Dokument & lagar (1 383 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:663 av Hultqvist, Peter (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:663 Branschprogram av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under den förra regeringens tid så initierades starten av så kallade branschprogram där industri, akademi och forskningsinstitut samverkade. Syftet var att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:683 av Olander, Ronny (s)

den 27 februari Fråga 2008/09:683 Trafikskadeersättning till barn av Ronny Olander s till justitieminister Beatrice Ask m I dag bedömer statligt styrda Trafikskadenämnden ett barns ersättning vid trafikskada. Nämnden gör en beräkning av ersättningen för framtida inkomstbortfall utifrån barnets framtidsutsikter.

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM86 KOM (2008) 892 slutlig

FPM20080986 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM86 Nytt stödprogram till film Media Mundus Kulturdepartementet 2009-02-26 Dokumentbeteckning KOM 2008 892 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer

2009-02-26

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM86 KOM (2008) 892 slutlig (doc, 86 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:9 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september Fråga 2008/09:9 Förenklingar för livsmedelsföretagare av Krister Örnfjäder s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Regeringen har utlovat enklare och effektivare livsmedelkontroller för att minska pappersarbetet och kostnaderna för den enskilde företagaren. Tanken är att antalet kontroller

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:8 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september Fråga 2008/09:8 Koldioxidutsläppen på Arlanda av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Arlanda flygplats riskerar att stängas om inte utsläppen av koldixid sänks till 1990 års nivåer senast år 2011. De ökade utsläppsnivåerna beror till stor del på att bil- och busstrafiken ut till

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:7 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september Fråga 2008/09:7 Båtnäringen och strandskyddet av Krister Örnfjäder s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett förslag till lättnader i strandskyddet är nu ute på remiss. Av remissförslaget framgår det att båtnäringen måste ansöka om dispens från strandskyddet vilket företag inom exempelvis skogsbruket,

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:6 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september Fråga 2008/09:6 Djurskyddstillsyn av Krister Örnfjäder s till miljöminister Andreas Carlgren c Från nyåret kommer länsstyrelserna att ta över kommunernas djurskyddstillsyn. Det finns nu en stor oro ute i landet att de pengar som regeringen avsätter för den nya djurskyddskontrollen hos länsstyrelserna

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:5 av Brink, Josefin (v)

den 16 september Fråga 2008/09:5 Incitamentseffekter av förändrad fastighetsskatt av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m I en rapport till Finanspolitiska rådet konstaterar Ann Öberg att de förändringar som gjorts rörande fastighetsskatten har varit negativa. Rapporten bygger på en vetenskaplig

Inlämnad: 2008-09-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:4 av Brink, Josefin (v)

den 16 september Fråga 2008/09:4 Strejk mot dödsstraff och tortyr i Iran av Bodil Ceballos mp till utrikesminister Carl Bildt m Omkring 200 kurdiska samvetsfångar hungerstrejkar sedan omkring tre veckor runt om i Irans fängelser. De strejkar mot användandet av dödsstraff och mot den tortyr de regelmässigt utsätts

Inlämnad: 2008-09-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:3 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 september Fråga 2008/09:3 Utvisningar till Libyen av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Sverige har vid upprepade tillfällen fällts för brott mot tortyrkonventionen. Ett mycket uppmärksammat fall är utvisningen av de två egyptier som mot diplomatiska garantier skickades tillbaka till Egypten.

Inlämnad: 2008-09-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:2 av René, Inger (m)

den 16 september Fråga 2008/09:2 Skolbespisningen och inköp av torsk av Birgitta Eriksson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Torskbeståndet i Östersjön har sjunkit de senaste tio åren samtidigt som det illegala fisket brett ut sig. Så mycket som varannan torsk i Östersjön kan vara svartfiskad. Samtidigt

Inlämnad: 2008-09-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:19 av Plass, Maria (m)

den 19 september Fråga 2008/09:19 Hot mot svenska skogar av Maria Plass m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den svenska skogen ägs till 51 procent av enskilda, privata skogsägare. Flera av dessa har drabbats av vinterstormar i södra Sverige, till exempel Gudrun och Per. Skogsstyrelsen bedömer att mellan

Inlämnad: 2008-09-19 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:18 av Andersson, Jan R (m)

den 19 september Fråga 2008/09:18 Stavningen av utländska namn i allmänna handlingar av Jan R Andersson m till statsrådet Mats Odell kd Vårt svenska språk är i ständig förändring. Inslag av olika kulturer och en diversifierad befolkning gör att det språk vi använder förändras varje dag. Samtidigt som inslaget

Inlämnad: 2008-09-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:17 av Runegrund, Rosita (kd)

den 19 september Fråga 2008/09:17 Föräldrautbildning för utsatta grupper av Rosita Runegrund kd till socialminister Göran Hägglund kd Sedan 1980 har alla blivande och nyblivna föräldrar tillgång till föräldrautbildning. Dessa utbildningar arrangeras inom ramen för mödra- och barnhälsovården. Utbildningarna kan skilja

Inlämnad: 2008-09-19 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:16 av Widegren, Cecilia (m)

den 18 september Fråga 2008/09:16 Polisverksamhet i polisområdenas ytterkanter av Cecilia Widegren m till justitieminister Beatrice Ask m Med regelbundenhet kan man läsa rapporter om hur polisens ledningscentral i Västra Götaland har haft svårigheter att leda rätt och det har varit problem för allmänheten att komma

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:15 av Green, Monica (s)

den 18 september Fråga 2008/09:15 Sveriges situation i den internationella bankkrisen av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Statsrådet har i två frågor rörande eventuella bankkrisproblem för Sverige uttryckt uppfattningen att vi är i det närmaste immuna mot påverkan av den internationella kreditoron.

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:14 av Enochson, Annelie (kd)

den 18 september Fråga 2008/09:14 Våldet mot Indiens kristna minoritet av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Våldet mot den kristna minoriteten i Orissa i Indien blossade återigen upp efter mordet på en ledare för det hindunationalistiska partiet VHP, i slutet av augusti. Maoistiska rebeller

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:13 av Hoff, Hans (s)

den 18 september Fråga 2008/09:13 Globala finanskrisen av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd Den globala finanskrisen förvärras nu dag för dag. Frågan är nu inte om fler banker och finansinstitut kommer att drabbas av konkurser. Frågan är snarast vilka som är näst på tur och hur allvarligt detta kommer att

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:12 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september Fråga 2008/09:12 Spelmonopol av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Den utredning som nu pågår om spel- och lotterifrågor ska vara klar i december 2008. Om staten beslutar sig för att sälja ut hela eller delar av Svenska Spel AB så uppstår en rad frågor som behöver besvaras. Överskottet

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:11 av Lundh, Fredrik (s)

den 17 september Fråga 2008/09:11 Internationellt arbete mot barnpornografi av Fredrik Lundh s till justitieminister Beatrice Ask m Financial Action Task Force, FATF, är ett mellanstatligt organ, som verkar för att utveckla regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I juli i år tog Brasiliens

Inlämnad: 2008-09-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)