Dokument & lagar (1 776 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:269 av Juholt, Håkan (s)

den 4 december Fråga 2006/07:269 Neddragning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder av Håkan Juholt s till statsrådet Sven Otto Littorin m Samhället måste vara berett att ta ansvar och ge stöd till arbetsplatser också för dem som har svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. I ett samhälle som kännetecknas

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:268 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 december Fråga 2006/07:268 Motorväg genom Skaraborg av Cecilia Widegren m till statsrådet Åsa Torstensson c Mellan Sveriges huvudstad och Sveriges andra stad finns det ingen motorväg år 2006 E 20 har av den gamla s-regeringen inte fått utvecklas på ett framtidsinriktat och tillväxtvänligt sätt. E 20 är på

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:267 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 december Fråga 2006/07:267 Influensavaccinering av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Maria Larsson kd Den årliga influensan som uppträder varje vinter kan vara allvarlig för personer som har nedsatt motståndskraft, till exempel på grund av sjukdom eller hög ålder. Flera hundratusen personer i Sverige

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:266 av Bouveng, Helena (m)

den 4 december Fråga 2006/07:266 Gärningsmän yngre än 15 år av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m Förra året gjordes det över 14 000 anmälningar där gärningsmännen var under 15 år. Flera av brottsoffren var unga. Anmälningarna lades ned då gärningsmännen inte var straffmyndiga. Ingen utredning

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:265 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 december Fråga 2006/07:265 Abortköer av Cecilia Widegren m till socialminister Göran Hägglund kd Under årets första sex månader ökade antalet aborter till 17 910. Detta är en ökning jämfört med de 17 499 aborter som genomfördes samma period förra året. Långa köer till vissa av landets abortkliniker gör

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:264 av Sjösten, Ulf (m)

den 4 december Fråga 2006/07:264 Handläggning av högskolors universitetsansökningar av Ulf Sjösten m till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Högskolan i Borås skickade för något år sedan in en ansökan om att bli universitet. Ett av syftena med att bli universitet är att få examinationsrätt för doktorander

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:263 av Bouveng, Helena (m)

den 4 december Fråga 2006/07:263 Frisök till gymnasiet av Helena Bouveng m till statsrådet Jan Björklund fp Riksdagen beslutade den 29 oktober 2006 att återkalla GY 07 inklusive förslaget om frisök för våra gymnasielever. I debatten under dagen framgick det att en proposition i frågan skulle komma längre fram.

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:318 av Hägg, Carina (s)

den 8 december Fråga 2006/07:318 Afrikas horn av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Afrikas horn, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan präglas av interna och gränsöverskridande konflikter. Sverige var aktivt i Mdagati, tog intiativ till Cordination and Monotoring Committee. Sverige har även

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:317 av Runegrund, Rosita (kd)

den 8 december Fråga 2006/07:317 Stöd till anhörigvård av Rosita Runegrund kd till statsrådet Maria Larsson kd Sedan början av 1990-talet har det skett stora nedskärningar av sjukvården och äldreomsorgen. För att kompensera detta har man successivt vältrat över vårdansvar på bland annat anhöriga, men utan att

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:316 av Engle, Kerstin (s)

den 8 december Fråga 2006/07:316 Äldres mobilitet och trafiksäkerhet av Kerstin Engle s till statsrådet Åsa Torstensson c Nyligen presenterades en studie om äldre bilförare med minnessvikt och risker i trafiken. Det framkom att läkarna inte tar med risken för trafikolyckor vid sin bedömning av patienter. Läkarna

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:551 av Johansson, Mats (m)

den 26 januari Fråga 2006/07:551 Hoten mot yttrandefriheten i Turkiet av Mats Johansson m till statsrådet Cecilia Malmström fp Listan över journalister världen över som mördats för att de yttrat sig fritt får ständigt nya tillskott. Efter Anna Politkovskaja tillfogades nyligen ett nytt namn: Hrant Dink. Under sitt

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:550 av Ceballos, Bodil (mp)

den 26 januari Fråga 2006/07:550 Ensamkommande barn av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Under 2006 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Eftersom det finns få kommuner som tar emot ensamkommande barn har situationen kraftigt försämrats med ökade köer till de få permanenta boendena

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:549 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:549 Värdig äldreomsorg av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har reagerat kraftfullt på de larmrapporter som har publicerats om vanvård inom äldreomsorgen. Ökade ekonomiska resurser om 1,35 miljarder kronor har tillskjutits, vilket är mycket bra.

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:548 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:548 Hörapparat på lika villkor av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Enligt svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvården erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller hjälpmedel faller dessa ofta mellan stolarna och det råder stora prisskillnader

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:547 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:547 Forskning för framtiden av Margareta Cederfelt m till utbildningsminister Lars Leijonborg fp En av många faktorer som bidrar till en god tillväxt med ett levande näringsliv och god arbetsmarknad är en väl utvecklad forskning. I Sverige har det ur ett historiskt perspektiv bedrivits

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:546 av Sjösten, Ulf (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:546 Lokal verksamhet för Sveriges Radio AB av Ulf Sjösten m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I sändningstillståndet för Sveriges Radio AB står det i 1 att SR ska sända fyra ljudradioprogram till hela landet varav ett ska ha regionalt uppdelat innehåll. I anslagsvillkoren

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:545 av Holma, Siv (v)

den 25 januari Fråga 2006/07:545 Mångkultur av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m År 2006 utsågs av den förra regeringen till ett mångkulturår. Avsikten med året var att få i gång en interkulturell process där majoritetskultur och minoritetskulturer samverkar och berikar varandra. Det är

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM33 KOM (2006) 735

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM33 Meddelande om den övergripande strategin för migration Justitiedepartementet 2007-01-29 Dokumentbeteckning KOM 2006 735 Meddelande från kommissionen till rådet: Den övergripande strategin för migration efter ett år: På väg mot en samlad europeisk migrationspolitik

2007-01-30

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM33 KOM (2006) 735 (doc, 81 kB)

Skriftlig fråga 2006/07:544 av Eriksson, Birgitta (s)

den 25 januari Fråga 2006/07:544 Jämviktsarbetslöshetsmål av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Finansministern själv och hans kolleger har såväl i valrörelsen som under tiden efter valsegern hävdat att Sverige har massarbetslöshet eller ett utanförskap på mellan en miljon och en och en halv

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM32 COM(2006) 614 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM32 Meddelande om Vuxnas lärande Utbildningsdepartementet 2007-01-28 Dokumentbeteckning COM2006 614 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Adult learning: It is never too late to learn Sammanfattning I sitt meddelande Vuxnas lärande: Det är aldrig för sent att lära

2007-01-29

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM32 COM(2006) 614 final (doc, 76 kB)