Dokument & lagar (1 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2004/05:21 Utrikesdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM21 Kommissionens översynsrapporter för Bulgarien och Rumänien samt strategipapper för Bulgarien, Rumänien och Kroatien. Utrikesdepartementet 2004-11-02 Dokumentbeteckning COM 2004 657 final Strategy Paper of the European Commission on progress in the enlargement process.

2004-11-02