Dokument & lagar (956 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:180 av Örnfjäder, Krister (S)

den 25 november Fråga 2011/12:180 Anslag till Nyföretagarcentrums mentorprogram av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Nyföretagarcentrum Sveriges resultat är väl dokumenterade. Utan den av Nyföretagarcentrum Sverige uppbyggda strukturen med nära 100 Nyföretagarcentrum som i dag täcker över 200

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2011/12:179 av Hägg, Carina (S)

den 25 november Fråga 2011/12:179 Rätten till abort i Europa av Carina Hägg S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Regeringen har skyldighet att tydliggöra Sveriges hållning i frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp. Sverige och EU har ett ansvar för att stödja kvinnors rättigheter i medlemsländer och inom EU:s

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:178 av Hägg, Carina (S)

den 25 november Fråga 2011/12:178 Women 2 Drive av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M I Saudiarabien medger inte den extrema könssegregeringen att kvinnor tillåts resa, yrkesarbeta eller köra bil utan tillstånd från make eller manlig anhörig. Kvinnor som Manal al-Sharif har stoppats av polis under

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:177 av Hägg, Carina (S)

den 25 november Fråga 2011/12:177 SRHR av Carina Hägg S till statsrådet Gunilla Carlsson M Det svenska stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter minskade med 130 miljoner kronor under åren 20062008. Alltsedan dess har det svenska stödet till sexuella och reproduktiva rättigheter och mödradödlighet

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2011/12:176 av Hägg, Carina (S)

den 25 november Fråga 2011/12:176 Kvinnokonventionen av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M FN:s kvinnokonvention/1979 eller Cedaw, the Convention for the Elimination of all Discrimination against Women, är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till bland annat utbildning,

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:175 av Haddad, Roger (FP)

den 25 november Fråga 2011/12:175 Stöd till FN-tribunalen för Libanon av Roger Haddad FP till utrikesminister Carl Bildt M Som en följd av mordet på Libanons premiärminister har det internationella samfundet etablerat en särskild FN-tribunal för Libanon. Tribunalens främsta uppgift är att utreda och lagföra dem

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:174 av Hultqvist, Peter (S)

den 25 november Fråga 2011/12:174 Palestinskt medlemskap i FN av Peter Hultqvist S till utrikesminister Carl Bildt M Sverige var bland de 14 nationer som röstade emot ett palestinskt medlemskap i Unesco. Detta har berättigat mött starka reaktioner, och frågor har ställts om en förändrad svensk hållning i Mellanösternkonflikten.

Inlämnad: 2011-11-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM37 KOM (2011) 650 slutlig

FPM20111237 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM37 Transeuropeiska transportnätet Näringsdepartementet 2011-11-24 Dokumentbeteckning KOM 2011 650 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet Sammanfattning Förslaget

2011-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM37 KOM (2011) 650 slutlig (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM35 KOM(2011) 654

FPM20111235 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM35 Direktiv om marknadsmissbruk Finansdepartementet 2011-11-24 Dokumentbeteckning KOM2011 654 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan Sammanfattning Direktivförslaget

2011-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM35 KOM(2011) 654 (doc, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM34 KOM (2011) 652, KOM (2011) 656, SEC(2011) 1226

FPM20111234 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM34 Förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument Finansdepartementet 2011-11-24 Dokumentbeteckning KOM 2011 652 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning EMIR

2011-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM34 KOM (2011) 652, KOM (2011) 656, SEC(2011) 1226 (doc, 161 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:59 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 20 oktober Fråga 2011/12:59 Vindkraftsutbyggnad och Försvarsmaktens intressen av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vid ett flertal tillfällen har frågan om Försvarsmaktens intressen kontra vindkraftsutbyggnad varit uppe till debatt. Vid interpellationsdebatten den 7 december 2010

Inlämnad: 2011-10-20 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2011/12:58 av Brink, Josefin (V)

den 19 oktober Fråga 2011/12:58 Risk för ms bland unga av nattarbete av Josefin Brink V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Skyddslagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter måste ständigt vara föremål för uppdatering och anpassning till förändrade arbetsvillkor och nya forskningsrön. I veckan publicerades

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:57 av Holm, Jens (V)

den 19 oktober Fråga 2011/12:57 Uppfödning av tuppar för kosmetiska ändamål av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt Sveriges Radios Kaliber den 16 oktober 2011 föds uppskattningsvis 10 00020 000 tuppar upp i Sverige för att bland annat bli ingredienser i läppförstorningsmedel. I och med

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:56 av Karlsson, Christina (S)

den 19 oktober Fråga 2011/12:56 Sveaskogs avverkningar av Christina Karlsson S till näringsminister Annie Lööf C I Storkvarnbergets naturreservat som ligger söder om Los i Ljusdals kommun har, enligt tidningsuppgifter, Sveaskog i samband med rensningsarbete efter en storm i ett närliggande område fällt ett antal

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2011/12:55 av Axelsson, Lennart (S)

den 19 oktober Fråga 2011/12:55 Brist på organdonatorer av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Etikrådet vid Organisationen för organdonation OFO har påvisat vad som borde göras för att säkerställa att vi får tillgång till så många donatorer av organ som det är möjligt. Omkring 750 svårt sjuka

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:54 av Vestlund, Börje (S)

den 19 oktober Fråga 2011/12:54 Informationsutbyte mellan regeringen och Riksgälden av Börje Vestlund S till statsrådet Peter Norman M Riksgälden prövade i våras lämpligheten av att Vladimir Antonov gick in som delägare i Saab. Prövningen resulterade i att Antonov befanns lämplig som delägare. Min fråga är vilken

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Annie Lööf (C)

Skriftlig fråga 2011/12:53 av Johnson, Jacob (V)

den 19 oktober Fråga 2011/12:53 Åtgärder mot obetalda parkeringsböter av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M De obetalda parkeringsböterna i Sverige uppgår till stora belopp. Enligt kronofogden uppgår de sammanlagt till mer än 500 miljoner kronor. Bland dem som har parkeringsskulder finns så kallade

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:52 av Hallengren, Lena (S)

den 19 oktober Fråga 2011/12:52 Folkhälsoinstitutets insynsråd av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD När regeringen valt att lägga ned myndighetsstyrelser och i stället tillsätta insynsråd ökar regeringens inflytande på bekostnad av det medborgerliga inflytandet. Det blir därför extra angeläget

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:51 av Karlsson, Anders (S)

den 18 oktober Fråga 2011/12:51 Åtgärder mot illojal konkurrens av Anders Karlsson S till näringsminister Annie Lööf C Fyra av tio lastbilar på de svenska vägarna är utländska. Alltsedan Sveriges inträde i EU har konkurrensen inom åkerinäringen ökat kraftigt. I flera andra EU-länder har åkeriföretagen ett gynnsammare

Inlämnad: 2011-10-18 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM11 KOM(2011) 555

FPM20111211 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM11 Minimikrav på utbildning av sjöfolk Näringsdepartementet 2011-10-18 Dokumentbeteckning KOM2011 555 Förslag till Europaparlamentets och rådets Direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimilrav på utbildning för sjöfolk

2011-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM11 KOM(2011) 555 (doc, 80 kB)