Dokument & lagar (837 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:422 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2014/15:422 Kandidatur till FN:s säkerhetsråd av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige aviserade redan 2004 avsikten att kandidera till en av platserna i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Denna kandidatur har fått fullt nordiskt stöd, men vi konkurrerar med tre andra EU-länder om

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:422 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:421 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2014/15:421 Situationen i Iran för regimkritiska röster av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Studenten och aktivisten Bahareh Hedayat har dömts till tio års fängelse. Anklagelserna mot henne är att hon uppmuntrat kvinnors deltagande i studentgrupper, stött politiska reformer, motsatt sig

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:421 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:420 Rätten för samkönade par att adoptera internationellt av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det är i dag nästan tolvår sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Detta gäller både inhemsk och inte minst internationell adoption. Trots detta

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:419 Direktiv till flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:418 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:418 Ordning och reda i skönhetsindustrin av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Estetiska behandlingar eller i dagligt tal skönhetsingrepp är en del av samhället vare sig vi vill det eller inte. Nu handlar det om att snarast möjligt hjälpa alla kvinnor och män som råkar illa ut i samband

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:418 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:417 av Karin Enström (M)

Fråga 2014/15:417 Situationen för hbtq-personer i Palestina av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer. Det är av stor vikt att Sverige står upp hbtq-personers rättigheter särskilt i tider där länder stiftar lagar som kränker

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:417 av Karin Enström (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:416 Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Danmark och Finland har

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:415 Färjetrafik över Kvarken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Kvarken är ett havsområde söder om Bottenviken där det är som smalast mellan Sverige och Finland. Kvarkenfärjan som trafikerar sträckan har en avgörande betydelse för tillgängligheten mellan stora delar av norra Sverige och Finland.

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:414 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:414 Fler sjuksköterskor i vården av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Dagligen presenteras negativa prognoser för antalet sjuksköterskor. Enligt Vårdförbundet kommer det att saknas 15 000 specialistsjuksköterskor år 2035. År 2025 beräknas det saknas 11 000 specialistsjuksköterskor,

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:414 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:413 Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den ekonomiska brottsligheten är omfattande, och den grova brottsligheten tjänar stora pengar. Vissa ekobrott är relativt enkla att utreda, men effekten av att ställa styrelsen till

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:412 Politiska förutsättningar för ED95 av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Utsläppen från den svenska transportsektorn måste minska. Från tunga transporter är trenden dock att utsläppen fortsätter att öka. Avgörande för att ställa om tunga transporter är biodrivmedel. Ett exempel på biodrivmedel

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:411 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2014/15:411 Assistanshundar i offentliga lokaler av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Åsa Regnér S I dag har det blivit allt svårare att få ha med sig sitt hjälpmedel in på offentliga lokaler om hjälpmedlet utgörs av en ledarhund eller en assistanshund service- och signalhundDessa hundar har gett många människor

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:411 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:574 av Hans Linde (V)

Fråga 2014/15:574 Våldsamheter i Peru av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S Peru har den 23 maj utropat undantagstillstånd i södra delarna av landet efter våldsamma protester mot en koppargruva. Sedan drygt två månader tillbaka har lokalbefolkningen i Tambodalen i södra Peru protesterat mot den gruvexploatering

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:574 av Hans Linde (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:573 Ordning och reda i tandvården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det är djupt oroande uppgifter som nu framkommer om den svenska tandvården. En granskning visar att så många som 800 000 patienter kan ha fått felaktiga räkningar. Det är därtill många äldre människor, som behöver

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:572 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2014/15:572 Kostsamma vattenanslutningar av Caroline Szyber KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster används av flera kommuner, i synnerhet i expansiva kranskommuner till våra största städer, för att tvinga individuella fastighetsägare till vatten- och avloppsanslutning

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:572 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:571 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:571 Bemanningen för Skolforskningsinstitutets organisation av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I januari 2014 beslutade den förra alliansregeringen om ett direktiv till en särskild utredare för att förbereda och genomföra inrättandet av den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:571 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:570 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2014/15:570 Stöd till den förföljda folkgruppen rohingya av Sofia Damm KD till Statsrådet Isabella Lövin MP Under flera veckor har ett stort migrationsdrama utspelats i Andamansjön i Sydostasien. Uppåt 10 000 flyktingar från Burma och Bangladesh driver runt på havet i undermåliga båtar och har vägrats att komma

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:570 av Sofia Damm (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:569 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2014/15:569 Nationell beslutanderätt om handelspolitiken av Håkan Svenneling V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Just nu pågår förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet. Detta avtal har väckt visst medieintresse och har även debatterats flitigt av förespråkare

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:569 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:568 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:568 Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare av Robert Hannah FP till Statsrådet Per Bolund MP Aftonbladet har under maj månad kommit med flera viktiga avslöjanden om rötägg som svärtar ned mäklarbranschen. Generellt sett finns det inte ett utbrett problem i fastighetsmäklarbranschen

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:568 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:567 av Stig Henriksson (V)

Fråga 2014/15:567 Amerikanska B-52-plan på svenskt territorium av Stig Henriksson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Om några veckor simulerar amerikanska B-52-bombflygplan minfällning på svensk mark. Det sker den 520 juni under den Natoledda marinövningen Baltops 2015. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till dessa

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:567 av Stig Henriksson (V) (pdf, 77 kB)