regeringskansliet med att se över bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång. I det arbetet ingår,

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:279 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:278 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2020/21:278 Stöd för demokrati i Belarus av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Fler än 200 regimkritiker har gripits i samband med demonstrationer i Belarus helgen den 1718 oktober, de flesta av dem i huvudstaden Minsk. Protesterna genomfördes trots hot från polisen om att skarpa skott skulle

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:278 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:277 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:277 Friluftslivets organisationer av Kjell-Arne Ottosson KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Friluftslivet har under dessa covidtider betytt oerhört mycket för den svenska befolkningen. Aldrig har väl så många tagit sig ut i naturen, som hela tiden varit öppen trots att andra delar av samhället

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:277 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:276 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:276 Grön infrastruktur av Kjell-Arne Ottosson KD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I regleringsbrevet till länsstyrelserna har de fått ett uppdrag gällande handlingsplanerna för grön infrastruktur. Regleringsbrevet instruerar följande: Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med regionala handlingsplaner

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:276 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:275 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:275 Förbättrade möjligheter för reservofficerare av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den nyligen överlämnade totalförsvarspropositionen för 20212025 på 181 sidor finns det väldigt lite, om ens något, skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:275 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:274 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:274 Utvecklingen av GSS/K av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den av regeringen nyss överlämnade proposition Totalförsvaret 20212025 framgår att behovet av de tidvis och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen bedöms av regeringen att minska. Det till

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:274 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:273 av Anders Österberg (S)

Fråga 2020/21:273 Frigivningen av Nasrin Sotoudeh av Anders Österberg S till Utrikesminister Ann Linde S I egenskap av människorättsadvokat har Nasrin Sotoudeh ägnat sitt liv åt att försvara andras fri- och rättigheter i ett land där dessa fri- och rättigheter inte finns. Hon har tappert försvarat oppositionella och regimkritiker

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:273 av Anders Österberg (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:272 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:272 Tillfälligt bidrag till ESS av Betty Malmberg M till Statsrådet Matilda Ernkrans S I budgetpropositionen för 2021 utgiftsområde 16 anslås 340 miljoner kronor anslag Vetenskapsrådet 3:1 som ett tillfälligt bidrag till spallationsanläggningen ESS. Då Vetenskapsrådets nämnda anslag ligger på i princip samma

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Skriftlig fråga 2020/21:272 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:271 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:271 Weserdomen av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den så kallade Weserdomen ställer till stora problem för svenska avloppsreningsverk, då den hindrar verksamheter som vidtar minsta ändring. Tvärtemot det som borde vara syftet innebär domen att verksamheter som redan har

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:271 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:270 av Elin Segerlind (V)

Fråga 2020/21:270 Stöd till gränsregionen mot Norge av Elin Segerlind V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Covid-19-pandemin har förändrat mångas vardag. Nu är gränsen mot Norge plötsligt stängd, och den som ska åka in behöver ha goda skäl. Norra Bohuslän och västra Värmland är två regioner som har påverkats hårt av

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:270 av Elin Segerlind (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:269 Obligatorisk förskola från två års ålder av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S 11 socialdemokratiska riksdagsledamöter, varav två är ledamöter i Socialdemokraternas partistyrelse, föreslår i en motion till Sveriges riksdag att förskolan ska göras obligatorisk från två års ålder.

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:268 Det kommunala vetot mot vindkraft av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Statsrådet Per Bolund har uttalat att han vill se ett nytt system för att ändra det veto som kommunerna i dag har för etablering av vindkraft. Det är investerarna som ska känna sig trygga med att göra investeringar

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:267 Förväntad eleffektbrist av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har södra Sverige haft problem med elförsörjning. Den nedsatta energiförsörjningen har inneburit att industrier mer eller mindre tvingats stänga ned sin produktion på grund av för höga elpriser vissa tider. Dessa

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:266 Skogen som resurs för att reducera koldioxid av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den svenska skogen har en större tillväxt än avhuggning. Virkesförrådet i den svenska skogen ökar. Detta är bra för klimatet på så sätt att en ökande skogsvolym gör att mer CO 2 kan bindas

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)