Dokument & lagar (956 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:215 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:215 Sahelområdet av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, Sahel Global Plan. Vid mötet i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:214 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:214 Larmnummer 116 000 av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:218 av Johansson, Ylva (S)

den 7 december Fråga 2011/12:218 Arbetsmiljön för anställda i mindre företag av Ylva Johansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Ska den som arbetar på en mindre arbetsplats ha sämre arbetsmiljö än den som arbetar på en stor arbetsplats Självklart inte Men det kan bli konsekvensen av ett förslag från

Inlämnad: 2011-12-07 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:264 av Nilsson, Tomas (S)

den 20 december Fråga 2011/12:264 Polisens utredning av arbetsmiljöbrott av Tomas Nilsson S till justitieminister Beatrice Ask M Största delen av en människas liv tillbringas på arbetsplatsen. På grund av effektiviseringar krymper arbetsorganisationerna samtidigt som produktionstakten ska öka. Det gör att olyckor

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:263 av Olsson, Hans (S)

den 20 december Fråga 2011/12:263 Stiftelse- och föreningsskatteutredningen av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M Stiftelse- och föreningsskatteutredningen presenterade i juni 2009 sitt betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor SOU 2009:65Ärendet har sedan dess beretts i Finansdepartementet.

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:262 av Ygeman, Anders (S)

den 19 december Fråga 2011/12:262 Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den 6 juli i år tecknade Trafikverket ett avtal med Balfour Beatty Rail AB om att det entreprenadkontrakt som fanns mellan dem skulle upphöra på vissa villkor. Orsaken var en

Inlämnad: 2011-12-19 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM63 KOM (2011) 777

FPM20111263 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM63 Kommissionens arbetsprogram 2012 Statsrådsberedningen 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 777 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Kommissionens arbetsprogram 2012

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM63 KOM (2011) 777 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM62 KOM (2011) 758 final

FPM20111262 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM62 Programmet Rättigheter och medborgarskap Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2011 758 final Förslag till förordning för programmet Rättigheter och medborgarskap 2014-2020 Sammanfattning Kommissionens förslag att inrätta programmet

2011-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM62 KOM (2011) 758 final (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM61 KOM(2011) 747, KOM(2011) 746

FPM20111261 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM61 Ändrade regler för kreditvärderingsinstitut, m.m Finansdepartementet 2011-12-19 Dokumentbeteckning KOM2011 747 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut KOM2011 746 Förslag

2011-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM61 KOM(2011) 747, KOM(2011) 746 (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM60 KOM (2011) 759

FPM20111260 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM60 Programmet Rättvisa Justitiedepartementet 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 759 Förslag till Europaparlamentet och rådet om inrättande av Programmet Rättvisa för perioden 2014-2020. Sammanfattning Kommissionen förslag att inrätta programmet Rättvisa

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM60 KOM (2011) 759 (doc, 73 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:267 av Alfsson, Thoralf (SD)

den 20 december Fråga 2011/12:267 Statistik om intagna i fängelse av Thoralf Alfsson SD till justitieminister Beatrice Ask M Med anledning av att regeringen den 19 december presenterade en ny webbsida med rubriken Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter vill jag ställa en fråga. I det som regeringen kallar

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:266 av Alfsson, Thoralf (SD)

den 20 december Fråga 2011/12:266 Nytt uppdrag till Brå av Thoralf Alfsson SD till statsrådet Erik Ullenhag FP Med anledning av att regeringen den 19 december presenterade en ny webbsida med rubriken Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter vill jag ställa en fråga. I det som regeringen kallar myt 8 kommer

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:265 av Nilsson, Ingemar (S)

den 20 december Fråga 2011/12:265 Auktoriserade patentombuds rätt att företräda i den framtida europeiska patentdomstolen av Ingemar Nilsson S till justitieminister Beatrice Ask M Arbetet med ett enhetligt patentskydd inom ramen för ett fördjupat samarbete mellan 25 medlemsstater inom EU går glädjande nog framåt.

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM64 KOM(2011) 815, BILAGA I, BILAGA II, BILAGA III, BILAGA IV

FPM20111264 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM64 Kommissionens årliga tillväxtrapport Statsrådsberedningen 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM2011 815 ÅRLIG TILLVÄXTRAPPORT 2012 BILAGA I LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN BILAGA II MAKROEKONOMISK RAPPORT BILAGA III UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM64 KOM(2011) 815, BILAGA I, BILAGA II, BILAGA III, BILAGA IV (doc, 85 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:270 av Sandberg, Gunnar (S)

den 21 december Fråga 2011/12:270 Möjligheter för funktionshindrade att jaga av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Alla människor har lika värde och samhället ska vara tillgängligt för alla. Det finns jägare som är funktionshindrade och är beroende av fyrhjulingar och andra hjälpmedel

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:269 av Qarlsson, Annika (C)

den 21 december Fråga 2011/12:269 Utbildningsplatser i Västsverige av Annika Qarlsson C till utbildningsminister Jan Björklund FP Är utbildningsministern beredd att tillföra extra resurser till ett utökat antal utbildningsplatser på framför allt Högskolan Väst och andra institutioner i Västra Götalandsregionen med anledning av Saabs konkurs

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:268 av Sandberg, Gunnar (S)

den 21 december Fråga 2011/12:268 Sälförvaltning av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I dag finns det delegeringsmöjligheter från Naturvårdsverket till länsstyrelserna när det gäller licensjakt och skyddsjakt på björn, varg, järv och lo. Alla dessa stora rovdjur återfinns i bilaga 4 i

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:272 av Hallengren, Lena (S)

den 21 december Fråga 2011/12:272 Införande av LOV i samtliga kommuner av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2012: Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas.

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:271 av Ceballos, Bodil (MP)

den 21 december Fråga 2011/12:271 Attacker med kemiska vapen mot minoritetsgrupper i Burma av Bodil Ceballos MP till utrikesminister Carl Bildt M Under åren har det kommit ett flertal rapporter om att den burmesiska regimen SPDC har använt biologiska och kemiska stridsmedel mot de etniska motståndsstyrkorna i Burma,

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:195 av Hallengren, Lena (S)

den 30 november Fråga 2011/12:195 LOV i särskilt boende av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Under förra mandatperioden infördes lagen om valfrihetssystem, LOV, som en frivillig möjlighet för kommuner och landsting som ville använda privata utförare utan att göra upphandling enligt lagen om offentlig

Inlämnad: 2011-11-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)