Dokument & lagar (17 träffar)

Proposition 1990/91:191

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:191 om vissa livsmedelspolitiska frågor Regeringen forelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 april 1991 för den åtgärd och de ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


Utskottsberedning: -----------1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (22 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1990/91:191 (pdf, 2188 kB)

Proposition 1990/91:188

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:188 om riktlinjer för det fortsatta samarbetet vid omhändertagande av miljöfarligt avfall i Sverige och  1990/91:188 Norge Regeringen föreslår riksdagen att anta de riktlinjer som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -1990/91:JoU29
Följdmotioner: 8

Proposition 1990/91:188 (pdf, 528 kB)

Proposition 1990/91:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:155 om lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230m.m. oP- 1990/91:155 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 mars 1991. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1990/91:JoU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1990/91:155 (pdf, 6377 kB)

Proposition 1990/91:114

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:114 om vissa tillsynsfrågor enligt vattenlagen Prop. 1990/91:114 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 februari 1991. På regeringens vägnar Odd


Utskottsberedning: -1990/91:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:114 (pdf, 411 kB)

Proposition 1990/91:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:105  om gränsskydd för rågvete m.m. 1990/91:105 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Mats


Utskottsberedning: --1990/91:JoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:105 (pdf, 201 kB)

Proposition 1990/91:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 Prop. 1990/91:100 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 december 1990 för de åtgärder och de ändamål


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990/91:AU11 1990/91:AU12 1990/91:AU13 1990/91:AU17 1990/91:AU18 1990/91:AU19 1990/91:BoU10 1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU14 1990/91:BoU20 1990/91:FiU13 1990/91:FiU14 1990/91:FiU15 1990/91:FiU16 1990/91:FiU17 1990/91:FiU18 1990/91:FiU19 1990/91:FiU20 1990/91:FiU21 1990/91:FiU22 1990/91:FiU25 1990/91:FiU26 1990/91:FiU29 1990/91:FiU30 1990/91:FiU33 1990/91:FöU5 1990/91:FöU6 1990/91:JoU22 1990/91:JoU23 1990/91:JuU12 1990/91:JuU13 1990/91:JuU14 1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU17 1990/91:JuU20 1990/91:JuU21 1990/91:JuU22 1990/91:JuU23 1990/91:JuU24 1990/91:JuU27 1990/91:JuU31 1990/91:KrU13 1990/91:KrU14 1990/91:KrU15 1990/91:KrU16 1990/91:KrU17 1990/91:KrU18 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU22 1990/91:KrU23 1990/91:KrU24 1990/91:KrU25 1990/91:KrU26 1990/91:KrU27 1990/91:KrU28 1990/91:KU25 1990/91:KU26 1990/91:KU27 1990/91:KU28 1990/91:KU29 1990/91:KU31 1990/91:KU46 1990/91:LU15 1990/91:LU17 1990/91:LU18 1990/91:LU22 1990/91:NU22 1990/91:NU23 1990/91:NU24 1990/91:NU25 1990/91:NU26 1990/91:NU28 1990/91:NU35 1990/91:NU40 1990/91:NU44 1990/91:SfU11 1990/91:SfU12 1990/91:SfU13 1990/91:SfU16 1990/91:SkU14 1990/91:SkU15 1990/91:SkU19 1990/91:SoU12 1990/91:SoU13 1990/91:SoU16 1990/91:TU11 1990/91:TU12 1990/91:TU13 1990/91:TU14 1990/91:TU15 1990/91:TU16 1990/91:TU17 1990/91:TU18 1990/91:TU19 1990/91:TU20 1990/91:TU21 1990/91:TU22 1990/91:TU23 1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:UbU10 1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13 1990/91:UbU15 1990/91:UbU21 1990/91:UbU6 1990/91:UbU7 1990/91:UbU8 1990/91:UbU9 1990/91:UU14 1990/91:UU15 1991/92:KU12 1991/92:KU6
Riksdagsbeslut (1620 förslag): , , 815 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:100 (pdf, 104725 kB)

Proposition 1990/91:99

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:99 om Stödet till jordbruket och  p livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. 1990/91:99 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991. På


Utskottsberedning: -------1990/91:JoU27
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1990/91:99 (pdf, 2662 kB)

Proposition 1990/91:90

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:90 En god livsmiljö Prop. 1990/91:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för miljödepartementet samt cheferna för kommunikations- och jordbruksdepartementen,


Utskottsberedning: ----------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:NU40 1990/91:TU30 1990/91:UbU12 1990/91:UU19
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 34 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 262

Proposition 1990/91:90 (pdf, 195545 kB)

Proposition 1990/91:87

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt Prop. 1990/91:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för industridepartementet samt cheferna for kommunikations-jordbruks-


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------1990/91:AU13 1990/91:BoU14 1990/91:JoU25 1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38 1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (167 förslag): , , 84 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 330

Proposition 1990/91:87 (pdf, 17019 kB)

Proposition 1990/91:71

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:71 om lag om vissa dryckesförpackningar Prop. 1990/91:71 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 december 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: -1990/91:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:71 (pdf, 1260 kB)

Proposition 1990/91:36

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:36 om åtgärder mot miljöfarliga blybatterier Prop. 1990/91:36 Regeringen förelägger riksdagen vad som lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990 för den åtgärd och de ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: -----1990/91:JoU15
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:36 (pdf, 1316 kB)

Proposition 1990/91:31

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:31 om två nya nationalparker:Björnlandet och Djurö Prop. 1990/91:31 Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har upptagils i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: --1990/91:JoU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:31 (pdf, 245 kB)

Proposition 1990/91:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:28 om förlängd tid för registrering av licensområden för älgjakt  ProP- 1990/91:28 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:JoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1990/91:28 (pdf, 230 kB)

Proposition 1990/91:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Prop. 1990/91:25 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 november 1990 for de åtgärder


Utskottsberedning: ---------------------------------------1990/91:AU15 1990/91:BoU7 1990/91:FiU8 1990/91:JoU19 1990/91:JuU9 1990/91:KrU9 1990/91:NU17 1990/91:SfU6 1990/91:SfU8 1990/91:TU10 1990/91:UbU3
Riksdagsbeslut (76 förslag): , , 39 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1990/91:25 (pdf, 2704 kB)

Skrivelse 1990/91:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1990/91:6 med redogörelse för uppföljningen av förslag från delegationen för Miljöprojekt Göteborg Skr. 1990/91:6 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: 1990/91:JoU16 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1990/91:6 (pdf, 3094 kB)

Proposition 1990/91:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:4 om ändring i rennäringslagen 1971:437m.m. Prop. 1990/91:4 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 juni 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: -1990/91:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:4 (pdf, 6218 kB)

Proposition 1990/91:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:3 om skogsbruket i Qällnära skogar Prop. 1990/91:3 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 juni 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Mats


Utskottsberedning: --1990/91:JoU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1990/91:3 (pdf, 8557 kB)