Dokument & lagar (163 träffar)

Proposition 1994/95:162

Regeringens proposition 1994/95:162 Trestickla nationalpark Prop. 1994/95:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett skogsområde kring sjön Trestickla i Dals-Eds


Utskottsberedning: -1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:162 (pdf, 187 kB)

Proposition 1994/95:146

Regeringens proposition 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 1995 Mona Sahlin Anna Lindh Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 20 december 1994 beslutade riksdagen en lag


Utskottsberedning: -1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:146 (pdf, 1233 kB)

Proposition 1994/95:145

Regeringens proposition 1994/95:145 Ändringar i växtskyddslagen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i växtskyddslagen 1972:318 för att


Utskottsberedning: -1994/95:JoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:145 (pdf, 755 kB)

Proposition 1994/95:125

Regeringens proposition 1994/95:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ----------1994/95:AU17 1994/95:JoU20 1994/95:SfU14 1994/95:UU25
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:125 (pdf, 335 kB)

Skrivelse 1994/95:121

Regeringens skrivelse 1994/95:121 Forskning och försök rörande alternativ till burhållning av värphöns Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 1994 Ingvar Carlsson Anna Lindh Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 1994/95:JoU12 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:121 (pdf, 462 kB)

Skrivelse 1994/95:120

Regeringens skrivelse 1994/95:120 Miljön Vårt gemensamma ansvar Skr. 1994/95:120 I Inriktningen av det miljöpolitiska arbetet II Redovisning av tillståndet i miljön Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 1994 Mona Sahlin Anna Lindh Miljö- och naturresursdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 1994/95:JoU16

Skrivelse 1994/95:120 (pdf, 23402 kB)

Proposition 1994/95:119

Regeringens proposition 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Prop. 1994/95:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:119 (pdf, 3798 kB)

Proposition 1994/95:117

Regeringens proposition 1994/95:117 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, m.m. Prop. 1994/95:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 1994 Lena Hjelm-Wallén Anna Lindh Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1994/95:JoU10 1994/95:SkU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:117 (pdf, 4520 kB)

Proposition 1994/95:105

Regeringens proposition 1994/95:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1994 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------1994/95:AU14 1994/95:FiU11 1994/95:FiU27 1994/95:JoU13 1994/95:KrU8 1994/95:KU31 1994/95:NU14 1994/95:SfU11 1994/95:SoU12 1994/95:TU15 1994/95:UbU7 1994/95:UU13
Riksdagsbeslut (32 förslag): , , 16 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:105 (pdf, 698 kB)

Proposition 1994/95:101

Regeringens proposition 1994/95:101 Frivillig miljöstyrning och miljörevision Prop. 1994/95:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom europeiska unionen EU gäller


Utskottsberedning: --1994/95:JoU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:101 (pdf, 1999 kB)

Proposition 1994/95:90

Regeringens proposition 1994/95:90 Ändringar av bilagorna I och II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet Prop. 1994/95:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:JoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:90 (pdf, 4672 kB)

Proposition 1994/95:75

Regeringens proposition 1994/95:75 Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 1994 Ingvar Carlsson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: --------1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:75 (pdf, 2371 kB)

Proposition 1994/95:43

Regeringens proposition 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 november 1994 Mona Sahlin Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om lageravgift på socker och ris. Det förhållandet


Utskottsberedning: -1994/95:JoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1994/95:43 (pdf, 437 kB)

Proposition 1994/95:5

Regeringens proposition 1994/95:5 Ombildning av Statens maskinprovningar till aktiebolag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 1994 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Statens maskinprovningar

1995-01-01

Proposition 1994/95:5 (pdf, 489 kB)

Proposition 1994/95:4

Regeringens proposition 1994/95:4 Miljöklasser för bensin m.m. Prop. 1994/95:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 augusti 1994 Birgit Friggebo Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en indelning av blyfri


Utskottsberedning: -1994/95:JoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:4 (pdf, 306 kB)

Proposition 1994/95:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop, för budgetåret 1995/96, m.m. 1994/95:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsenia i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:BoU21 1994/95:BoU22 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:FiU28 1994/95:FiU29 1994/95:FiU30 1994/95:JoU24 1994/95:JuU26 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:KU50 1994/95:NU28 1994/95:SkU41 1994/95:SoU21 1994/95:SoU24 1994/95:SoU27 1994/95:UbU22 1994/95:UU26 1995/96:KU1
Riksdagsbeslut (253 förslag): , , 128 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:150 (pdf, 23841 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)

Proposition 1993/94:236

Regeringens proposition 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:236 (pdf, 602 kB)

Proposition 1993/94:229

Regeringens proposition 1993/94:229 Strandskydd Prop. 1993/94:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Olof Johansson Propositionens huvudsakliga innehåll Bestämmelserna om strandskydd i naturvårdslagen 1964:822 har kommit till för att åt allmänheten trygga


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:229 (pdf, 689 kB)

Proposition 1993/94:198

Regeringens proposition 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om genetiskt modifierade organismer. Genom


Utskottsberedning: -1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:198 (pdf, 5517 kB)