Dokument & lagar (956 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:226 av Halef, Robert (KD)

den 8 december Fråga 2011/12:226 Skydd för kristna minoriteter i Irak av Robert Halef KD till utrikesminister Carl Bildt M Nyligen blev över 20 butiker som ägs av kristna syrianer, kaldéer och assyrier vandaliserade av kurder i norra Irak. Detta kan man ta del av på internet, på Youtube. De kristna minoriteterna

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:225 av Axelsson, Lennart (S)

den 8 december Fråga 2011/12:225 Besked om den personliga assistansen av Lennart Axelsson S till statsrådet Maria Larsson KD Vi socialdemokrater, i likhet med representanter för flera andra partier, är väldigt oroade över utvecklingen inom funktionshindersområdet. Vi får ofta lyssna till berättelser om hur människor

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:224 av Hallengren, Lena (S)

den 8 december Fråga 2011/12:224 Barnen och de mänskliga rättigheterna av Lena Hallengren S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter står det att rättigheterna ska behandlas på olika nivåer

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:219 av Lindestam, Åsa (S)

den 7 december Fråga 2011/12:219 Resor hem från BB för asylsökande mödrar av Åsa Lindestam S till statsrådet Tobias Billström M I Söderhamns-Kuriren skrivs i dag om hur nyförlösta asylsökande mödrar lämnas vid porten utan att det finns något ansvar för vare sig landstinget eller Migrationsverket att se till att

Inlämnad: 2011-12-07 Besvarare: Tobias Billström (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM43 KOM(2011) 425, KOM(2011) 416, KOM(2011) 424, KOM(2011) 418, KOM(2011) 417

FPM20111243 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM43 Förslag till EU:s gemensamma fiskeripolitik Landsbygdsdepartementet 2011-12-07 Dokumentbeteckning KOM2011 425 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken KOM2011 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM43 KOM(2011) 425, KOM(2011) 416, KOM(2011) 424, KOM(2011) 418, KOM(2011) 417 (doc, 98 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:223 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 8 december Fråga 2011/12:223 EU-moms för ideell sektor av Mikael Oscarsson KD till finansminister Anders Borg M Momsbefrielsen för viss verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har under flera år varit en varnagel i ögat på EU-kommissionen, eftersom kommissionen hävdar att detta inte harmonierar med momsdirektivet.

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:222 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 8 december Fråga 2011/12:222 Hamnbanan i Göteborg av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Hamnbanan i Göteborg med Marieholmsbron har av näringslivets transportråd, Volvo och Göteborgs hamn pekats ut som den viktigaste infrastrukturåtgärden i Sverige. Den ligger i plan

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:221 av Andersson, Ulla (V)

den 8 december Fråga 2011/12:221 Naken blankning av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M Blankning innebär att en säljare säljer ett värdepapper som säljaren inte äger i avsikt att köpa tillbaka ett identiskt värdepapper vid ett senare tillfälle till ett lägre pris. Det är alltså en operation där man

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:220 av Sonidsson, Eva (S)

den 8 december Fråga 2011/12:220 Kustbevakningens utökade uppdrag av Eva Sonidsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55 föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM44 KOM (2011) 730

FPM20111244 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM44 Förordning om administrativt samarbete på punktskatteområdet Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2011 730 Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter Sammanfattning Den nuvarande förordningen om

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM44 KOM (2011) 730 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM46 KOM(706) slutlig

FPM20111246 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM46 Förordning som etablerar ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM706 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättandet av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor

2011-12-09

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM46 KOM(706) slutlig (doc, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM45 KOM(2011) 714

FPM20111245 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM45 Omarbetning av ränte/royaltydirektivet Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM2011 714 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM45 KOM(2011) 714 (doc, 72 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:210 av Olsson, Lena (V)

den 5 december Fråga 2011/12:210 Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap. 8 regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:209 av Johansson, Wiwi-Anne (V)

den 5 december Fråga 2011/12:209 Öppen debatt om pensionssystemet av Wiwi-Anne Johansson V till statsrådet Ulf Kristersson M Den 11 november 2011 hölls ett seminarium kring pensionssystemet. Temat var om pensionssystemet håller vad det lovat. På flera punkter kan vi se att det inte blev som det sades. För några

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Ulf Kristersson (M)

Skriftlig fråga 2011/12:208 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 5 december Fråga 2011/12:208 Företagares möjlighet till arbetsträning av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M En företagare i min hemkommun Katrineholm fick stroke. Efter fem månader ville han prova att vara på jobbet några timmar, det vill säga arbetsträna i sitt kommanditbolag. Men då fick

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Ulf Kristersson (M)

Skriftlig fråga 2011/12:212 av Pehrson, Johan (FP)

den 6 december Fråga 2011/12:212 Åtgärder för att stoppa användningen av khat av Johan Pehrson FP till justitieminister Beatrice Ask M Khat är en amfetaminliknande drog som odlas i Kenya. Enligt polis, tull och socialarbetare ökar khatmissbruket stadigt i Sverige. Bara under 2010 beslagtogs sammanlagt 13,8 ton

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:211 av Andersson, Johan (S)

den 6 december Fråga 2011/12:211 Ratificering av ILO 94 av Johan Andersson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Riksdagen fattade beslut den 16 juni 2011 att tillkännage till regeringen som sin mening att Sverige bör ratificera ILO 94. En ratificering skulle innebära att man underlättar att upprätthålla

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:213 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:213 Arbetslösheten i Jönköpings län av Carina Hägg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Arbetslösheten är fortsatt hög i Jönköpings län samtidigt som arbetsmarknaden viker nedåt. SCB:s statistik för tredje kvartalet 2011 visade en arbetslöshet på 5,6 procent. Motsvarande

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:217 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:217 Al-Shabab av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon har tidigare fördömt al-Shababs angrepp. Organisationen klassas av flera länder och säkerhetstjänster som en terrororganisation. Anhängare finns även i Sverige men jag efterfrågar här

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:216 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:216 Elektrifiering av järnväg av Carina Hägg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M En elektrifiering av det så kallade y:et, VärnamoNässjö och VaggerydJönköping, är beräknad till en kostnad av ca 400 miljoner. En satsning på tåg är viktig för pendling till högskolorna i Växjö,

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)