Dokument & lagar (964 träffar)

Kommittédirektiv 2010:9

Vissa frågor om statligt stöd m.m. Innehåll Sammanfattning av uppdraget Återkrav av olagligt statsstöd m.m. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen i vissa fall Uppdraget Revisorsintyg Krav på affärsmässighet i viss kommunal verksamhet Konsekvensbeskrivning och samråd Redovisning av uppdraget Beslut

2010-02-04

Kommittédirektiv 2010:8

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Innehåll Sammanfattning Den nya högskolans förutsättningar och inriktning Uppdraget att inrätta en ny högskola Budget och budgetunderlag Arbetsgivaransvar Studentinflytande Rektor och styrelse Stödfunktioner

2010-01-21

Kommittédirektiv 2010:7

Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Hälso- och sjukvårdslagen Vårdlagstiftning utöver hälso-

2010-01-28

Kommittédirektiv 2010:6 kommittébeteckning: UD 2009:01

Tilläggsdirektiv till Utrikesförvaltningsutredningen UD 2009:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juli 2009 dir. 2009:67 tillkallade chefen för Utrikesdepartementet en särskild utredare med uppdrag

2010-01-21

Kommittédirektiv 2010:4 kommittébeteckning: S 2006:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp inom den sociala barnavården S 2006:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Förlängd tid Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2010. Förlängd tid för uppdraget Bakgrund I juni 2006 tillkallades en särskild utredare

2010-01-14

Kommittédirektiv 2010:34 kommittébeteckning: Ju 2008:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Ju 2008:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 april 2008 dir. 2008:44 gav chefen för Justitiedepartementet en

2010-03-31

Kommittédirektiv 2010:31 kommittébeteckning: Jo 2007:05

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen Jo 2007:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007 har chefen för Jordbruksdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en

2010-03-25

Kommittédirektiv 2010:30 kommittébeteckning: Jo 2007:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny fiskelagstiftning Jo 2007:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare i uppdrag att lämna

2010-03-25

Kommittédirektiv 2010:3 kommittébeteckning: Ju 2009:03

Tilläggsdirektiv till Försvarsutredningen Ju 2009:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2010 Utvidgning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 februari 2009 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bl.a. genomföra en övergripande analys av

2010-01-14

Kommittédirektiv 2010:29

Att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting De kommunala finansernas konjunkturkänslighet Behovet av en utredning Kommunerna och finanspolitiken Åtgärder som kan motverka förstärkningar av konjunkturvariationer

2010-03-25

Kommittédirektiv 2010:28 kommittébeteckning: M 2008:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet 2008:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 december 2008 har chefen för Miljödepartementet gett en

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:27 kommittébeteckning: U 2009:04

Tilläggsdirektiv till Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Kartläggning av urval och antagning Ersättning till fristående skolor Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Med stöd

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:26 kommittébeteckning: N

Störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 Sammanfattning av uppdraget Under vintern 2009/2010 har Sverige fått stora nederbördsmängder i form av snö, vilket i kombination

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:25

Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Minimiskydd för känsliga personuppgifter inom den offentliga sektorn Nuvarande reglering av sekretess i skolan Nuvarande reglering av tystnadsplikt i fristående skolor Nuvarande

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:24 kommittébeteckning: Ju 2008:01

Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen Ju 2008:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2007 har chefen för Justitiedepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:23 kommittébeteckning: N 2008:04

Tilläggsdirektiv till Vägtrafikregisterutredningen N 2008:04 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska, utöver sitt uppdrag i kommittédirektiv 2008:53, utreda möjligheten att vägra registrera

2010-03-18

Kommittédirektiv 2010:22

Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverket ICT från övriga Banverket Innehåll Sammanfattning av uppdraget Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster Regeringens bredbandsstrategi Behovet av utredning Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2010-03-04

Kommittédirektiv 2010:20

Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Arbetsmiljölagstiftningen Närmare om bemyndigandena i AML Erfarenheter från tillämpningen av de straffsanktionerade bestämmelserna i AML Arbetstidslagen Arbetsmiljöverkets rapport Annan arbetstidslagstiftning

2010-03-11

Kommittédirektiv 2010:2

Konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg Innehåll Sammanfattning Sjöfarten en näring av strategisk betydelse Sjöfartspolitik Utflaggningens effekter för den svenska sjöfartsnäringen Regeringens inriktning när det gäller konkurrensförutsättningarna för svensk sjöfart Uppdraget Samråd och redovisning

2010-01-14

Kommittédirektiv 2010:19 kommittébeteckning: Fö 2007:06

Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén Fö 2007:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 september 2007 dir. 2007:134 har chefen för Försvarsdepartementet gett en kommitté i uppdrag att bl.a. kartlägga

2010-02-25