Dokument & lagar (1 710 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:34 Skolgång för barn till EU-migranter av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste årens rörlighet för inte minst den romska minoriteten i Europa har vållat mycket debatt. Ett alltför ofta bortglömt perspektiv i diskussionen är dock utbildning för EU-migranternas barn. Utanförskap

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:33 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:33 Skolgång för nyanlända av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste årens oroligheter i främst Syrien och Irak har nu lett fram till en fullständig humanitär katastrof. Med förhoppning om ett bättre liv, eller med den enkla önskan om att försöka värna sitt och sin familjs

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:33 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:32 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2015/16:32 Bortförda barn vid barn- och tvångsäktenskap av Birgitta Ohlsson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Höstterminen är igång på svenska skolor. Men skolbänkar gapar tomma efter barn som aldrig kom tillbaka efter sommarlovet. Barn som har blivit bortgifta eller könsstympade under

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:32 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:31 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:31 Försämrade drivkrafter för högre utbildning av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige ska konkurrera genom att vara ett kunskapssamhälle och inte genom att vara ett låglönesamhälle. Det är en devis som länge präglat den svenska samhällsdebatten. När vänsterregeringen häromdagen

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:31 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:30 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:30 Blekinge tekniska högskolas framtid av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S När vänsterregeringen häromdagen presenterade höstbudgeten meddelades det att statens stöd till Blekinge tekniska högskola BTH sjunker från 258 miljoner kronor till 242 miljoner kronor. Minskade anslag kommer

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:30 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:3 av Mats Persson (FP)

Fråga 2015/16:3 Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2008 infördes en lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagen innebär att statliga myndigheter har en plikt att informera varandra

Inlämnad: 2015-09-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:3 av Mats Persson (FP) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:29 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:29 Prioritering av SRHR av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Det finns en stor oro för att den rödgröna regeringen inte tar frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på allvar. SRHR, som det förkortas, är en så kallad motvindsfråga där Sverige sedan länge stått upp för varje

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:29 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:28 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2015/16:28 Sjukdomar vid hundavel av Birgitta Ohlsson FP till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige finns 341 registrerade hundraser. Då en hundras ökar snabbt i popularitet innebär det per automatik ökad avel, mer import och därmed mer pengar i omsättning. Då efterfrågan ökar blir också antalet oseriösa aktörer

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:28 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:27 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:27 Enprocentsmålet av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP I dagens Svenska Dagbladet den 23 september 2015 anklagas biståndsminister Isabella Lövin och den rödgröna regeringen för att trixa med biståndsmedel. Det är naturligtvis beklagligt eftersom Sverige länge haft gott anseende i biståndsfrågor.

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:27 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:26 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:26 Gröna fonden av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP I dagens Svenska Dagbladet den 23 september 2015 anklagas biståndsminister Isabella Lövin och den rödgröna regeringen för att trixa med biståndsmedel. Det är naturligtvis beklagligt eftersom Sverige länge haft gott anseende i biståndsfrågor.

Inlämnad: 2015-09-23 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:26 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:25 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:25 De svenska mjölkböndernas situation av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S De senaste månaderna har de svenska mjölkböndernas allt akutare situation blivit alltmer uppenbar. På grund av höga kostnader och ett lågt mjölkpris halkar lönsamheten efter, och många bönders verksamhet är direkt

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:25 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:24 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:24 Elområden samt förseningen av Sydvästlänken av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt är dyrare

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:24 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:23 Stöd till brottsofferjourerna Luleåmodellen av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen besökte jag Luleå kommun och den lokala brottsofferjouren. De har en mycket fin verksamhet som i grunden bygger på ideella krafter. Men genom att också kommunen och det lokala

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:22 av Per Åsling (C)

Fråga 2015/16:22 Regionaliserad läkarutbildning i norra Sverige av Per Åsling C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Läkarprogrammet vid Umeå universitet utökades och drivs sedan 2011 i regionaliserad form på fyra orter: Umeå, Östersund, Luleå och Sundsvall. Regionaliseringen skedde efter uppvaktningar av regeringen

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:22 av Per Åsling (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:21 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:21 Neddragning på vuxenutbildning av Roger Haddad FP till Statsrådet Aida Hadzialic S Regeringen har nyligen som ett av sina förslag i budgeten presenterat en nationell prioritering av vuxenutbildningen. Hur dessa medel ska fördelas och prioriteras är också känt sedan tidigare satsningar som alliansregeringen

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:21 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:20 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:20 Beredningen av nya Natura 2000-områden på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen utlyser 15 nya Natura 2000-områden på Gotland, samtidigt som regeringen utökar 10 befintliga

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:20 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:2 av Patrik Björck (S)

Fråga 2015/16:2 Småskalig vattenkraft av Patrik Björck S till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Jag har kontaktats av ägare till små vattenkraftverk i min valkrets i Skaraborg. En statlig utredning har lämnat ett betänkande, I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler Utredningen har väckt stor

Inlämnad: 2015-09-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:2 av Patrik Björck (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:19 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2015/16:19 Neddragningar av landsbygdsprogrammet av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det var så sent som i våras som landsbygdsprogrammet äntligen trädde i kraft. Programmet innehåller viktiga pengar för att vi ska kunna investera och utveckla den svenska landsbygden. Det handlar om pengar till

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:19 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:18 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:18 Resultatuppföljning på anordnar- och utbildningsnivå av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Yrkeshögskolan YH har utvecklats snabbt de senaste åren och fyller i dag en viktig funktion för kompetens- och karriärutveckling i det svenska utbildningssystemet. Den nuvarande regeringen har aviserat

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:18 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:17 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2015/16:17 Regeringens förslag att göra det mindre lönsamt för äldre att arbeta av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är fantastiskt att allt fler människor i Sverige lever allt längre. Det ställer dock krav på att fler arbetar mer och längre för att finansiera viktiga välfärdsverksamheter.

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:17 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)