Dokument & lagar (2 324 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:217 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 2 december Svar på fråga 2009/10:217 Service i glesbygd Statsrådet Mats Odell Britta Rådström har frågat näringsministern om hon avser att verka för statlig närvaro i samtliga landets kommuner genom servicecentrum med flera anställda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2009-11-27 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:216 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 27 november Svar på fråga 2009/10:216 Sveriges deltagande vid israelisk vattenmässa Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att tydliggöra att Sverige i fortsättningen på inget sätt ska bidra till att palestinierna förvägras rätten till vatten av Israel. Det

Svarsdatum: 2009-11-27 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:203 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 27 november Svar på fråga 2009/10:203 Rättvis rättegång för fem i USA fängslade kubaner Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att agera så att Sverige som enskild stat och inom EU verkar för att de fem ovan nämnda kubanerna ska få rättvisa rättegångar. Som jag tidigare har

Svarsdatum: 2009-11-27 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:211 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 24 november Svar på fråga 2009/10:211 Kännedom om ECRI Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Carina Hägg har frågat mig på vilket sätt jag, i en tid där främlingsfientlighet och rasism erkänns som ett problem, tagit initiativ till att göra Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans känd

Svarsdatum: 2009-11-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:202 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 24 november Svar på fråga 2009/10:202 Peking 15 Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Carina Hägg har frågat mig hur jag avser att Sveriges och EU trojkans ståndpunkter ska formeras och prioriteras inför Peking 15 i FN. I samband med att Sveriges ordförandeskap i EU avslutas den sista december

Svarsdatum: 2009-11-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:214 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 24 november Svar på fråga 2009/10:214 Grönare ägardirektiv för Vattenfall Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ändrade ägardirektiv för Vattenfall så att bolaget satsar på mer förnybar energi och mindre på energiproduktion som är baserad på ändliga

Svarsdatum: 2009-11-24 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:197 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 25 november Svar på fråga 2009/10:197 Skyddsombudens ställning Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ronny Olander har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att rusta upp arbetsmiljöarbetet och stärka skyddsombudens ställning på arbetsplatserna. Jag vill inledningsvis korrigera bilden av utvecklingen

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:223 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:223 Kryssningskaj i Visby Statsrådet Åsa Torstensson Christer Engelhardt har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att samverka kring en lösning av en kryssningskaj och därtill finna en ekonomisk lösning genom en statlig medfinansiering. Regeringen är medveten om

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:222 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 25 november Svar på fråga 2009/10:222 Gröna städer och grön teknologi Miljöminister Andreas Carlgren Birgitta Eriksson har frågat näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att även Sverige ska kunna få gröna städer och konkurrera i fråga om grön teknologi. Arbetet i regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:219 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 25 november Svar på fråga 2009/10:219 Åtgärder mot långtidsarbetslösheten Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att vidta några nya åtgärder mot den ökande långtidsarbetslösheten. Världen befinner sig i den djupaste och mest utbredda lågkonjunkturen sedan 1930-talskrisen.

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:196 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:196 Gårdsförsäljning av vin Statsrådet Maria Larsson Ronny Olander har frågat jordbruksministern om han avser att vidta åtgärder i syfte att garantera att Systembolagets monopol inte äventyras om gårdsförsäljning av vin och öl införs. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:221 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 november Svar på frågorna 2009/10:215 Sexköpslagens framtida utveckling 2009/10:221 Sexköpsbrott och synen på brottsoffer Justitieminister Beatrice Ask Ann-Christin Ahlberg har frågat mig dels vad jag avser med att sexköpslagen ska moderniseras, dels om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ann-Christin Ahlberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:218 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:218 Utbetalningar av gårdsstöd Jordbruksminister Eskil Erlandsson Michael Hagberg har frågat mig vilka initiativ jag är redo att ta för att fler lantbrukare ska få sitt stöd innan årets slut. Detta är en viktig fråga och jag välkomnar Michael Hagbergs intresse för den. Det är

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Michael Hagberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:224 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:224 Åtgärder för långtidssjukskrivna Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Jasenko Omanovic har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att garantera kvalitén i Försäkringskassans aktiviteter så att de långtidssjukskrivna får hjälp med att hitta ett arbete som motsvarar

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:178 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 25 november Svar på fråga 2009/10:178 Stöd till upprustning av miljonprogramsområden Statsrådet Mats Odell Gunnar Sandberg har frågat mig om jag har för avsikt att bidra med statligt stöd till upprustning och modernisering av miljonprogrammets bostäder. Gunnar Sandberg hänvisar till uträkningar av Sabo i en

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:206 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:206 Resistenta bakterier Statsrådet Maria Larsson Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta inom vård och medicinsk forskning för att möta hotet från resistenta bakterier. Jag tar problemet med resistenta bakterier på största allvar. Den snabba utvecklingen

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:200 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 25 november Svar på fråga 2009/10:200 Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Elina Linna har frågat Maria Larsson vad hon avser att vidta för åtgärder för att även personer med funktionsnedsättningar, som är i behov av hjälpmedel och andra

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:204 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 25 november Svar på fråga 2009/10:204 Ansvaret för krisen i Baltikum Statsrådet Mats Odell Birgitta Eriksson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en utredning om hur den svenska staten tagit ansvar för ekonomi och levnadsförhållanden i våra tre suveräna grannstater i Baltikum och hur riksdagens

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:199 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 25 november Svar på fråga 2009/10:199 Arbetslösheten Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ameer Sachet har frågat mig genom vilka insatser jag avser att minska arbetslösheten i landet och i Örebro län. Jag vill börja med att påpeka att jag vid ett flertal tillfällen tidigare besvarat liknande frågor avseende

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:215 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 november Svar på frågorna 2009/10:215 Sexköpslagens framtida utveckling 2009/10:221 Sexköpsbrott och synen på brottsoffer Justitieminister Beatrice Ask Ann-Christin Ahlberg har frågat mig dels vad jag avser med att sexköpslagen ska moderniseras, dels om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att

Svarsdatum: 2009-11-25 Frågeställare: Ann-Christin Ahlberg (S)