Dokument & lagar (1 370 träffar)

Departementsserien 2009:66

Remissammanställning Förtroendeutredningens betänkande SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag 1 Innehåll 1 Remissinstanserna 9 2 Inledande synpunkter 11 3 Förtroende för domstolarna.45 3.1 Särskilt om behov av etiska regler för domare 76 4 Systematiskt kvalitetsarbete i domstolarna

2010-01-01

Departementsserien 2009:66 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2009:6

Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2010-01-01

Departementsserien 2009:6 (pdf, 837 kB)

Departementsserien 2009:51

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering Finansdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23295-8 ISSN 0284-6012 Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och

2010-01-01

Departementsserien 2009:51 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2009:47

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till utveckling Innehåll Sammanfattning.7 1 Uppdraget 11 1.1 Uppdragets bakgrund och innehåll.11 1.2 Uppdragets genomförande.13 1.3 Rapportens disposition.14 2 Reformens historik, innehåll och intentioner 17 2.1 Tidigare räddningstjänstlagstiftning

2010-01-01

Departementsserien 2009:47 (pdf, 1197 kB)

Departementsserien 2009:26

Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2009-06-10

Departementsserien 2009:26 (pdf, 258 kB)

Departementsserien 2009:20

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp U 2007:D inom departementet med uppgift att undersöka en rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2009-06-09

Departementsserien 2009:20 (pdf, 844 kB)

Departementsserien 2009:25

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Innehållsförteckning Till statsrådet Jan Björklund 17 Sammanfattning.19 Lagtext 1 kap. Inledande bestämmelser.25 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, m.m.31 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen.41 4 kap. Kvalitet och inflytande.47 5 kap. Trygghet

2009-06-15

Departementsserien 2009:25 (pdf, 4750 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:230 av Sonidsson, Eva (s)

den 24 november Fråga 2009/10:230 Kontanthantering i butikerna av Eva Sonidsson s till finansminister Anders Borg m Antalet butiksrån ute i landet är många och ökar. Nästan tre rån per dag begås med svåra följder inte minst för personal som utsätts för dessa rån. Tillgången till kontanter och ensamarbete i butikerna

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:229 av Haglö, Kerstin (s)

den 24 november Fråga 2009/10:229 Verkställande av ungdomsstraff av Kerstin Haglö s till justitieminister Beatrice Ask m År 2006 införde Socialdemokraterna ett nytt påföljdssystem som bygger på tidiga och tydliga insatser för ungdomar som ligger i riskzonen eller har begått brott. Däribland ingick förslaget om

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:228 av Juholt, Håkan (s)

den 23 november Fråga 2009/10:228 Förhållandena i sjukförsäkringssystemet av Håkan Juholt s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag har i dag tagit del av en kvinnas mycket svåra situation i tidningen Nyheterna/Östra Småland. Av reportaget framgår det att hennes kropp är utsliten. Hon har svår värk i nacke,

Inlämnad: 2009-11-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM31 KOM (2009) 519

FPM20091031 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM31 Meddelande om finansiering av EU:s strategiska energiteknikplan SET-Plan Näringsdepartementet 2009-11-24 Dokumentbeteckning KOM 2009 519 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2009-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM31 KOM (2009) 519 (doc, 98 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:233 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 24 november Fråga 2009/10:233 Åldersgräns för piercing och tatueringar av Siw Wittgren-Ahl s till socialminister Göran Hägglund kd Det finns allvarliga risker med att pierca eller tatuera sig, främst vid själva ingreppet. När det gäller piercing som kroppssmyckning är det också hög risk för såväl allergiska

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:232 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 24 november Fråga 2009/10:232 Exportförbudet mot snus av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Ewa Björling m Flera vetenskapliga studier har kommit fram till att snus inte alls är så hälsovådligt som man tidigare trott. Med anledning av detta har Socialstyrelsen också tvingats ändra varningsetiketterna på

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2009/10:231 av Örnfjäder, Krister (s)

den 24 november Fråga 2009/10:231 Prissättning inom taxibranschen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt uppgifter från ministern arbetar nu Transportstyrelsen med att se över regelverket för prisinformation och prissättning till taxiföretagens kunder. Det finns ett stort behov av att se

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Departementsserien 2009:54

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare.9 1 kap. Allmänna bestämmelser.9 2 kap. Förarbehörighet 11 3 kap. Utbildning, prov och bedömning av lämplighet m.m.15 4 kap. Register.18 5 kap. Tillsyn och tvistlösning 22 6 kap. Straffbestämmelser.24

2009-12-15

Departementsserien 2009:54 (pdf, 838 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM39 KOM(2009) 428

FPM20091039 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM39 Rapport om administrativt samarbete på momsområdet Finansdepartementet 2009-12-14 Dokumentbeteckning KOM2009 428 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av rådets förordning EG nr 1798/2003 om administrativt samarbete

2009-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM39 KOM(2009) 428 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM38 KOM(2009) 427

FPM20091038 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM38 Förordning som syftar till att bekämpa momsbedrägerier Finansdepartementet 2009-12-14 Dokumentbeteckning KOM2009 427 Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt omarbetning av

2009-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM38 KOM(2009) 427 (doc, 77 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:295 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 4 december Fråga 2009/10:295 REDD-finansiering i Köpenhamn av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c EU och ordförandeskapet har sagt att avskogningens bidrag till utsläppen av växthusgaser i tropikerna och den mekanism, REDD, som föreslagits för att motverka avskogning och utarmning av

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:294 av Malmström, Louise (s)

den 4 december Fråga 2009/10:294 Initiativ till en elevdatalag av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Dagligen uppstår specifika behov av personuppgiftshantering till exempel kring elevers närvaro/frånvaro och studieresultat i skolan. Ofta är det otydligt vad som gäller. Vad får registreras

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:293 av Qarlsson, Annika (c)

den 4 december Fråga 2009/10:293  Vatikanens hållning till användning av kondom av Annika Qarlsson c till utrikesminister Carl Bildt m Den 1 december infaller Världsaidsdagen. En dag som har betydelse för många människor. 33 miljoner människor runtom i världen lever med hiv i dag. Sedan epidemin bröt ut för knappt

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)