Dokument & lagar (46 träffar)

EU-nämndens dokument 2009/10:247109

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2009/10 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska

2010-10-15

Proposition 2009/10:237

Ny delgivningslag Regeringens proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag Prop. 2009/10:237 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande delgivningslagen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU2 2010/11:KrU3 2010/11:MJU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:237 (pdf, 3126 kB)

Proposition 2009/10:215

Mark- och miljödomstolar Regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar Prop. 2009/10:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Åsa Torstensson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:JuU27 2010/11:JuU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:215 (pdf, 15104 kB)

Proposition 2009/10:191

Regeringens proposition 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga Prop. lagöverträdare 2009/10:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:JuU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:191 (pdf, 268 kB)

Proposition 2009/10:181

Regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare Prop. 2009/10:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utnämning av ordinarie


Utskottsberedning: 2010/11:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:181 (pdf, 1237 kB)

Proposition 2009/10:177

Regeringens proposition 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet Prop. 2009/10:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på en lagändring


Utskottsberedning: 2009/10:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:177 (pdf, 832 kB)

Proposition 2009/10:152

Regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Prop. 2009/10:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny utformning


Utskottsberedning: 2009/10:JuU33 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:152 (pdf, 1703 kB)

Proposition 2009/10:171

Regeringens proposition 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar Prop. 2009/10:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det på försök införs en


Utskottsberedning: 2009/10:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:171 (pdf, 424 kB)

Proposition 2009/10:182

Regeringens proposition 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga Prop. frågor 2009/10:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor


Utskottsberedning: 2009/10:JuU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:182 (pdf, 631 kB)

Proposition 2009/10:135

En ny fängelse- och häkteslagstiftning Regeringens proposition 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning Prop. 2009/10:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:135 (pdf, 2368 kB)

Proposition 2009/10:105

Regeringens proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott Prop. 2009/10:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen en översyn av de


Utskottsberedning: 2009/10:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:105 (pdf, 795 kB)

Proposition 2009/10:147

Regeringens proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Prop. 2009/10:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en reform om straffmätning


Utskottsberedning: 2009/10:JuU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2009/10:147 (pdf, 608 kB)

Proposition 2009/10:119

Regeringens proposition 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och Prop. lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 2009/10:119 allvarliga brott Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:119 (pdf, 377 kB)

Proposition 2009/10:86

Regeringens proposition 2009/10:86 SIS II en andra generation av Schengens informationssystem Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2009/10:JuU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:86 (pdf, 1571 kB)

Proposition 2009/10:85

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringens proposition 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande Prop. verksamhet 2009/10:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2009/10:JuU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:85 (pdf, 3358 kB)

Proposition 2009/10:78

Regeringens proposition 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism Prop. 2009/10:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU22
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:78 (pdf, 1237 kB)

Skrivelse 2009/10:66

Regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2009/10:66 brottmål under år 2008 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:66 (pdf, 228 kB)

Skrivelse 2009/10:62

Regeringens skrivelse 2009/10:62 2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2009/10:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU17

Skrivelse 2009/10:62 (pdf, 145 kB)

Proposition 2009/10:50

Regeringens proposition 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott Prop. 2009/10:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Anders Borg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att åtalspreskription,


Utskottsberedning: 2009/10:JuU10 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:50 (pdf, 481 kB)

Proposition 2009/10:23

Regeringens proposition 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2009/10:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att punkt 2 i ikraftträdande-


Utskottsberedning: 2009/10:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:23 (pdf, 169 kB)
Paginering