Dokument & lagar (358 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:473 av Pethrus-Engström, Désirée (kd)

den 15 december Fråga 2003/04:473 av Désirée Pethrus-Engström kd till kulturminister Marita Ulvskog om julkalendern och sexualiseringen av det offentliga rummet I årets julkalender förekommer en rättmätigt kritiserad scen där en liten pojke tar en kvinnlig lärare på brösten. Scenen visar på en oroande utveckling. Frågan

Inlämnad: 2003-12-15 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:457 av Hagberg, Liselott (fp)

den 12 december Fråga 2003/04:457 av Liselott Hagberg fp till kulturminister Marita Ulvskog om radioskugga I Gnesta kommun, i Södermanland, bor ca 10 000 personer. Kommunen är belägen cirka en timmas resa från Stockholm. Med andra ord ligger den centralt placerad geografiskt sett, trots detta befinner sig boende i

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:466 av Wikström, Cecilia (fp)

den 12 december Fråga 2003/04:466 av Cecilia Wikström fp till statsminister Göran Persson om statsrådets och mediernas oberoende Kulturministern har under den senaste tiden låtit förstå att hon anser att DN och DI har bevakat Skandiaskandalen på ett bristfälligt sätt. Hon menar att detta skulle bero på att Bengt Braun,

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:452 av Höij, Helena (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:452 av Helena Höij kd till kulturminister Marita Ulvskog om Telemuseets framtid I 140 år har staten via Televerket ansvarat för Telemuseet som är förlagt till Tekniska museet. Nu har dock Telia Sonera, gamla Televerket, valt att inte längre betala för verksamheten. Detta är mycket olyckligt.

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:451 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:451 av Gunilla Tjernberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om lärlingsutbildning ett sätt att rädda hantverksyrkerna Inom en tioårsperiod riskerar uppemot 300 hantverksyrken att mer eller mindre försvinna då 100 000 hantverkare kommer att gå i pension. Utbildningsmöjligheter saknas

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:416 av Wikström, Cecilia (fp)

den 8 december Fråga 2003/04:416 av Cecilia Wikström fp till kulturminister Marita Ulvskog om Svenska Akademiens ordbok, SAOB Post och Inrikes Tidningar,PoIThar utgivits av Svenska Akademien sedan 1645. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen som i korthet går ut på att avskaffa annonseringsobligatoriet

Inlämnad: 2003-12-08 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:398 av Linander, Johan (c)

den 4 december Fråga 2003/04:398 av Johan Linander c till kulturminister Marita Ulvskog om uvecklande av lokal och regional TV Sveriges Television har nyligen försämrat sin mångfald av regionalt producerade TV-program och i stället valt en ännu mer centraliserad produktion. Fortfarande har TV 4 lokala nyhetssändningar

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:396 av Holma, Siv (v)

den 3 december Fråga 2003/04:396 av Siv Holma v till kulturminister Marita Ulvskog om film för minoriteter När det nu gällande filmavtalet förhandlades fram fanns ännu ingen lagstiftning om de nationella minoriteterna. I och med erkännandet av de nationella minoriteterna har vi ett nytt åtagande: deras respektive språk

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:380 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 1 december Fråga 2003/04:380 av Gunnar Nordmark fp till kulturminister Marita Ulvskog om public service utredningen Vid sitt sammanträde den 9 oktober 2003 fattade regeringen beslut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att ta fram ett underlag om de villkor som ska gälla för radio och TV i

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:367 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 december Fråga 2003/04:367 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturminister Marita Ulvskog om Telemuseets framtid Telemuseums nämnd beslutade den 20 november i år att stänga Telemuseet den 15 januari 2004. Bakgrunden är att en långsiktig finansiering inte har kunnat hittas. Telia Sonera och Ericsson kommer

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:366 av Ångström, Yvonne (fp)

den 1 december Fråga 2003/04:366 av Yvonne Ångström fp till kulturminister Marita Ulvskog om ny myndighet för arkivering av bild-ljud- och skrivet material Just nu pågår två utredningar som gäller arkivering av ljud- och bildmaterial hos Statens ljud- och bildarkiv samt om Kungliga bibliotekets arkiv med tidningar,

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:365 av Wikström, Cecilia (fp)

den 28 november Fråga 2003/04:365 av Cecilia Wikström fp till kulturminister Marita Ulvskog om sändningstillstånd i det digitala marknätet För närvarande pågår beredningen av ansökningar om nya sändningstillstånd i det digitala marknätet. Radio- och TV-verket har presenterat sitt förslag till vilka av de sökande som

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:302 av Olsson, Kent (m)

den 20 november Fråga 2003/04:302 av Kent Olsson m till kulturminister Marita Ulvskog om teaterrekvisitan på Drottningholms Slottsteater I Dagens Nyheter den 14 november 2003 kunde man under rubriken Skandalös förvaring av unik kulturskatt läsa om att unik teaterrekvisita sakta men säkert förstörs på grund av undermålig

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:298 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2003/04:298 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturminister Marita Ulvskog om Gotlands tre internationella kulturcentrum Det finns tre internationella kulturcentrum på Gotland: Baltic Art Center BACVisby Internationella Tonsättarcentrum VITC och Östersjöns Författar- och översättarcentrum

Inlämnad: 2003-11-19 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:255 av Wahlgren, Marie (fp)

den 14 november Fråga 2003/04:255 av Marie Wahlgren fp till kulturminister Marita Ulvskog om Telemuseums framtid Sverige har en stolt tradition inom många tekniska områden, bland annat telekommunikation. Samtidigt har teknisk vetenskap en allmänt svag ställning i det svenska samhället. Ungas möjligheter att hitta arenor

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:216 av Kollmats, Lennart (fp)

den 6 november Fråga 2003/04:216 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om publicering av kyrkoskatter på nätet På Historiska museets hemsida finns numera framtaget ett fantastiskt uppslagsverk om medeltida bildkonst, där skatterna framför allt finns i kyrkor. Det finns foton och detaljerade uppgifter

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:215 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 november Fråga 2003/04:215 av Ingegerd Saarinen mp till kulturminister Marita Ulvskog om plundring av irakiska kulturföremål Sedan det förra Irakkrigets slut har det pågått en omfattande plundring av fornlämningar runtom i landet. Denna plundring pågår av allt att döma i oförminskad skala och utbudet av irakiska

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:164 av Engelhardt, Christer (s)

den 29 oktober Fråga 2003/04:164 av Christer Engelhardt s till kulturminister Marita Ulvskog om hittelön vid fornfynd I den svenska jorden ligger en mängd föremål som kan ge viktiga bidrag till att öka kunskapen om vår historia. Det är angeläget att allmänheten känner ett engagemang och ett ansvar att rapportera fynd.

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:32 av Linna, Elina (v)

den 26 september Fråga 2003/04:32 av Elina Linna v till kulturminister Marita Ulvskog om Sverigefinländarnas arkiv Sverigefinländarnas arkiv har under sina 26 verksamma år utvecklats från invandrararkiv till nationellt minoritets- och forskningsarkiv. Det har fått mycket uppskattning för sina många angelägna projekt

Inlämnad: 2003-09-26 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:25 av Andersson, Johan (s)

den 25 september Fråga 2003/04:25 av Johan Andersson s till kulturminister Marita Ulvskog om samarbetet stat och kommun om nationella kulturarv Eslövs kommun förvärvade 1984 Lagerhuset från staten. Verksamheten som lagerhus för spannmål var då på upphällningen och kommunens avsikt med förvärvet var att på den attraktiva

Inlämnad: 2003-09-25 Besvarare: Marita Ulvskog (S)