Dokument & lagar (1 162 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:311 av Sachet, Ameer (s)

den 9 december Fråga 2009/10:311 Körkort för ID-kortslösa av Ameer Sachet s till statsrådet Åsa Torstensson c En stor grupp utländska medborgare saknar i dag identitetshandlingar. När Svensk Kassaservice lades ned fanns inte längre någon myndighet som kunde utfärda ID-kort och det tog regeringen mer än ett halvår

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:310 av Sachet, Ameer (s)

den 9 december Fråga 2009/10:310 Åtgärder för att underlätta ID-kortsanskaffning av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i landet. I uppdraget från regeringen som Skatteverket fick hösten

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:309 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 9 december Fråga 2009/10:309 Massarresteringar av studenter i Iran av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Demonstrationerna mot regimen i Iran fortsätter. Den 7 december 16:e Azar i den islamiska kalendern inträffade nya demonstrationer vid Teherans universitet, trots att regimens säkerhetsstyrkor

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:308 av Lövendahl, Torbjörn (s)

den 9 december Fråga 2009/10:308 Uppåkra Arkeologiska Center av Torbjörn Lövendahl s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Intill Uppåkra kyrka i min hemkommun Staffanstorp visar undersökningar att det finns unika rester från en omfattande bebyggelse. Denna grundades redan innan Kristi födelse och utgjorde

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:307 av Lövendahl, Torbjörn (s)

den 9 december Fråga 2009/10:307 Nationell kampanj för användning av brandvarnare av Torbjörn Lövendahl s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den djupt tragiska villabranden natten mot den 2 september i år i min hemkommun Staffanstorp ledde till att en ung mamma och hennes fyra barn avled av koloxidförgiftning

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:306 av Lövendahl, Torbjörn (s)

den 9 december Fråga 2009/10:306 Vanvård av kor av Torbjörn Lövendahl s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt vad som uppges i Sydsvenska Dagbladet lördagen den 5 december 2009 har en familj vid samma gård under 14 år kringgått förbud mot att hantera djur. Nu har polisen omhändertagit 34 vanvårdade kor

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:305 av Björlund, Torbjörn (v)

den 9 december Fråga 2009/10:305 Samhalls arbetsmiljöansvar av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter de oroande skriverierna om problemen i Spånga vid en återvinningsanläggning måste man ställa sig frågan hur Samhall klarar av att bevaka hur deras anställda, som via bemanningsverksamhet,

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:304 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:304 Antalet platser för intagna inom Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Från 2004 har Kriminalvården fått nästan 2,5 miljarder kronor mer i anslag. Antalet tillkomna platser har emellertid inte ökat i den grad man skulle kunna förvänta sig. Tvärtom

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:303 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:303 Förebyggande insatser mot våld av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns många frivilliga krafter som arbetar för att öka tryggheten för kvinnor som utsatts för våld. Kvinnotjej- och brottsofferjourer gör ett oersättligt arbete för att ge stöd till kvinnor

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:302 av Bodström, Thomas (s)

den 8 december Fråga 2009/10:302 Kvinnor och barn som brottsoffer av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Från Socialstyrelsen har det nyligen kommit en rapport om att kvinnor och barn som drabbas av våld från närstående inte får tillräcklig hjälp från kommunerna. Det är allvarlig kritik som kommer

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:301 av Sachet, Ameer (s)

den 8 december Fråga 2009/10:301 Situationen i Bosnien och Hercegovina av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m I det krigshärjade Bosnien-Hercegovina råder en extremt hög arbetslöshet. Under de senaste månaderna beräknas omkring 73 000 arbetstillfällen ha gått förlorade. Stora delar av befolkningen

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:300 av Sachet, Ameer (s)

den 8 december Fråga 2009/10:300 Kurdernas situation av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Kurderna i Irak har ett självstyre och är i full färd med att bygga en demokratisk region inom ramen för den irakiska federationen. Samtal och diskussioner om kurderna pågår i Turkiet. Kurderna i Iran och Syrien

Inlämnad: 2009-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:314 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 9 december Fråga 2009/10:314 Arbetsgivarintyg från företag som upphört av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den första januari år 2010 riskerar minst 16 000 personer att skrivas ut från Försäkringskassans sjukförsäkring på grund av de nya reglerna. Dessa personer kommer

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM37 KOM (2009) 622

FPM20091037 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM37 Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ Statsrådsberedningen 2009-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2009 622 Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ Sammanfattning Med Lissabonfördraget får allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken. Genom

2009-12-09

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM37 KOM (2009) 622 (doc, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM36 KOM (2009) 591

FPM20091036 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM36 Meddelande om en bättre fungerande livsmedelskedja i Europa Jordbruksdepartementet 2009-12-08 Dokumentbeteckning KOM 2009 591 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En

2009-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM36 KOM (2009) 591 (doc, 79 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:324 av Oskarsson, Christina (s)

den 10 december Fråga 2009/10:324 Förändring av semesterlagen av Christina Oskarsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Statsministern besvarade i riksdagen den 26 november en fråga om förändringarna i semesterlagen. Statsministern menade i sitt svar att dessa utgick från hur vi har uppfattat att den svenska

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:323 av Hägg, Carina (s)

den 10 december Fråga 2009/10:323 Vräkning av barn av Carina Hägg s till statsrådet Maria Larsson kd Den rådande lågkonjunkturen har gjort tusentals människor arbetslösa, vilket leder till att många familjer hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. Enbart i Jönköpings län har antalet mottagare av socialbidrag ökat

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:335 av Hultqvist, Peter (s)

den 14 december Fråga 2009/10:335 Presstödet av Peter Hultqvist s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m EU-kommissionen har i en skrivelse till den svenska regeringen anfört att de nuvarande reglerna för driftstödet till dagspressen inte är förenligt med gemenskapsreglerna. Man accepterar dock grunderna

Inlämnad: 2009-12-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:334 av Acketoft, Tina (fp)

den 14 december Fråga 2009/10:334 Immigranters rättigheter i Sverige av Tina Acketoft fp till justitieminister Beatrice Ask m Europarådets antitortyrkommitté presenterade i dag, den 11 december 2009, sin rapport över den fjärde inspektionen av Sverige. Rapporten uppmärksammar och anmärker på Sveriges behandling

Inlämnad: 2009-12-14 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:333 av von Arnold, Otto (kd)

den 11 december Fråga 2009/10:333 Ersättning för avbrott på elnät av Otto von Arnold kd till näringsminister Maud Olofsson c Med avbrottsersättningen har elnätsbolagen fått incitament för att i snabb takt se över och rusta upp sina elnät. Kritik har under åren framförts mot att lagen bland annat inte tar hänsyn

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)