Dokument & lagar (63 938 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:314 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01971/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:314 av Magnus Persson SD Utökat förbud mot blyhagel Magnus Persson har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att värna vårt självbestämmande i frågan om EU:s förslag om utökat förbud

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:314 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:312 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03603/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:312 av Thomas Morell SD Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser Thomas Morell har frågat mig om jag tänker ge polisen riktade resurser för att förstärka kontrollerna på våra vägar och därmed begränsa de kriminellas

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:312 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:311 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02894/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:311 av Thomas Morell SD Säkra rastplatser Thomas Morell har frågat mig vad jag tänker göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser. Ordning och reda

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:311 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:310 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03 602 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:310 av Johan Forssell M Personer som hotar Sveriges säkerhet Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson vilka åtgärder ministern avser att vidta, här och nu, för att personer som ska utvisas

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:310 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:309 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04577/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:309 av Camilla Waltersson Grönvall M Prostatacancer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten i prostatacancervården. Cancervården

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:309 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:308 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03653/S Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:308 av Roger Haddad L Långa handläggningstider för lärarlegitimationer Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen kommer att vidta i närtid för att korta handläggningstiderna så att fler lärare kan

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:308 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:307 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02880/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:307 av Thomas Morell SD Bristfälligt vinterunderhåll av våra vägar Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att underhållet av vintervägar blir godtagbart. Att vinterväghållningen

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:307 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:304 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/0358 3 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:304 av Ludvig Aspling SD Avhjälpande av verkställighetshinder Ludvig Aspling har frågat mig vid hur många tillfällen regeringen har avhjälpt verkställighetshinder för utvisningar enligt LSU, och hur många verkställda utvisningar

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:304 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04560/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:303 av Camilla Waltersson Grönvall M Cancerforskning Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att stärka svensk cancervård genom att satsa mer på svensk cancerforskning.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:302 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04559/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:302 av Carina Ståhl Herrstedt SD LSS-bostäder i kommunerna Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om hur jag tänker säkerställa att kommunerna bygger fler LSS-bostäder. Jag delar Carina Ståhl Herrstedts oro för bristen på LSS-bostäder.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:302 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04558/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:301 av Camilla Waltersson Grönvall M Kö till bröstcancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom bröstcancervården.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:300 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01826/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratim inistern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:300 av Fredrik Lindahl SD Yttrandefrihet på nätet Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att gräsrotsrörelser och små politiska aktörer inte berövas sin röst online.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:300 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:299 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02913/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:299 av Elin Segerlind V Registrering av nyckelbiotoper för att uppnå miljömål Elin Segerlind har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om hon avser att vidta åtgärder för att inventering och registrering av nyckelbiotoper

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:299 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:298 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02899/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:298 av Mikael Larsson C Stödutbetalning från Jordbruksverket Mikael Larsson har frågat mig vad jag gör för att stödmedlen för bredbandsutbyggnaden hos Jordbruksverket snabbare och effektivare ska betalas ut till fiberföreningarna.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:298 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:388 Korruption och maktmissbruk inom FN av Markus Wiechel SD till Statsrådet Peter Eriksson MP FN:s ledarskap beskrivs som dysfunktionellt av antikorruptionsrevisorn Louise Brown efter att skandal efter skandal dykt upp inom organisationen. Sverige har samtidigt under ett decennium varit den största givaren

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:388 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:387 av Gudrun Brunegård (KD)

Fråga 2019/20:387 Utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död av Gudrun Brunegård KD till Utrikesminister Ann Linde S Förenta nationerna har initierat en ny utredning av omständigheterna kring generalsekreterare Dag Hammarskjölds död i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia den 18 september 1961. FN

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:387 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:386 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2019/20:386 Väntetiderna för patologiska provsvar av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S För en effektiv sjukvård med god kvalitet är patologi en mycket väsentlig process för att ge diagnos och underlag för beslut om behandling. Underlaget kan vara den faktor som bidrar med information

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:386 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:385 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:385 Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan av Boriana Åberg M till Statsrådet Mikael Damberg S I ett uppmärksammat fall dömdes en person i tingsrätten till sju års fängelse för förberedelse av terrordåd. I hovrätten friades personen och dömdes för terrorfinansiering och försattes på fri fot.

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:385 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:384 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:384 Den allvarliga situationen för Bolivias folk av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Den bolivianska författningen stadgade att en president bara kunde väljas om en gång. Likafullt tillät landets högsta domstol, som har till uppgift att tolka författningen, Evo Morales att ställa upp ytterligare

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:384 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:383 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2019/20:383 En trygghetsutredning av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Ekot har gjort en granskning av de anmälningar som Inspektionen för vård och omsorg IVO fattat beslut kring, och antalet anmälningar till IVO ökade med 65 procent mellan 2016 och 2018. Ökningen spås fortsätta under

Inlämnad: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:383 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 99 kB)