Dokument & lagar (201 träffar)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket Förs. 1985/86:22 1. Sammanfattning Dnr 86-060-002 Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken, som i dag bedriver

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:22 (pdf, 446 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:17 Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter för bidragsförskott, m.m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter för bidragsförskott. Revisorernas granskning har visat att det

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:17 (pdf, 4127 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:19 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska

1986-02-17

Framställning / redogörelse 1985/86:19 (pdf, 230 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1985 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens

1986-02-12

Framställning / redogörelse 1985/86:20 (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1985 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1986-02-11

Framställning / redogörelse 1985/86:21 (pdf, 1424 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:18 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank Förs. 1985/86:18 Dnr 86-029-002 Inledning Lagen 1934:437 för Sveriges riksbank är sedan länge starkt föråldrad och den för närvarande arbetande

1986-02-06

Framställning / redogörelse 1985/86:18 (pdf, 162 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 19S5 Redog. driyöZ 1985/86:15 1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15 Redog. 1985/86:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid

1986-01-21

Framställning / redogörelse 1985/86:15 (pdf, 1838 kB)

Skrivelse 1985/86:178

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1985/86:178 med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1985 Skr. 1985/86:178 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 maj 1986 saml överlämnar


Utskottsberedning:

Skrivelse 1985/86:178 (pdf, 376 kB)

Skrivelse 1985/86:177

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1985/86:177 om statssekreterares villkor vid regeringsskifte m.m. Skr. 1985/86:177 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 maj 1986. På regeringens


Utskottsberedning:

Skrivelse 1985/86:177 (pdf, 114 kB)

Proposition 1985/86:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:176  om ändring i vapenlagen 1973:1176 p 1985/86:176 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har lagits upp bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 maj 1986, På regeringens vägnar Svante Lundkvist Sten

1985-12-31

Proposition 1985/86:176 (pdf, 855 kB)

Proposition 1985/86:175

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:175 om nyhetsförmedling till  begåvningshandikappade  1985/86:175 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet den 22 maj 1986. På regeringens vägnar Ingvar

1985-12-31

Proposition 1985/86:175 (pdf, 775 kB)

Proposition 1985/86:174

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:174 om överenskommelse med Danmark om Prop. beskattning av s.k. gränsgångare, m. m. 1985/86:174 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 april 1986 för den åtgärd

1985-12-31

Proposition 1985/86:174 (pdf, 264 kB)

Proposition 1985/86:173

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:173 om ett samlat program för skolledarutbildning Prop. 1985/86:173 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har lagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet den 30 april 1986. På regeringens vägnar Svante

1985-12-31

Proposition 1985/86:173 (pdf, 1307 kB)

Proposition 1985/86:172

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:172 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan Prop. 1985/86:172 Regeringen föreslår riksdagen alt anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet den 10 april 1986, På regeringens

1985-12-31

Proposition 1985/86:172 (pdf, 2071 kB)

Proposition 1985/86:171

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS Prop. 1985/86:171 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 april 1986 för de ålgärder och del ändamål som framgår

1985-12-31

Proposition 1985/86:171 (pdf, 912 kB)

Proposition 1985/86:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m. m. Prop. 1985/86:170 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 maj 1986. På regeringens vägnar Svante Lundkvist Roine

1985-12-31

Proposition 1985/86:170 (pdf, 8292 kB)

Proposition 1985/86:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:169 om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl. Prop. 1985/86:169 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet

1985-12-31

Proposition 1985/86:169 (pdf, 245 kB)

Proposition 1985/86:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1985/86:168 om höjning av skatten på vissa resor Prop. 1985/86:168 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 april 1986. På regeringens vägnar Svante Lundkvist

1985-12-31

Proposition 1985/86:168 (pdf, 74 kB)