Dokument & lagar (956 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM71 KOM(2011) 818 slutlig

FPM20111271 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM71 Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer Finansdepartementet 2011-12-28 Dokumentbeteckning KOM2011 818 slutlig Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer Sammanfattning Den 23 november 2011 presenterade kommissionen

2011-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM71 KOM(2011) 818 slutlig (doc, 84 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:276 av Haddad, Roger (FP)

den 29 december Fråga 2011/12:276 Utökning av pilotförsöket med sociala insatsgrupper av Roger Haddad FP till justitieminister Beatrice Ask M Regeringen meddelade i mars 2011 att Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen skulle genomföra ett pilotprojekt i ett antal kommuner som benämns sociala insatsgrupper. Enligt

Inlämnad: 2011-12-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:188 av Olsson, Lena (V)

den 28 november Fråga 2011/12:188 Polisens användning av informatörer av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Uppgifter i medierna talar för att det förekommer att såväl polisen som Säkerhetspolisen, Säpo, använder sig av bland andra underåriga civilpersoner som informatörer. Informatörerna har efter

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:187 av Bergström, Stina (MP)

den 28 november Fråga 2011/12:187 Underhållet av järnvägarna av Stina Bergström MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Nyligen avslöjande SVT:s Västnytt att Trafikverket köpt ut företaget Balfour Beatty Rail för 125 miljoner kronor. Företaget klarade inte av att sköta vinterunderhållet och Trafikverket

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:186 av Hägg, Carina (S)

den 28 november Fråga 2011/12:186 Företagsklimat av Carina Hägg S till näringsminister Annie Lööf C Jönköpings läns företagare, såväl inom tjänste- som industrisektorn, är de i Sverige som ser mest pessimistiskt på framtiden. Konjunkturen har dämpats sedan i våras och förväntningarna inför kommande period tyder

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2011/12:185 av Hägg, Carina (S)

den 28 november Fråga 2011/12:185 Elområden av Carina Hägg S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida energipolitik. Vi har ett högre mål för effektivisering av energianvändningen i Sverige och beklagar att stödet för investeringar i solvärme och solel

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2011/12:184 av Hägg, Carina (S)

den 28 november Fråga 2011/12:184 Utvecklingen i Egypten av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Det egyptiska militärrådet, SCAF, har inte levt upp till sina löften till det egyptiska folket om respekt för mänskliga rättigheter. Enligt Amnestys rapport Broken Promises: Egypts Military Rulers Erode

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Carl Bildt (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM38 KOM(2011) 680 slutlig

FPM20111238 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM38 Smarta gränser Justitiedepartementet 2011-11-25 Dokumentbeteckning KOM2011 680 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tidigare faktapromemoria i ärendet: 2007/08:FPM89 Sammanfattning Kommissionen antog den 25 oktober 2011

2011-11-25

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM38 KOM(2011) 680 slutlig (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM36 KOM(2011) 651

FPM20111236 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM36 Förordning om marknadsmissbruk Finansdepartementet 2011-11-24 Dokumentbeteckning KOM2011 651 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan marknadsmissbruk Sammanfattning Förslaget till ny EU-rättslig

2011-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM36 KOM(2011) 651 (doc, 117 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:189 av Andersson, Ulla (V)

den 28 november Fråga 2011/12:189 Riktlinjer för AP-fondernas placeringar av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M De fem AP-fonder som utgör en buffert i pensionssystemet har totalt investerat, eller åtagit sig att investera, över 50 miljarder kronor i fonder som förvaltas av riskkapitalbolag även kallade

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Peter Norman (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM39 KOM(2011) 657 slutlig

FPM20111239 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM39 Förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät Näringsdepartementet 2011-11-28 Dokumentbeteckning KOM2011 657 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och

2011-11-28

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM39 KOM(2011) 657 slutlig (doc, 76 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:202 av Holm, Jens (V)

den 5 december Fråga 2011/12:202 Miljöministerns tidigare uppdrag av Jens Holm V till statsminister Fredrik Reinfeldt M Enligt de uppgifter som framkommit i medierna, däribland SvD den 25 november 2011, har miljöminister Lena Ek verkat som vice ordförande i lobbyorganisationen European Energy Forum, EEF. Med anledning

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:206 av Hägg, Carina (S)

den 5 december Fråga 2011/12:206 EU:s temaår mot våld av Carina Hägg S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Varje år uppmärksammar EU ett speciellt område i form av ett temaår. Det är kommissionen som har det formella ansvaret att föreslå ett tema som Europaparlamentet och ministerrådet sedan beslutar om. I år är

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:205 av Hägg, Carina (S)

den 5 december Fråga 2011/12:205 Sveriges placering i jämställdhetsrankning av Carina Hägg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet. Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:204 av Hoff, Hans (S)

den 5 december Fråga 2011/12:204 Kompensation till kommunerna för ökade elkostnader av Hans Hoff S till finansminister Anders Borg M Sedan den första november är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär i korthet att elkostnaderna blir mycket högre i södra Sverige. Det drabbar hushållen och företagen men även

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:203 av Nilsson, Ingemar (S)

den 5 december Fråga 2011/12:203 Elsäkerhet av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Elsäkerhetsverket har utrett frågan om ett nytt framtida behörighetssystem för elektriker. Förslaget innebär att den som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha så kallad

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2011/12:207 av Hägg, Carina (S)

den 5 december Fråga 2011/12:207 Ett Europa fritt från prostitution av Carina Hägg S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Det är oacceptabelt att människor, ofta kvinnor och barn, köps och utnyttjas som handelsvaror. Den regering som menar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:183 av Svantorp, Gunilla (S)

den 25 november Fråga 2011/12:183 Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet av Gunilla Svantorp S till justitieminister Beatrice Ask M SVT:s program Uppdrag granskning påstår att barn och ungdomar under 18 år har använts som informatörer åt säkerhetspolisen, något som om det är sant bryter mot flera av

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:182 av Andersson, Ulla (V)

den 25 november Fråga 2011/12:182 Behov av satsningar på arbetsmarknadsutbildning i Gävleborgs län av Ulla Andersson V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Gävleborgs län har landets högsta arbetslöshet, vilket ska sättas i relation till att det råder massarbetslöshet i Sverige. Gävleborgs län är nu, i

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:181 av Holma, Siv (V)

den 25 november Fråga 2011/12:181 Flygförbindelse ÖstersundUmeå av Siv Holma V till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har upphandlat vilket flygbolag det är som ska sköta flygförbindelsen mellan Östersund och Umeå. Flyget är i första hand ett sätt att länka ihop Östersunds sjukhus med regionsjukhuset

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)