Dokument & lagar (956 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:239 av Olofsson, Eva (V)

den 13 december Fråga 2011/12:239 Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor av Eva Olofsson V till statsrådet Nyamko Sabuni FP Det har kommit till min kännedom att en ny svensk studie visar att en tredjedel av personalen på akutmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm, Nordens största akutmottagning,

Inlämnad: 2011-12-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:238 av Pärssinen, Raimo (S)

den 12 december Fråga 2011/12:238 Taxibranschen och redovisningscentraler av Raimo Pärssinen S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M År 2004 föreslog taxiutredningen redovisningscentraler. Under valperioden 20062010 har jag flerfaldiga gånger interpellerat berörda statsråd i frågan utan att något hänt. I november

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:237 av Karlsson, Anders (S)

den 12 december Fråga 2011/12:237 Tullverkets beslag i postförsändelser av Anders Karlsson S till finansminister Anders Borg M Kontrollerna av postförsändelserna utgör ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid postorderförsäljning eller liknande försäljning. Genom en årlig skrivelse

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:236 av Karlsson, Anders (S)

den 12 december Fråga 2011/12:236 Taxibranschen och redovisningscentraler av Anders Karlsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M År 2004 föreslog taxiutredningen redovisningscentraler. Under valperioden 20062010 har det flerfaldiga gånger ställts frågor och interpellerats utan att något hänt. I november

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:235 av Karlsson, Anders (S)

den 12 december Fråga 2011/12:235 Kuben och organiserad brottslighet av Anders Karlsson S till justitieminister Beatrice Ask M Skatteverkets register Kuben i Malmö har varit centralt i arbetet mot den grova, organiserade brottsligheten, GOB. Genom att komma åt de kriminellas brottsvinster och åtala dem för ekonomisk

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:234 av Åsling, Per (C)

den 12 december Fråga 2011/12:234 Kvalificerade arbetstillfällen vid Statens folkhälsoinstitut av Per Åsling C till socialminister Göran Hägglund KD År 2005 beslutades att Statens folkhälsoinstitut skulle omlokaliseras till Östersund som kompensation för de försvarsnedläggningar som drabbade regionen hårt. Omlokaliseringen

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:233 av Hägg, Carina (S)

den 12 december Fråga 2011/12:233 Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM50 SEK(2011) 1048, Faktapromemoria 2011/12:FPM12

FPM20111250 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM50 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Armenien Justitiedepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning SEK2011 1048 Rekommendation från kommissionen till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM50 SEK(2011) 1048, Faktapromemoria 2011/12:FPM12 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM49 KOM(2011) 720, KOM(2011) 726, KOM(2011) 722, KOM(2011) 723, KOM(2011) 725, KOM(2011) 721, KOM(2011) 724, KOM(2011) 728, KOM(2011) 727, KOM(2011) 715

FPM20111249 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM49 Rysslands WTO-anslutning Utrikesdepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning KOM2011 720 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i Världshandelsorganisationens relevanta insats om Ryska federationens anslutning till

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM49 KOM(2011) 720, KOM(2011) 726, KOM(2011) 722, KOM(2011) 723, KOM(2011) 725, KOM(2011) 721, KOM(2011) 724, KOM(2011) 728, KOM(2011) 727, KOM(2011) 715 (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM48 KOM(2011) 439 slutlig, SEC(2011) 918, SEC(2011) 919

FPM20111248 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM48 Ändring direktiv om svavelhalten i marina bränslen Miljödepartementet 2011-12-12 Dokumentbeteckning KOM2011 439 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen. SEC2011

2011-12-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM48 KOM(2011) 439 slutlig, SEC(2011) 918, SEC(2011) 919 (doc, 107 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:248 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 13 december Fråga 2011/12:248 Tydligare information om Euronorm på registreringsbevis  av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M EU har i över tjugo år arbetat fram lagstiftning, de så kallade Euronormerna, för att begränsa emissioner från såväl lätta som tunga fordon. Detta är en mycket

Inlämnad: 2011-12-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:247 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 13 december Fråga 2011/12:247 Arbetsmiljöfrågor vid banarbeten av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vi vet att det svenska järnvägsnätet är i stort behov av ökat underhåll och ökad kapacitet. Det är trångt på spåren. Såväl person- som godstransporterna dras med problem när det

Inlämnad: 2011-12-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:246 av Ceballos, Bodil (MP)

den 13 december Fråga 2011/12:246 Frysta tillgångar för Jemens avgående diktator Ali Abdullah Saleh av Bodil Ceballos MP till utrikesminister Carl Bildt M Fredspristagaren Tawakkol Karman efterlyste i dag under ett seminarium i riksdagen att världssamfundet ska frysa Ali Abdullah Salehs tillgångar. Hon menar att

Inlämnad: 2011-12-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM51 SEK(2011) 1050, Faktapromemoria 2011/12:FPM13

FPM20111251 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM51 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Azerbajdzjan Justitiedepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning SEK2011 1050 Rekommendation från kommissionen till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM51 SEK(2011) 1050, Faktapromemoria 2011/12:FPM13 (doc, 69 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:232 av Stenberg, Maria (S)

den 9 december Fråga 2011/12:232 Socialfondspengar som går tillbaka till Bryssel av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta socialfonden och integrationsfonden i Sverige. ESF-rådet gör nu

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:231 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december Fråga 2011/12:231 Försenade löneutbetalningar av Peter Hultqvist S till försvarsminister Sten Tolgfors M I samband med tjänstgöring bland annat utomlands har personal inom Försvarsmakten konfronterats med problem med löneutbetalningarna. Problemen har handlat om sådant som att lön ej utbetalats

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2011/12:230 av Hägg, Carina (S)

den 9 december Fråga 2011/12:230 Vindkraft i Värnamo av Carina Hägg S till näringsminister Annie Lööf C Jag har en positiv inställning generellt till vindkraft och ser konkret värdet av investeringar i vindkraftverk som i Vallerstad. När två intressen står mot varandra, dels Försvarsmaktens intresse av att bibehålla

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2011/12:229 av Söder, Björn (SD)

den 9 december Fråga 2011/12:229 Brott mot vårt kulturarv av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Att värna om vår gemensamma historia är mycket viktigt. Vårt rika svenska kulturarv ger oss möjligheter att förstå det förflutna och därmed också vår samtid. Tyvärr sker många brott mot vårt kulturarv.

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2011/12:228 av Lundgren, Elin (S)

den 9 december Fråga 2011/12:228 Avsaknad av utvärdering av vissa reformer av Elin Lundgren S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Jag har från riksdagens utredningstjänst beställt och fått en sammanställning av de utvärderingar som är gjorda inom några politiska områden mellan 2006 och 2008. Detta PM har nummer

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:227 av Liljevall, Désirée (S)

den 8 december Fråga 2011/12:227 Kvarskrivna i vården av Désirée Liljevall S till socialminister Göran Hägglund KD Vårdgivare är enligt patientdatalagen skyldiga att föra patientjournal under unik patientidentitet, normalt personnumret, och att ha säkerställda rutiner för att hantera patienter med skyddade personuppgifter.

Inlämnad: 2011-12-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)